Witchcraft - Forum ezoteryczne
Buddyzm- Cztery Szlachetne Prawdy. - Wersja do druku

+- Witchcraft - Forum ezoteryczne (http://witchcraft.com.pl)
+-- Dział: Rozwój duchowy (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Dział: Religie i Filozofie (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=32)
+--- Wątek: Buddyzm- Cztery Szlachetne Prawdy. (/showthread.php?tid=2813)Buddyzm- Cztery Szlachetne Prawdy. - ivi666 - 11-06-2013

Buddyzm-Dharma
Dharma(słowo to powstało od słowa dhr czyli- nosić, podtrzymywać, podpierać) jest jednym z podstawowych terminów buddyjski.
Znaczenie tego słowa, jest duże:
*Prawo powszechne, ostateczna rzeczywistość
*Doktryna buddyjska, nauka Buddy
*Prawda
*Zjawiska
*Rzeczy, elementy, atomy
Cztery Szlachetne Prawdy
Cztery Szlachetne Prawdy to podstawa nauk buddyzmu. Powstały one w wyniku ,,Przebudzenia'' Buddy. Są one postrzegane przez buddyzm jako głęboka analiza psychologiczna rzeczywistości i metodologia postępowania, a nie zwykła filozofia.
Budda o Czterech Szlachetnych Prawdach:
''Te cztery Szlachetne Prawdy, o mnisi, są rzeczywiste, precyzyjne, nie inne. Dlatego też zwą się szlachetnymi prawdami.[...] Dlaczego oznajmiłem Cztery Szlachetne Prawdy? Dlatego iż jest to korzystne, stanowi podstawę świątobliwego żywota, prowadzi do Wyzwolenia, do spokoju, zniszczenia [cierpienia], do bezpośredniej wiedzy, do Oświecenia, do Nirwany. Oto dlaczego oznajmiłem je."
Oto Cztery Szlachetne Prawdy:
1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu
2 .Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia
3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia
4 .Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia
1."Narodziny są dukkha, starzenie się jest dukkha, śmierć jest dukkha; rozpacz, lament, ból i napięcie są dukkha; powiązanie z niechcianym jest dukkhą; rozłąka z upragnionym jest dukkha; nie osiągnięcie pożądanego jest dukkha. Pokrótce, pięć znikających zespołów jest dukkha."
Dukkha(Cierpienie), nie tylko pokrótce Cierpienie-Cierpienie, tylko Cierpienie wynikające ze zmian nie tylko stanu emocjonalnego, mentalnego czy materialnego ale też i duchowego – wszystko to odbywa się w ramach tzw. "samsary" czyli "wędrówki".Istoty doświadczają cierpienia, ponieważ nie ma nic trwałego, wszystko przemija, również my, a więc i nasze iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, które próbujemy oprzeć na nietrwałych podstawach
2."Pragnienie, które tworzy dalsze stawanie się – któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam – pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się, pragnienie niszczenia się."
Przyczyny powstawania cierpienia opisane są w naukach o Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania. Dzielą się na trzy czasy:
I-Przeszły;
* Niewiedza
* Działania Wolincjonalne
II-Teraźniejszy:
*Odradzająca się Świadomość
* Umysł-Ciało
*Sześć Zmysłów
*Kontakt
*Odczucie
*Lgnięcie
*Chwytanie
*Stawanie się
III-Przyszły;
*Narodziny
*Schyłek i śmierć
3.,,To całkowite zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia."Trzecia Szlachetna Prawda, która mówi o ustaniu cierpienia jest konsekwencją drugiej prawdy – jeśli przyczyną cierpienia jest pożądanie, to sposobem na usunięcie cierpienia jest wykorzenienie (wyeliminowanie) pożądania. Stan doskonałego spokoju, który osiągany jest dzięki usunięciu tego korzenia cierpienia nazywany jest Nirwaną.
4."Dokładnie ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka – właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja."Warto zauważyć nierozerwalny związek pomiędzy Czterema Szlachetnymi Prawdami i Szlachetną Ośmioraką Ścieżką.
Cztery Szlachetne Prawdy stanowią część doktrynalną nauk buddyjskich, podkreślającą właściwe rozumienie. Natomiast Szlachetna Ośmioraka Ścieżka, jest częścią praktyczną, mówiącą o (szeroko pojmowanej) dyscyplinie.