Witchcraft - Forum ezoteryczne
Pieśni rytualne - Wersja do druku

+- Witchcraft - Forum ezoteryczne (http://witchcraft.com.pl)
+-- Dział: Magia (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Dział: Magia Słowiańska (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=382)
+---- Dział: Zaklęcia, rytuały, modlitwy (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=383)
+---- Wątek: Pieśni rytualne (/showthread.php?tid=1617)Pieśni rytualne - VerumPL - 05-02-2013

Zamieszczam by ludzie mieli coś na początek praktykowania magi słowiańskiej.
Pieśń Bojana:
Głód, powietrze, ogień, woda
I wszelaka zła przygoda
Będą temu, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

Zwierz drapieżny do obory
Między stada czarne mory
Wejdą temu, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

Chorobą się rozniemoże
I boleści twarde łoże
Zwiąże tego, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

A gdy skona, garści ziemi
Gdzie by spoczął kośćmi swemi
Nie dostanie, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

Marnie zginie!...Wiatr rozmiecie
Prochy jego po wszym świecie -
Marnie zginie, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

Pieśni ku Bogom:
My drużyny Twoje

Swarogu! Swarogu! Tyś jest nasze Słońce
Bądź szczytem gorejącym

Swarożycu! Tak okrutny w gniewie
Przyjmij naszą trzebę

Trzygłowie! Trzygłowie! Bałtycki Boże
Bacz na nasze Pomorze

Welesie! Welesie! Bogatyś i mądryś
Bądź i dla nas szczodry

Mokoszo! Mokoszo! Tyś jest Matką Ziemią
Maisz się zielenią

Perunie! Perunie! Uderz w błękit nieba
Obudź strach u wrogów

Gdy wznosimy w górę swoje miecze
Mamy siłę Bogów!

My chąśniki, chrobre wikingi
Skąpiem we krwi klingi

W Przesilenie:

Gdy noc blask słoneczny rozświetli
I wiatr nagły spłoszy z drzew ptactwo
Gdy głos gromki światu obwieści:
-Klęknijcie, gdyż rodzi się Światło!

Wznieście miecze, podnieście swe głowy!
Sidła myśli niech złowią nadzieję!
Mrok jesiennych wieczorów opadnie,
Jasność boska upiory rozwieje...

Złota wstęga na szarej przestrzeni
To posłanie od Bogów przychodzi...
Szepcze ciepło, wprost do twej duszy,
Ból i lęk serca twego łagodzi...

Choć niemożność na twarz Jego spojrzeć
Ustanawia on Ciemności końce...
Niech na usta twe wstąpi pieśń czysta:
-Sława Bogom, oto jest Słońce!

Chwała Bogom, oto jest Słońce...!