Witchcraft - Forum ezoteryczne

Pełna wersja: Żywioły i żywiołaki #1 - Żywioły w różnych kulturach, początek i historia.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
1. Żywioły - ogólne pojęcie.

Żywioły - koncepcja filozoficzna, według której świat (a w niektórych wszechświat) jest zbudowany.

2. Żywioły w kulturze hellenistycznej.

W starożytnej Grecji wyróżniane były cztery żywioły: ogień, woda, powietrze i ziemia. Arystoteles dodał jeszcze eter z którego miały być zbudowane gwiazdy, ciała niebieskie i cały wszechświat. Twórcą koncepcji czterech żywiołów był Empedokles.

3. Żywioły w kulturze europejskiej.

Według Europejczyków żywioły ognia i powietrza były żywiołami męskimi, a woda i ziemia żywiołami kobiecymi. Europejczycy silną więź przyłączali do tych żywiołów i kojarzone z nimi były stadia rozwoju człowieka (dzieciństwo, młodość, dorosłość oraz starość), etap rozwoju duchowości człowieka (człowiek rodzi się z ziemi i jest oczyszczany kolejno przez wodę, wiatr, a na końcu przez ogień), a także z temperamentem (powietrze - optymizm, ogień - agresja, ziemia - pesymizm, woda - spokój). W odrębnych kulturach wyróżniano także piąty żywioł, czyli eter lub kwintesencja i szósty, czyli metal.

4. Żywioły w kulturze chińskiej.

W starożytnych Chinach za żywioł brane było to co nas otacza, jakiś budulec. Stąd pięć żywiołów: woda, ogień, drewno. metal i ziemia. Każdy żywioł był połączony w cyklu tworzenia i zwyciężania.

Cykl tworzenia:
- woda tworzy drewno,
- drewno tworzy ogień,
- ogień tworzy ziemię,
- ziemia tworzy metal,
- metal tworzy wodę.

Cykl zwyciężania:
- metal pokonuje drewno przez ścięcie,
- drewno pokonuje ziemię przez zakorzenienie się w niej,
- ziemia pokonuje wodę przez wchłonięcie się w nią,
- woda gasi ogień,
- ogień topi metal.

5. Żywioły w kulturze japońskiej.

Japończycy rozróżniali pięć żywiołów: ogień, woda, powietrze, ziemia i piorun. Japonia jako pierwsza rozróżniła żywioł i zjawiska z nimi związane (np. żywioł wody i sama woda; żywioł ognia i ogień). Podobnie jak w kulturze chińskiej w Japonii też są zależności między żywiołami.

Zależności między żywiołami:
- woda gasi ogień,
- ogień jest podsycany przez wiatr,
- powietrze stanowi barierę dla pioruna,
- piorun wnika w ziemię,
- ziemia zamienia wodę w błoto.

W Japonii każdy żywioł przedstawia pewny element.

Żywioł i co przedstawia:
- woda przedstawia rzeczy ciekłe,
- ogień przedstawia rzeczy zniszczone,
- ziemia przedstawia rzeczy stałe,
- wiatr przedstawia ruch,
- piorun przedstawia rzecz nieosiągalną, niecodzienną.

Źródła:
- http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywio%C5%82y
- http://okulta.pl/magiazywiolow/item/140-...i-praktyka