Witchcraft - Forum ezoteryczne
Paczka podstawowych informacji astrologicznych - Wersja do druku

+- Witchcraft - Forum ezoteryczne (http://witchcraft.com.pl)
+-- Dział: Powiązane z magią (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=343)
+--- Dział: Astrologia (http://witchcraft.com.pl/forumdisplay.php?fid=102)
+--- Wątek: Paczka podstawowych informacji astrologicznych (/showthread.php?tid=664)Paczka podstawowych informacji astrologicznych - Olimpia - 07-10-2012

Znak - Żywioł - Jakość - Planeta
Baran - Ogień - Kardynalna - Mars
Byk - Ziemia - Stała - Wenus
Bliźnięta - Powietrze -Zmienna -Merkury
Rak - Woda - Kardynalna -Księżyc
Lew - Ogień - Stała - Słońce
Panna - Ziemia - Zmienna- Merkury
Waga - Powietrze -Kardynalna - Wenus
Skorpion -Woda - Stała - Ploton/Mars
Strzelec- Ogień - Zmienna - Jowisz
Koziorożec -Ziemia - Kardynalna - Saturn
Wodnik - Powietrze -Stała - Uran/Saturn
Ryby - Woda Zmienna - Neptun/Jowisz

4 żywioły - Ogień, Ziemia, Powietrze i Woda - dzielą zodiak na cztery trygony, każdy składający się z trzech znaków zodiaku.


Znaki trygonu ognia - Baran, Lew i Strzelec - są aktywne, entuzjastyczne i pełne energii.

Znaki trygonu ziemi - Byk, Panna i Koziorożec - są pragmatyczne, potrafią ze spokojem podchodzić do problemów, są konsekwentne i potrafią dać poczucie bezpieczeństwa.

Znaki trygonu powietrza - Bliźnięta, Waga i Wodnik - charakteryzują się zdolnością asymilacji, ciekawością i wszechstronnością.

Znaki trygonu wody - Rak, Skorpion i Ryby - mają zdolność do empatii, umiejętnością przewidywania, bywają sentymentalne, są cierpliwe i starają się unikać otwartych konfliktów.

- jakości, czyli znaki kardynalne, stałe i zmienne;

Dwanaście znaków zodiaku jest również podzielonych według jakości na trzy grupy: znaki jakości kardynalnej, stałej i zmiennej.
Do jakości kardynalnej należą Baran, Rak, Waga i Koziorożec.
Do jakości stałej należą Byk, Lew, Skorpion i Wodnik.
A do jakości zmiennej zaliczają się Bliźnięta, Panna, Strzelec i Ryby.
Wskazują one sposób działania żywiołu, do którego należy znak.
W każdej jakości są cztery znaki i każdy z tych czterech znaków związany jest z innym żywiołem, na przykład do jakości stałej należą Byk z żywiołu ziemi, Lew z żywiołu ognia, Skorpion z żywiołu wody i Wodnik z żywiołu Powietrza.

Pierwszy w kolejności znak każdego żywiołu reprezentuje jakość kardynalną – przewodzącą.
Znaki o jakości kardynalnej mają skłonność do dominacji, wytyczania ścieżek rozwoju, przewodzenia grupom społecznym, ustanawiania norm moralnych, organizowania struktur.

Drugi w kolejności znak każdego żywiołu posiada jakość stałą – konsolidującą.
Znaki o jakości stałej dobrze się podporządkowują, zapewniają stabilizację form i struktur, konsolidują grupy społeczne, pilnują przestrzegania norm moralnych, kontrolują rozwój w ściśle określonych granicach.

Trzeci w kolejności znak każdego żywiołu zalicza się do jakości zmiennej – poszukującej.
Znaki o jakości zmiennej unikają popadania w zależność, dostarczają nowych idei, poszukują lepszych rozwiązań, wartościują normy moralne, różnicują stosunki społeczne, wymuszają udoskonalenia, zapewniają postęp.

- domy astrologiczne i podstawowe zestawy znaczeń z nimi związanych;

Domy horoskopu to obszary nieba, które reprezentują różne aspekty naszego życia. Poruszają się one na tle gwiazd i mogą pokrywać różne znaki zodiaku. Pokrywanie to oraz planety przebywające w różnych domach pozwalają głębiej poznać siły kształtujące nasze doświadczenia życiowe odpowiadające różnym domom.

Dom I - ego
Dom pierwszy związany jest z naszą osobowością oraz sposobem w jaki prezentujemy ją naszemu otoczeniu. Związany jest on także z naszą indywidualnością, z tym co w nas wyjątkowe i co określa nas jako odrębną jednostkę. Pierwszy dom horoskopu wpływa też na wygląd zewnętrzny, sposób bycia i reagowania.

Dom II - posiadanie

Dom drugi symbolizuje nasze skłonności do gromadzenia i posiadania. Pozwala stwierdzić czy osoba będzie bardziej skłonna do gromadzenia wiedzy czy dóbr duchowych czy może raczej dóbr materialnych. Pokazuje również w jaki sposób i ku jakim celom wykorzystujemy posiadane przez nas dobra.

Dom III - rozumienie otoczenia

Trzeci dom horoskopu związany jest z komunikacją i naszymi relacjami z otoczeniem. Wskazuje na sposób w jaki komunikujemy się w codziennym życiu. Dom ten reprezentuje również nasze relacje z rodzeństwem oraz wykształcenie.

Dom IV - korzenie
Dom czwarty to dom wskazujący naszą tożsamość, dom rodzinny i pochodzenie. Związany on jest z głębokimi pokładami nieświadomości zbiorowej, która determinuje naszą tożsamość i postawy z nią związane. Pokazuje on również obraz ojca i matki jaki nosimy w sobie i jaki nabyliśmy w dzieciństwie.

Dom V - ekspresja i twórczość
Piąty dom horoskopu to sfera spontanicznych reakcji, tak biologicznego jak i duchowego pochodzenia, które są źródłem naszych twórczych zachowań i zdolności. Związany jest on z miłością, dziećmi, radością życia a także seksualnością i twórczością.

Dom VI - transformacja
Dom szósty pokazuje nas w rutynie codziennego dnia oraz w sytuacjach kryzysowych. Wskazuje również na sposób naszego odnoszenia się do podwładnych bądź ludzi o niższym statusie społecznym. Dom ten wiąże się także z higieną, naszym stosunkiem do własnego ciała oraz zdrowiem.

Dom VII - relacje z innymi
Dom siódmy i jego pozycja w horoskopie reprezentują nasze relacje z innymi ludźmi oraz sposób wchodzenia w partnerskie relacje a także w związku uczuciowe. Rozkład planet w tym domu pozwala stwierdzić jak nawiązujemy związki z innymi oraz jakimi celami się kierujemy przy ich doborze. Niejednokrotnie ludzie są silnie przyciągani ku osobom, których horoskopie silnie zaznaczony jest znak zodiaku pokrywający się z ich siódmym domem.

Dom VIII - działanie w grupie
Dom ósmy reprezentuje nas w grupie. Wskazuje na nasze zdolności przywódcze pozwalające zintegrować grupę a także skłonność do poświęceń na rzecz grup. Dom ten związany jest z takimi cechami charakteru jak odpowiedzialność, zaufanie, zdolności przywódcze, charyzma i altruizm.

Dom IX - poszerzanie horyzontów

Dziewiąty dom horoskopu to dom filozofii, nauki, odkrywania tajemnic, dalekich podróży i wszystkiego co wiąże się z poszerzaniem horyzontów. Wiąże się on z posiadaniem spójnego i zgodnego z rzeczywistością poglądu na świat oraz z filozofią życiową.

Dom X - kariera
Dom dziesiąty to nasze powołanie, kariera i sens życia. Wskazuje on na to jak i ku czemu będziemy chcieli poświęcać swoją energię. Dom ten niejednokrotnie pozwala wskazać wybór profesji i dziedzinę, która da największe szanse samorozwoju i realizacji.

Dom XI- marzenia, wizje i przyjaźń
Dom jedenasty związany jest z naszymi marzeniami i wizjami oraz z tym jak próbujemy je realizować w najbliższym otoczeniu. Reprezentuje on naszą przynależność do stowarzyszeń, naszych bliskich i przyjaciół a także nauczycieli oraz nasze relacje z nimi.

Dom XII - rozwój duchowy

Dom dwunasty horoskopu przedstawia ogólny obraz naszej świadomości. Wskazuje kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Opisuje całość naszego jestestwa w duchowym wymiarze. Wiąże się on także z innymi stanami świadomości, nowym początkiem i odrodzeniem.

4 ŻYWIOŁY - symbolika, pojęcie, atrybuty.
http://www.3sign.de/home/tarot/MAund321EARKANAcd/

Żywioł ognia

Wspólną cechą znaków ognistych jest wola przebicia się osobowości. Dzieje się to w sposób świadomy, a zatem śmiały i zdecydowany. Cechy najbardziej manifestujące się to: ruch, działanie, aktywność.
Żywioł ognia jest bardziej materialny niż żywioł powietrza. Baran jest uosobieniem stanowczości przy podejmowaniu nowych przedsięwzięć oraz ryzyka. Działania agresywnie z powodu braku pewności siebie. Lew natomiast lubi być centralną postacią zdarzeń. Mimo to gromadzi wokół siebie innych, wykazując zdolności menadżerskie. Główna uwaga Strzelca skupia się na wyższych ideach, działaniu przywódczym na polu religii lub filozofii. W człowieku organicznymi odpowiednikami Żywiołu ognia są serce i cały układ krwionośny. Znak Barana symbolizuje ognisko, które dopiero, rozbłyskuje, ale na trochę. Lew to płomień, który się rozpala, oświetla teren, promieniuje blaskiem, daje pogodę ducha, dobry nastrój, poczucie bezpieczeństwa, ale też rozleniwienia. Strzelec to płomienie błękitne, niebieskie symbolizujące filozoficzne dysputy.

Żywioł ziemi

Znaki ziemskie są najbardziej materialne, zdolne do realizowania konkretnych celów, dążąc do stworzenia trwałych podstaw egzystencji. Pragnienie posiadania wspiera wytrwałość, cierpliwość, mądrość i ostrożność. W organizmie człowieka przypisać mu można szkielet, przyswajanie pokarmów i przemianę materii. Wspólnym mianownikiem tych znaków jest kierowanie się ku sprawom praktycznym. Znaki ziemskie, zaznaczone w horoskopie, wskazują na cechy praktyczne w domach, które obsadzają. Praktyczne cechy Byka przejawiają się w sposobie obchodzenia się z gromadzonym majątkiem. U Panny materializm uwypukla się przez praktyczny rozsądek, zdolności rzemieślnicze oraz troskę o nasze ciało. Koziorożca praktyczność wyraża w organizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz zarządzaniu nimi. Byka można przyrównać do wiosennej, pachnącej gleby, Pannę do białego, czystego piasku na wędrujących wydmach, Koziorożca natomiast do zmarzliny, pozornie niedostępnej, chroniącej w ten sposób zarodki kiełkujące na wiosnę.

Żywioł powietrza

Tworzy ze znakami ognistymi łańcuch sekstyli. Znaki powietrzne są najbardziej subtelne. Związane są z komunikacją oraz intelektem. Odzwierciedlają relacje międzyludzkie. W organizmie ludzkim odpowiadają mu najważniejsze funkcje tzn. układ oddechowy i system nerwowy. W dziedzinach życia (domach), w których znajdują się znaki powietrzne uwidaczniają się cechy towarzyskie i intelektualne. W Bliźniętach cechy żywiołu ujawniają się w formie zdobywania, przekazywania i wykorzystywania informacji werbalnej. Waga posiada zdolność rozważania, pośredniczenia w ugodach, a także komunikowaniu się z innymi poprzez ekspresję artystyczną. Wodnik natomiast jest zainteresowany dobrobytem wszystkich ludzi, a z ludźmi komunikuje się w sposób niekonwencjonalny np. telepatyczny. W formie pozytywnej, możemy znaleźć bardzo wybitne, genialne uzdolnienia umysłowe i artystyczne, wysoki poziom kultury, wynalazczość i pionierstwo w wielu dziedzinach. Przy negatywnych wpływach występuje ekscentryczność, nerwowość, buntem i chęcią zmian nie koniecznie na lepsze.

Żywioł wody
Woda to wszystkie odcienie emocji, a więc reagowanie na impulsy świata zewnętrznego. Stąd zależność od nastrojów, potrzeba spokoju, aby móc zagłębić się w sobie i rozkoszować się tym stanem. Od żywiołu wody uzależnione są w organizmie ludzkim organy moczowo płciowe i ich funkcje oraz wszystkie płyny zawarte w organizmie ludzkim. W formie pozytywnej rozwijają się takie cechy wrażliwość na krzywdę ludzką, duża opiekuńczość, opanowanie w różnych sytuacjach. Przy negatywnych wpływach grozi nadmiar wrażliwości i namiętności, zbytnie uleganie otoczeniu, częste załamywanie się. W domach, w których znajdują się znaki wodne zawsze widać głębokie uczucie. Cechy tego żywiołu przejawiają się w Raku w formie gorących uczuć dla domu i rodziny. W Skorpionie zauważa się silny związek ze wszystkimi głęboko ukrytymi tajemnicami, zbiorową nieświadomością, a także śmiercią. Ryby to uczucia mistyczne, związane ze wszystkimi ludźmi w sposób nieświadomy, telepatyczny. Rak swoją wrażliwością przypomina wodę w dużych akwenach wodnych, ciągle pofalowaną powierzchnię oceanu (zmarszczki niepokoju). Skorpion przypomina wodę w postaci sopli lodu, a Ryby wodę w postaci pary wodnej (dążenie do świadomości kosmicznej).

Źródła: horoskopium.pl, astromix.pl, magiatarota.info


RE: Paczka podstawowych informacji astrologicznych - Olimpia - 07-10-2012

(07-10-2012, 13:08)Olimpia napisał(a): Znaki trygonu powietrza - Bliźnięta, Waga i Wodnik - charakteryzują się zdolnością asymilacji, ciekawością i wszechstronnością.

Z asymilacją i wszechstronnością racja ale z ciekawością absolutnie nie. xD

(07-10-2012, 13:08)Olimpia napisał(a): Drugi w kolejności znak każdego żywiołu posiada jakość stałą – konsolidującą.
Znaki o jakości stałej dobrze się podporządkowują, zapewniają stabilizację form i struktur, konsolidują grupy społeczne, pilnują przestrzegania norm moralnych, kontrolują rozwój w ściśle określonych granicach.

Wodnik to największy buntownik... Nie uznający żadnych form, norm itp. Tutaj się nic nie zgadza. xD

(07-10-2012, 13:08)Olimpia napisał(a): Żywioł powietrza
Tworzy ze znakami ognistymi łańcuch sekstyli. Znaki powietrzne są najbardziej subtelne. Związane są z komunikacją oraz intelektem. Odzwierciedlają relacje międzyludzkie. W organizmie ludzkim odpowiadają mu najważniejsze funkcje tzn. układ oddechowy i system nerwowy. W dziedzinach życia (domach), w których znajdują się znaki powietrzne uwidaczniają się cechy towarzyskie i intelektualne. W Bliźniętach cechy żywiołu ujawniają się w formie zdobywania, przekazywania i wykorzystywania informacji werbalnej. Waga posiada zdolność rozważania, pośredniczenia w ugodach, a także komunikowaniu się z innymi poprzez ekspresję artystyczną. Wodnik natomiast jest zainteresowany dobrobytem wszystkich ludzi, a z ludźmi komunikuje się w sposób niekonwencjonalny np. telepatyczny. W formie pozytywnej, możemy znaleźć bardzo wybitne, genialne uzdolnienia umysłowe i artystyczne, wysoki poziom kultury, wynalazczość i pionierstwo w wielu dziedzinach. Przy negatywnych wpływach występuje ekscentryczność, nerwowość, buntem i chęcią zmian nie koniecznie na lepsze.

Z Wagą racja... xD Pasuje do wilka1610 idealnie. Co do Wodnika też... Co do negatywnych wpływów... Ej! Wszak Wodniką patronuje między innymi Uran planeta buntu i rewolucji nie uważam aby niemożność ułożenia człowieka była czymś negatywnym. Ekscentryczności też nie uważam za coś negatywnego, bardzo dobrze że są ludzie całkiem odmienni od reszty.

Cóż, ja jestem typowym Wodnikiem i jestem z tego dumna. Uśmiech


RE: Paczka podstawowych informacji astrologicznych - Amber - 14-10-2012

Ajjj... co do znaków ziemskich -jako rogata przedstawicielka- powiem, że w zasadzie się zgadza ale gdyby mi przyszło wymienić plusy i minusy ziemskich to ho... ho. W skrócie powiem ze- praktyczne, solidne, zasadnicze, cenią materialność ale i... duchowość, bardzo stabilne i rodzinne. Panna Uśmiech wbrew pozorom jest wrażliwa w środku i niesłychanie czuła na swoim punkcie, najmniejsza krytykę pamięta długo, ma również skłonność do depresji, milczenia, samotnictwa i nałogów. Mężczyzna Panna to niepoprawny, uroczy Uwodziciel Uśmiech o ogromnym uroku osobistym. Często jednak kończy się na flircie, rzadko się rozwodzi. Byk Uśmiech to narwista natura, raptus i nałogiem oraz romansem na boku nie pogardzi, wygodnicki i kocha komplementy. Zaś ja czyli Koziołek Uśmiech hm... mnie jest trudno rozłożyć na "czynniki pierwsze", bo kobieta Koziorożec to nie lada wyzwanie Uśmiech)) nie dość, że to stworzonko urokliwe to jeszcze uparte i przebiegle nieco. Oczko Generalnie jak się za coś wezmę to nie odpocznę aż skończę robotę i dopnę na ostatni guzik. Do rządzenia pierwsza! Ale też lubię mieć czysto, poukładane wsjo i wg mego gustu. I nie zgodzę się, że znaki ziemskie są "chłodne." Oj nie... może pozornie ale w głębi to wulkany namiętności. Uśmiech Jak kochają to na amen. Z wad- na pewno zawziętość i impulsywność czasem oraz nadmierna oszczędność. Ale z drugiej strony- rozsądne i zapobiegawcze, ogólnie pracowite. Z wiekiem pewne cechy łagodnieją a inne nabierają ostrości. Każdy jest inny, na swój sposób uroczy i ciekawy czlowiek. Uśmiech