Witchcraft - Forum ezoteryczne

Pełna wersja: Metody Wróżenia
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

DarkKnight

Nie wszystkie metody wróżenia mogą być wykorzystywane przez współczesnego człowieka. Jednakże warto dowiedzieć się w jaki sposób kiedyś przepowiadano przyszłość.

Aksionomancja - był to antyczny sposób wróżenia na podstawie topora wbitego
w kłodę drewna. Jako odpowiedź interpretowano dźwięki i wibracje, które
powstawały przy wbijaniu topora.
Czysty dźwięk mówił o tym, ze człowiek jest niewinny, a nieprzyjemny odgłos
wskazywał winnego. Jeśli topór spadł na ziemię, jego rękojeść wskazywała
kierunek, w którym należy szukać złodzieja.
Alektriomancja - była to starożytna wróżba dokonywana przy pomocy białego
koguta. Wróżono na dwa sposoby. Na ziemi rysowano w kole litery i
rozsypywano ziarna, potem puszczano koguta i obserwowano do jakich liter
podejdzie w pierwszej kolejności. Druga metoda polegała na tym iż trzymano
koguta w rękach i głośno wymieniano litery alfabetu, czekając, przy której z nich
ptak zapieje.
Areomancja - był antycznym sposobem wróżenia na podstawie wyglądu nieba,
obłoków, obserwacji pogody.
Aleuromancja - była to starożytna wróżba polegająca na wkładaniu papierków,
na których były zapisane odpowiedzi na pytania, do kulek z ciasta z maki
pszennej.
Potem mieszano kulki i wybierano odpowiedź.
Apantomancja - to wróżenie na podstawie spotkanych na drodze zwierząt i
innych istot. Np. na terenach Polski uważano że spotkanie dziewczyny z pełnymi
wiadrami, Żyda, wilka, niedźwiedzia to dobry znak, zaś zepsute wiadra, ksiądz,
mnich, lis, zając, był złym znakiem wróżebnym.
Arytomancja - to starożytna forma Numerologii. Została opisana przez znanego
Agrypę. Jej podstawą jest grecki alfabet, w którym pierwsze 9 liter odpowiada
liczbom od 1 do 9, kolejne 9 dziesiątkom, dziesiątkom następne setkom.
Astrogiromancja - to wróżenie przy pomocy wielobocznego bączka, którego
krawędzie zostały zaopatrzone w litery lub cyfry.
Auspicjomancja - to antyczna wróżba dokonywana na postawie obserwacji lotu
ptaków.
Belomancja - to starożytny sposób wróżenia przy pomocy rzucania czy
balansowania strzałami.
Bibliomancja - to wróżenie z dowolnej książki, oparte na lodowym wyborze
tekstu, daje to nam odpowiedź na nasze pytanie, problem.
Chronomancja - to wróżenie z kalendarza w oparciu o specyfikę tego lub innego
dnia, miesiąca czy roku.
Karty tarota
Daktylomancja - to wróżenie przy pomocy pierścienia, które służyło jak
wahadełko.
Demonomancja - to starożytne wróżby przy pomocy demonów. Wyzwano wtedy
demona przy pomocy czarnej magii. Potem demon odpowiadał na zadane mu
pytania.
Dendromancja - to wrózenie przy pomocy świętych drzew, takich jak dąb czy
jemioła.
Geloskopia - to wróżenie na podstawie śmiechu, określanie charakteru człowieka.
Gyromancja - to wróżenie przy pomocy kręgu wyłożonego z liter lub cyfr. Osoba
wróżąca chodzi po kręgu dopóki nie potknie się naprzeciwko jakiejś litery.
Halomancja - to wróżenie z soli.
Haruspicja - to antyczny sposób wróżenia polegający na przepowiadaniu
przyszłości z wnętrzności zwierząt.
Hydromancja - to wróżenie z wody.
Ichtiomancja - to starożytne wróżenie na podstawie kryształu i stanu
wnętrzności ryb.
Kapnomancja - to wróżenie na postawie koloru, kierunku i kryształu.
Kartomancja - to wróżenie przy pomocy kart.
Katoptrpmancja - to wróżenie przy pomocy luster lub błyszczących metalowych
płyt.
Kausiomancja - to wróżenie na postawie umieszczonych w ogniu przedmiotów.
Jeśli przedmiot palił się szybko lub nie zapala się wcale, uważano to za dobry
znak.
Kleisdomancja - to wróżenie za pomocą zawieszonego na nitce klucza.
Krystalomancja - to wróżenie za pomocą kawałka kryształu górskiego lub innego
przeźroczystego kryształu, z czasem wróżono wożono kryształowej kuli.
Ksylomancja - to wróżenie na podstawie rozmiarów, kształtów i faktury
znalezionych kawałków drewna.
Lekanomancja - to wróżenie na podstawie cienkiej warstwy wody wylanej na
naczynie.
Litomancja - to wróżenie za pomocą drogocennych kryształów, kamieni
szlachetnych.
Margaritomancja - to wróżenie z pereł.
Moleozofia - to wróżenie z pieprzyków i znamion na ciele.
Oinomancja - to wróżenie za pomocą wina.
Onichomancja - to wróżenie na podstawie paznokci.
Onomancja - to wróżenie na postawie imion ludzi lub nazw przedmiotów.
Owomancja - to wróżenie przy pomocy kurzego jajka.
Pegomancja - to wróżenie ze strug i bąbelków wody.
Rafli - to wróżenie z piasku.


Źródło: http://mysticalworld.bloog.pl/kat,41571068,index.html
Brakuje tu Nekromancji - dowiadywanie się przyszłości, przeszłości od zmarłych i ich śladów czyli cieni.
Techniki wróżenia

aeromancja – wróżenie na podstawie obserwacji atmosfery (nieba) i zachodzących w niej zjawisk: wróżenie z chmur, komet itp,
alektromancja – wróżenie przy użyciu specjalnie tresowanego koguta,
aleuromancja – wróżenie za pomocą mąki,
alomancja – wróżenie za pomocą soli,
astragalomancja – wróżenie za pomocą kości do gry lub kostek oznaczonych literami alfabetu,
astrologia – wróżenie na podstawie aspektów, pozycji i wpływów ciał niebieskich,
brontoskopia - wróżenie z grzmotów i piorunów,
bryzomancja – wróżenie ze snów odnoszące się do greckiej bogini Brizo,
ceromancja – wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą,
chiromancja – czytanie z linii na dłoni,
dafnomancja – wróżenie z gałązek lauru wrzucanych w ogień,
gastromancja (garosmancja) – wróżenie ze światła świec odbitego na powierzchni wody umieszczonej w okrągłym szklanym naczyniu,
geomancja – wróżenie z rozrzucanego pyłu lub ziemi (gleby); wróżenie z naturalnych pęknięć i szczelin na powierzchni ziemi,
haruspicja - wróżenie z wnętrzności zwierząt, głównie z wątroby (hepatoskopia),
hieromancja – wróżenie z chodu i trzewi zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę,
idolomancja – wróżenie z figurek, wizerunków i posągów,
kartomancja – wróżenie z kart, w tym także z kart tarota,
katoptromancja – wróżenie ze zwierciadła,
kattabomancja – wróżenie z naczyń wykonanych z metalu,
kledonismancja – wróżenie z wypowiedzianych lub zasłyszanych słów,
kleidomancja (klejdonomancja) – rozmaite metody wróżenia za pomocą klucza,
kleromancja – wróżenie za pomocą kości zwierząt, kości do gry lub nasion bobu,
koskinomancja – wróżenie za pomocą sita lub przetaka,
krystalomancja – wróżenie z kryształów (luster lub kryształowych naczyń),
lekanomancja - z ruchów węży,
litomancja – wróżenie z dźwięku wydawanego przez poruszane kamienie,
logarytmancja – wróżenie za pomocą logarytmów,
macharomancja – wróżenie z noży,
metoposkopia – wróżenie ze zmarszczek na czole,
nekromancja – wróżenie lub wywoływanie zmarłych przy użyciu zwłok ludzkich,
numerologia – wróżenie oparte na symbolice cyfr,
oinomancja – wróżenie z barwy wina oraz z okoliczności towarzyszących jego piciu,
omfalomancja – wróżenie z pępka lub pępowiny,
omomancja – wróżenie z kości łopatkowych,
onejromancja – wróżenie z marzeń sennych,
onomancja (onomatomancja) – wróżenie z imion,
onychomancja – wróżenie z paznokci,
ornitomancja – wróżenie z lotu, krzyku i śpie­wu ptaków,
owomancja (owoskopia) – wróżenie z jaj,
pecomancja – wróżenie ze źródła,
piromancja – wróżenie z ognia,
sciomancja – wróżenie z cieni,
skapulimancja – wróżenie z pęknięć na powierzchni wypalonej kości,
stareomancja – przepowiadanie przyszłości z żywiołów,
tasenografia – wróżenie z fusów,
tuframncja – wróżenie z popiołów,
tyromancja – wróżenie ze sposobu, w jaki ścina się ser,
wróżenie z run,
wróżenie z ryżu (Tybet),
Yijing.

Kilka od cioci wiki.