Witchcraft - Forum ezoteryczne
Różokrzyż - Wersja do druku

+- Witchcraft - Forum ezoteryczne (http://witchcraft.com.pl)
+-- Dział: Magia (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Dział: Podstawy Magii (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=67)
+---- Dział: Symbole Magiczne (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=134)
+---- Wątek: Różokrzyż (/showthread.php?tid=10979)Różokrzyż - Apepi - 18-07-2020

Różokrzyż jako taki przedstawia zjednoczenie mikrokosmosu z makrokosmosem, tak można by w telegraficznym skrócie opisać znaczenie tego symbolu ale było by to zbyt mało alby zrozumieć dlaczego i w jaki sposób przedstawią tą ideę. Na początku zaczniemy od punktu. Łączy Środek róży z centrum krzyża i dalej tak uformowany mały Różokrzyż przybija do 
centrum większego jak to ma miejsce w Hermetycznym Różokrzyżu.

[Obrazek: the-crux-of-rosicrucianism.png?cache=]
Punkt ten jest koncepcją która ma bliżej nieokreślony początek, najlepsze co można powiedzieć to kabalistyczne Ain Sof Aur. Ten punkt stanowi istotę najwyższego bóstwa i nie da się go w pełni pojąć czy nawet z grubsza zrozumieć. Punkt ten zwykło się przedstawiać za pomocą sześcianu i będzie tu nawiązanie do kabalistycznej konstrukcji hebrajskiego alfabetu oraz trochę do tarota. Aby uzyskać z punktu sześcian musimy w 3 wymiarowej przestrzeni rzutować go na 6 ścian figury. Uzyskujemy w ten sposób 3 wymiary punktu, oraz 7 możliwych położeń w środku j jako każda ze ścian. Uzyskany w ten sposób sześcian ma 12 krawędzi. Cała ta operacja daje nam 3,7 i 12, trzy litery matki hebrajskiego alfabetu, siedem podwójnych liter oraz dwanaście prostych liter, ma to bezpośrednie połączenie z 22 atutami tarota oraz przydzielonymi im literami hebrajskimi. Są to też 3 pierwotne żywioły: ogień, woda i powietrze, 7 planet znanych starożytnym oraz 12 znaków zodiaku. Sześcian ten jednak jest w bezruchu gdyż nie zaistniało jeszcze dzieło stworzenia jest on potencjałem ale jeszcze nie została podjęta akcja.

Kreacja zaczyna się wtedy gdy sześcian zostanie rozłożony uwalniając swój potencjał i formując krzyż o sześciu polach oraz ujawniając pięciopłatkową różę. Pięciopłatkowa róża symbolizuje mikrokosmos czyli ludzki świat, jest to człowiek wpisany w pentagram gdzie ręce i nogi to cztery żywioły natomiast głowa to górujący duch (poza tym pięć palców, zmysłów itd.).

Mały Różokrzyż wprawia w ruch cały łańcuch zdarzeń niczym efekt kuli śniegowej.Przejawia się on zaznaczając swoją pozycję poprzez wymiar, czas i przestrzeń. Z tyłu jego róży rozchodzą się cztery zielone kolce jakby chcąc zaznaczyć jego miejsce w istnieniu, Tak powstaje tak zwany Różokrzyż Bytu
Potencjalne cechy 3, 7 i 12 muszą jednak zostać w jakiś sposób urzeczywistnione i tak z Różokrzyża Bytu rozkwita znacznie większa róża, jej trzy pierwsze płatki to Alef, Mem i Szin - litery matki hebrajskiego alfabetu oraz 3 pierwotne żywioły w swojej najczystszej ideowej formie - ogień, woda i powietrze. Następnie rozkwita siedem płatków symbolizowanych przez 7 liter pojedynczych: Bet, Gimel, Delet, Kaf, Pe, Resz, Taw, jest to także siedem planet. Następnie pojawia się 12 płatków, 12 prostych liter He, Waw, Zain, Chet, Tet, Jod, Lamed, Nun, Semek Ain, Cade, Kof. Jest to też dwanaście znaków zodiaku. Wszystkie te płatki bezpośrednio korespondują z atutami tarota i zachęcam do przyjrzenia się temu z tej perspektywy. Większa róża powstaje z dynamiki zdarzeń które wcześniej zaowocowały powstaniem Różokrzyża Bytu. Ta róża zostaje następnie umieszczona na większym krzyżu i w ten sposób powstaje Różokrzyż Przejawienia. Jest on tak umownie zwany ponieważ odkrywa on tajemnicę świata przejawionego gdzie róża symbolizuje siłę i energię a krzyż czasoprzestrzeń i materię.

Większy Różokrzyż dzieli się na pięć części. Cztery ramiona i jego białe centrum. na początek zajmiemy się czterema ramionami i wypada tu wspomnieć o JHWH czyli formule która dzieli makrokosmos na czterech kabalistyczne światy: Acilut, Beriję, Jecirę, i Asiję. Oraz mikrokosmos i duszę człowieka na cztery poziomy: Chaję, Neszamę, Rauch, i Nefesz - siłe życiową, boską duszę, intelekt i zwierzęcą duszę. Cztery ramiona też symbolizują cztery żywioły których pentagramy się na nich znajdują oraz cztery dwory tarota. Każdy z pentagramów żywiołu składa się z czystej idei żywiołu w znaczeniu duchowym oraz z jego czterech aspektów symbolizowanych przez cztery żywioły. Są to też asy oraz karty dworskie reprezentujące te idee. Lewe ramie koloru czerwonego symbolizuje ogień oraz dwór różdżek, górne żółte ramię to powietrze i dwór mieczy, Prawe niebieskie ramię to woda i dwór kielichów, dolne ramię to ziemia i dwór dysków. Jednak w wielkiej róży nie było widać żywiołu ziemi, dlaczego? Ponieważ jest konsolidacją trzech pozostałych, jako najniższy punkt czyli krystalizacja energii do formy materii jednak w tym położeniu znajduję się zarówno najniżej jaki i najbliżej punktu najwyższego. Jest to punkt kulminacyjny całego aktu stworzenia i punkt powrotu do stanu pierwotnego. Białe pole pośrodku zawiera heksagram makrokosmosu w centrum którego znajduje się słońce a na wierzchołkach 6 planet. Warto nadmienić że pentagramy są symbolami mikrokosmicznymi.

Oprócz żywiołów przyrody na wierzchołkach ramion znajdują się 3 symbole żywiołów alchemicznych: siarki rtęci i soli. Merkury dominuje w żywiołach powietrza i ziemi, symbol soli dominuje w prawym ramieniu wody natomiast rtęci w lewym ognia. Dwa pozostałe symbole pozostają w zrównoważonym porządku.

Z wielkiej róży rozchodzą się szpiczaste listki, duże zawierają litery INRI oraz symbole astrologiczne Panny, Skorpiona , symbol Słońca oraz Panny. Na mniejszych listkach widnieje IAO oraz LVX, na pozostałych dwóch listkach znalazła się dodatkowa litera I oraz krzyż kalwaryjski. INRI - skrót od "Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum" ułożony z hebrajskich liter ינרי w pewien sposób opowiada egipski mit władzy królewskiej podobnie jak IAO. י  - Jod odpowiada pannie, Izyda; נ - Nun to Skorpion czyli Apofis; ר - Raesz łącząc się ze słońcem odpowiada Ozyrysowi. Wszystko łączy się w gestach LVX - Izydy żałobnej, Apofisa/Tyfona, Zabitego Ozyrysa i Zmartwychwstałego Ozyrysa. Umieszczenie tych symboli na Różokrzyżu ma najprawdopodobniej związek ze stopniem inicjacyjnym Adeptus Minor w Złotym Brzasku.

Zdecydowana większość zaczerpnięta z "Tarot Thota" Lon Milo Duquette.