Witchcraft - Forum ezoteryczne
Wróżby, Magia, Amulety - Wersja do druku

+- Witchcraft - Forum ezoteryczne (http://witchcraft.com.pl)
+-- Dział: Rozwój duchowy (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Dział: Religie i Filozofie (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Dział: Wierzenia w Starożytnym Egipcie (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=167)
+---- Wątek: Wróżby, Magia, Amulety (/showthread.php?tid=4688)Wróżby, Magia, Amulety - Madzik - 27-02-2014

Bogowie egipscy mogli przejawiać swoją obecność na różne sposoby; jednym z nich były wróżby. Przy pomocy posągu lub głosu kapłana, bóstwo opowiadało na pytania zadawane przez wiernych. 
 
Najstarsze informacje na temat wróżb datują się na okres XVIII dynastii Nowego Państwa, jakkolwiek takie praktyki pochodzą z dużo wcześniejszych czasów. Wszyscy Egipcjanie, włącznie z faraonami, sprawdzali wróżby i radzili się wyroczni, gdy musieli podjąć decyzję dotyczącą kwestii prawnych, chorób, pracy, miłości, a nawet kłótni rodzinnych. Początkowo bóg odpowiadał poprzez swoje boskie wyobrażenie - posąg, który podczas świąt religijnych umieszczano na świętej łodzi.
Większość pytań zadawano ustnie, i jeżeli kapłani niosący posąg posuwali się do przodu, to odpowiedź była pomyślna, jeśli kapłani cofali się - odpowiedź była negatywna. Począwszy od trzeciego okresu pośredniego pojawiły się ślady tak zwanego "dekretu o wróżbach": był to papirus, zawierający wróżbę od boga, noszony jako talizman, który zapewniał ochronę przed wszelkim rodzajem zła. Kapłani budowali wklęsłe posągi, wsuwali w nie rurę, przez którą bóstwo "mówiło". Również i święte zwierzęta, jak byk Apis w Memfis, były proszone o wróżby ze względu na posiadane przez nie moce. 


Magia odgrywała pierwszoplanową rolę w życiu Egipcjan i przejawiała się na różne sposoby. Szczególne znaczenie miały amulety, przedmioty posiadające magiczną moc, zapewniające ochronę w zaświatach. 

W Egipcie nie istniała postać maga, pełniącego funkcję pośrednika między ludźmi a bogami, który w innych kulturach uważany był za znawcę sztuki magicznej. Zdaniem Egipcjan wszyscy ludzie mogli posługiwać się magią dzięki znajomości słowa. Magia była uosabiana poprzez wizerunek boga Heka, który przyczyniał się do utrzymania ładu we wszechświecie. Bogowie stosowali magię do likwidowania chaosu i do walki z wrogami. Różne mechanizmy były przyczyną działania magii. Praktyki pogrzebowe opierały się na substytutach, i tak amulety, uszebti i głowy stawały się rzeczywistością. Podobną magię stosowano w przypadku chorób. Porównywano przypadek chorego z chorobą, która dotknęła boga i leczono chorego w ten sam sposób, w jaki wyleczono boga.

Magia oficjalna i czarna
Magia oficjalna była przedstawiana w scenach polowania, umieszczanych na ścianach świątyń. Polowanie na ptaki  symbolizowało pomoc bogów, aby faraon mógł pokonać wrogów. Przeciw atakom cudzoziemców robiono figurki jeńców i wypisywano "teksty potępienia", aby magia słowa nie pozwoliła im najechać na Egipt.
Istniała również czarna magia, uprawiana przez niższe klasy społeczne, polegająca na lepieniu woskowych figurek, które nakłuwano szpilami po to, by wyrządzić komuś krzywdę. 


Amulety 

Amulety noszono na szyi, na przegubie lub w formie pierścieni. W okresie przeddynastycznym wytwarzano je z niewielkich części ludzkiego lub zwierzęcego ciała, w późniejszych czasach,  od okresu Średniego Państwa zaczęto stosować inne surowce. Zadaniem najstarszych amuletów było przywrócenie zmarłemu, który przebywał w zaświatach, wszystkich jego zmysłów, i dlatego przypominały one swym kształtem różne części ciała: usta, uszy, oczy, stopy, dłonie. Pozostałe z nich odtwarzały symbole bogów, takie jak węzeł Izydy czy filar dżed, związany z Ozyrysem. Na amuletach, przedstawiających części ciała zwierząt, były wyryte znaki hieroglificzne. Magiczna wartość amuletu zależała od jego kształtu oraz użytego materiału: faraonowie przedkładali złoto, które symbolizowało ciało bogów. 

____
Źródło: Starożytny Egipt


RE: Wróżby, Magia, Amulety - Hekate - 10-02-2016

Starożytni Egipcjanie specjalizowali się również w erotycznych klątwach. Spisywali oni swoje magiczne pragnienia na papirusach i było to w tamtych czasach bardzo powszechnie stosowane.