Witchcraft - Forum ezoteryczne
Odczytywanie charakteru - Wersja do druku

+- Witchcraft - Forum ezoteryczne (http://witchcraft.com.pl)
+-- Dział: Dywinacja (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+--- Dział: Chiromancja (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=142)
+--- Wątek: Odczytywanie charakteru (/showthread.php?tid=1315)Odczytywanie charakteru - Irbis - 30-12-2012

Najczęściej tworzy się kombinacje linii, bardzo rzadko spotyka się, aby występowała jedna linia dominująca. Dlatego stworzono indeks, który pomoże nam zrozumieć związki między liniami i to co one oznaczają.

Poniżej przestawiam 28 różnych kombinacji i ich krótką charakterystykę:

[Obrazek: mounts.jpg]

1.Jowisz i Saturn: Dobra passa, minusy: tendencje samobójcze.
2.Jowisz i Apollo: Sława i fortuna, minusy: duma, zarozumiałość.
3.Jupiter i Mercury: Sukces w dziedzinie nauki i biznesu, minusy: oszust, kłamca.
4.Jowisz i górny Mars: Odwaga, cechy przywódcze, minusy: despotyzm.
5.Jowisz i Księżyc: Wyobraźnia, minusy: marzyciel.
6.Jowisz i Wenus: Idealna miłość, minusy: cnota ulegając próżności.
7.Jupiter i Mars dolny: Stoicki spokój, minusy: tchórzostwo.
8.Saturn i Apollo: Miłość okultystyczna, minusy: samobójcze skłonności ze względu na zachorowalność.
9.Saturn i Merkury: Miłość nauki i okultyzmu, minusy: przemądrzałość, ze względu na wielką wiedzę występuje skłonność do oszustw.
10.Saturn i górny Mars: kłótliwość, choleryk, minusy: okrucieństwo, cynizm.
11.Saturn i Księżyc: Miłość do okultyzmu, minusy: tendencje samobójcze, łatwowierność.
12.Saturn i Wenus: Dobroć, miłość do rzeczy materialnych, minusy: zazdrość.
13.Saturn i Dolny Mars: Rezygnacja, zniechęcenie, minusy: Zachorowalność.
14.Apollo i Mercury: elokwentny, inteligentny, oryginalny, minusy: skłonność do intryg.
15.Apollo pod Marsem: Honor w czasie wojny, przywódca wśród społeczeństwa, minusy: Pragnienie sławy za wszelką cenę.
16.Apollo i Księżyc: Marzyciel, minusy: miłość do sztuki.
17.Apollo i Venus: Miłość sztuki i literatury, minusy: chęć osiągnięcia sławy, miłość do gwiazd.
18.Apollo i Dolny Mars: Dowcipniś, minusy: skupianie głównie na siebie uwagi.
19.Merkury i Mars Górny: Wojownik, minusy: przemądrzałość.
20.Merkury i Księżyc: Geniusz, wynalazca, minusy: rozrzutność, lekkoduch.
21,Merkury i Wenus: Delikatność, ostrożny w miłości, minusy: Niskie poczucie własnej wartości.
22.Merkury i Mars Dolny: Silna siła woli, wytrwałości, minusy: upór, nawet jak źle robi to ciągle trzyma się swojego.
23.Górny Mars i Księżyc: odkrywa, minusy: egoizm.
24.Górny i Dolny Mars: odwaga, wojowniczość, minusy: skłonność do przemocy.
25.Górny Mars i Wenus: Wojownik, minusy: brutalny zwycięzca.
26.Księżyc i Wenus: Idealna miłość, minusy: zbyt wielki marzyciel.
27.Księżyc i Mars dony: Idealizm za wszelką cenę, minusy: upartość, skłonność do pychy.
28.Wenus i Mars dolny; Cierpliwość, minusy: prześladowcy w związku.