Mroczna magia sexualna (na podstawie Liber azerate)
Autor Wiadomość
~Viktor
Gość

 
Podziękowania:
Podziękowano razy w postach
Podziękowano razy w postach
Post: #1
Mroczna magia sexualna (na podstawie Liber azerate)
Wszystkie praktyki magiczne mają na celu wywołanie zgodnych z własną wolą zewnętrznych i
wewnętrznych zmian przy pomocy metod, które dla większości ludzi zawsze będą ezoteryczne.
Aby to
wszystko uprościć można powiedzieć, że aby dokonać tych zmian potrzebna jest przede wszystkim
prawdziwa, silna i skoncentrowana wola. To właśnie przy pomocy tej woli mag musi wznieść się i
obudzić swój własny zapas siły życiowej i okultystycznej energii, która jest silnie powiązana z jego
własną duszą. Zależnie od woli, którą jest siłą napędową całej magii, zmienia się natura siły życiowej,
w ten sposób, że otrzymuje ona takie własności jakie są potrzebne aby wypełnić wolę maga. Na
przykład siła życiowa (energia), które jest generowana podczas rzucania klątwy staje się
śmiercionośna i destruktywna, chociaż w swojej pierwotnej formie była ona życiodajną i pozytywną
mocą. Stąd wola daje esencję formie siły życiowej (tj. pierwotnej jej postaci). Nauki o okultystycznej
energii mówią również że podobne energie przyciągają się i zbliżają się do siebie i dlatego możliwe
jest magazynowanie strumieni energii z zewnętrznych źródeł mocy, poprzez wcześniejsze
wprowadzenie się w nastrój i stan uczuć, którego forma energetyczna koresponduje z zewnętrznym
źródłem energii. Więc poprzez doznanie destruktywnej i nienawistnej energii podczas rzucania klątwy,
otwieramy zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne bramy do poziomu bezprzyczynowego, skąd
czerpiemy i magazynujemy więcej energii, która jest interesująca dla właściwego rytuału. Następnym
etapem rytuału jest kompresowanie i koncentrowanie zebranej energii i przy pomocy wyobrażeń i siły
mentalnej skierować siłę na cel obrzędu. Ostatecznym etapem jest wypuszczenie spod kontroli
naładowanej energii i pozwolenie jej płynąć swobodnie i stworzyć zmiany w zgodzie z wolą stojącą za
rytuałem.
To jest krytyczna faza rytuału; jego sukces zależy od tego jak dobrze mag potrafi
wypuścić zmagazynowaną magiczną energię. Jednym ze sposobów na zrobienie tego jest
namalowanie pieczęci na papierze swoją własną krwią. Pieczęć reprezentuje wolę. Potem następuje
naładowanie pieczęci energiami, których doświadcza mag podczas rytuału, aby na końcu spalić
pieczęć i w ten sposób uwolnić pożądane moce. Forma (pieczęć) zostaje zniszczona i esencja (siłą
woli) jest uwolniona aby zmieniać rzeczywistość.
Daliśmy bardzo prosty przykład, jednak cała magia, nieważne jak wysoka ona jest lub jak niska,
poddaje się tym zasadom. Wola jest drogą do mocy a moc jest drogą do manifestacji władzy. Dlatego
jednym z najważniejszych kroków w całej magii jest przyciągnięcie do siebie energii w zgodzie z wolą i
samodzielne odczucie mocy; właśnie o tym traktuje ten tekst. Bo ze wszystkich metod które istnieją w
celu obudzenia wewnętrznej siły dla celów magicznych, magia seksualna jest najbardziej efektywna i
wypróbowana.
W magii seksualnej mag manipuluje energiami które występują i są generowane podczas fizycznej lub
mentalnej seksualnej stymulacji i kieruje energiami seksualnymi aby osiągnąć pożądane zmiany. W
poprzednich wiekach magia seksualna została skodyfikowana w taki sposób, że stała się jedną ze
sztuk ezoterycznych i pisma na ten temat poprzez swój symboliczny język i podwójną moralność
autorów więcej ukrywały niż odkrywały na temat tej niezmiernie silnej sztuki magicznej. W tym krótkim
tekście mamy na celu wyjaśnić podstawy magii seksualnej należącej do drogi lewej ręki (vama marg) i
przestawić czytelnikom pewne metody i zasady, których używa MLO w celu kontrolowania seksualnej
energii podczas swoich obrzędów magii seksualnej.
Aby praktykować magię seksualną mag musi posiadać wiedzę o naturze seksualnych energii oraz
jak i dlaczego te energię mogą zostać użyte podczas spółkowania kapłana (magika) i kapłanki
(czarownicy). Zrozumienie różnic między męską i żeńską energią seksualną jest niezmiernie ważną
częścią działań magicznych. Cała magia seksualna czerpie swą moc z polaryzacji która powstaje, gdy
seksualne przeciwieństwa się jednoczą. Męska i żeńska energia seksualna stanowią swoje
przeciwieństwa, co zazwyczaj symbolizuje się poprzez określanie męskiej energii jako energii alfa,
plus, elektrycznej, solarnej, marsa, ognia, Shakta/Shiva, a w obrzędach klifotycznych energią
Szatana/Samaela. Natomiast żeńska energia podczas rytuałów magii seksualnej jest określana jako
energia Omega, minus, magnetyczna, księżycowa, Wenus, wody, Shakti/Kali a w obrzędach
klifotycznych energia Lilith.
Innymi symbolami męskiej energii seksualnej są sztylet i laska, zaś kobiecej energii: czara i
pentagram. Zjednoczenie tych czterech elementów seksualnych jest symbolizowane przez czarne
światło ołtarza, które oznacza transcendencję dualizmu dokonywaną przez duszę i zjednoczenie
przeciwieństw w chaosie. Właśnie z powodu różnic pomiędzy energiami Alfa (męską) i Omega
(żeńską) powstaje silna polaryzacja gdy te energie wchodzą ze sobą w kontakt. Można to porównać
do dwóch silnych fal morskich które zderzają się ze sobą i kiedy w swojej kolizji jednoczą się one
powstaje wir wodny, który jest wystarczająco silny aby pochłonąć wszystko w pobliżu. To samo ma
miejsce gdy męska i żeńska energia seksualna kolidują ze sobą podczas stosunku. Powstaje wtedy
wir energii, który wznosi się jak filar poprzez wszystkie wyższe poziomy i może w końcu wcisnąć się
na poziom duszy, który jest najwyższym poziomem. Jedną z metod na uzyskanie dużej mocy
podczas obrzędów magii seksualnej jest użycie tego wiru w celu ściągnięcia (lub wciągnięcia) energii
z poziomu astralnego, mentalnego lub duchowego, żeby następnie skierować te energie, formujące
się według woli magika, na to co jest celem rytuału. Mag seksualny może w ten sposób, poprzez
polaryzację jaka powstaje podczas stosunku, magazynować energię z zewnętrznych źródeł, jeśli ich
natura odpowiada energiom jego własnej magicznej woli. Te energię krążą następnie między
kapłanem a kapłanką podczas rytuału i cały czas rosną w siłę. Następnie energia jest kierowana w
tradycyjny sposób, na przykład poprzez wizualizację, pieczęć, działania rytualne, manipulację
obiektami fizycznymi oraz wypowiadane i/lub mentalne formuły, na cel rytuału.
Jest ona uwalniana podczas orgazmu. Pozwala się jej na swobodny przepływ i wywołanie pożądanych
zmian. Ze wszystkich metod, które istnieją na uwolnienie magicznej energii orgazm jest najbardziej
efektywną. W przytoczonym wyżej przykładzie używa się zarówno polaryzację seksualnych energii jak
i mocy które przy pomocy wiru są magazynowane w celu wzmocnienia rytuału. Wir przestaje istnieć
jak tylko jeden z magów seksualnych osiąga swój szczyt. Aby utrzymać wir w stanie aktywnym poziom
naładowania obojga uczestniczących w rytuale musi być maksymalny. Jest zatem pożądane, żeby
oboje osiągnęli orgazm jednocześnie podczas rytuału. Przykład jak można przeprowadzić rytuał magii
seksualnej przy pomocy pieczęci, wizualizacji i wypowiadanych formuł jest przedstawiony poniżej.
Rytuał zaczyna się w tradycyjny sposób, wezwaniem mrocznych bogów. Zapalone są czarne i
czerwone świece, ku czci bogini Lilith płonie kadzidło. Kapłan zapala ogień kapłanki poprzez
stymulację jej pochwy językiem, po czym spółkuje z nią w imię Lilith. Partnerzy koncentrują się na
daniu sobie jak największej rozkoszy, aby w ten sposób wzmocnić i skoncentrować naładowanie
seksualnymi energiami. Im więcej czasu upływa zanim kapłan i kapłanka osiągną orgazm, który
uwalnia energie zmagazynowane i stworzone podczas rytuału, tym większa staje się moc seksualnej
energii. Gdy kapłan lub kapłanka znajduje się w odmiennym stanie świadomości zwanym transem
seksualnym zaczyna on lub ona powtarzać frazę lub formułę reprezentującą ich wspólna wolę.
Podczas wypowiadania formuły strona znajdująca się w transie powinna również intensywnie
wyobrażać sobie pieczęć, która przedstawia cel rytuału. Trans seksualny występuje w chwili gdy
wszystkie myśli znikają i czysta przyjemność wypełnia wszystkie zmysły i całkowicie panuje nad
świadomością. To właśnie wtedy połączenie między różnymi poziomami staje się najgrubsze i wir
zostaje aktywowany. Najbardziej pożądaną sytuacją jest gdy partnerzy razem wpadają w trans
seksualny i razem zaczynają powtarzanie formuł oraz wizualizacje pieczęci. Jeśli żadna pieczęć nie
jest używana partnerzy zamiast pieczęci powinni wyobrażać sobie kolejność wydarzeń która
odpowiada celowi rytuału. Na przykład jeśli celem rytuału jest zniszczenie wroga należy wcześniej
zrobić pieczęć reprezentująca zniszczenie wroga i wypowiadać formułę wyrażająca wolę jego śmierci.
W wypadku nie używania pieczęci wizualizacja powinna składać się ze szczegółowego i
realistycznego wyobrażenie wypadków prowadzącego do bolesnej śmierci wroga. Kapłan i kapłanka
powinni wcześniej ustalić co będą sobie wyobrażać i prowadzić wizualizację do szczytu kiedy oboje
zbliżają się do orgazmu. Podczas orgazmu cała seksualna energia jest kierowana, z powodu wspólnej
woli kapłana i kapłanki, w celu dania siły i
życia esencji reprezentowanej przez wyobrażenie i wywołania na poziomie astralnym rezultaty, który
sam jest celem rytuału. Im silniejsze jest "magiczne dziecko" będące rezultatem rytualnego
spółkowania, tym szybciej rezultat objawia się tak jak było to oczekiwane, na poziomie na którym
chcieli oni osiągnąć magiczne zmiany.
W przedstawionej metodzie pieczęć, wyobrażenie lub formuła, w zależności od tego która jest
centralnym punktem skupiającym, zachowuje sie jak astralne jajo, które jest zapładniane przez
naładowaną wolą energię seksualną. Jeśli zapłodnienie przebiega prawidłowo pożądany rezultat
otrzyma konkretne życie jako bardzo silne "dziecko woli duszy". Wszystko co dzieje się na jednym z
poziomów ma swoją manifestacje również na pozostałych istniejących poziomach. To co na górze jest
również na dole. Dlatego każda zmiana, która jest wywołana na przykład przy pomocy seksualnej
energii oraz wizualizacją na poziomie astralnym w końcu również ma swoją manifestację na poziomie
fizycznym.
Inną bardzo ważna rzeczą dla praktykowania magii seksualnej jest legendarny eliksir. Eliksir to
seksualne płyny męskie i żeńskie naładowane energią i alchemicznie oczyszczone. Te płyny, które
pojawiają się jako rezultat działań magii seksualnej są naładowane i przesiąknięte energią, która
została użyta podczas rytuału. Eliksir ma niezliczone sposoby wykorzystania. Między innymi magiczne
połączenie z tym co jest celem rytuału może zostać umoczone w eliksirze w celu wzmocnienia siły
obrzędu. Eliksir może również być użyty aby dać siłę i życie talizmanom i amuletom i wzmocnić moce
w gotowym magicznym przyrządzie, na przykład głównym przyrządzie rytualnym. W zależności od
samego rytuału, podczas którego eliksir został wytworzony, kapłan i kapłanka mogą również go
spożyć, najpierw rozcieńczając go winem rytualnym. Następnie wypijają oni eliksir w imię mocy
odpowiednich dla rytuału, aby w ten sposób wlać w siebie magiczne moce. To robi się zazwyczaj jeśli
rytuał produkujący eliksir miał na celu w jakiś sposób wzmocnić tych, którzy go produkowali. Wola i
uczucia, które w trakcie rytuału przyczyniły się do stworzenia eliksiru nadają mu barwę i formują jego
właściwości. Jeśli eliksir został wytworzony podczas destruktywnego rytuału i który miał na celu na
przykład sianie niezgody, wojny lub rozlewu krwi lub zabicia wroga, jest oczywiste że nie należy go
pić. W takich okolicznościach eliksir staje się magiczną trucizną, którą można użyć jedynie w "złym
celu".
Eliksir znajduje również szerokie zastosowanie w magii światła, gdzie partnerzy rysują pieczęć
reprezentującą ich wspólną wolę przy czarnym świetle a następnie przeprowadzają rytuał magii
seksualnej i przy pomocy eliksiru, który został wyprodukowany podczas rytuału smarują świeczki i
poświęcają je dla celu obrzędu. Następnie partnerzy zapalają świeczkę i pozwalają jej wypalić się i w
ten sposób kierują całą moc jaką ich magia seksualna wygenerowała aby osiągnąć rezultat będący
celem ich woli. Eliksir jest po prostu przedłużeniem i długotrwałym efektem uformowanych energii
seksualnej magicznej woli i ich różne zastosowania są ograniczone tylko fantazją maga.
Oprócz wymienionej formy eliksiru istnieje jeszcze mroczniejszy i silniejszy wariant, który jest silnie
powiązany ze wszystkimi aspektami mrocznej bogini. Ta wyższa forma eliksiry może zostać
wyprodukowana jedynie jeśli kapłanka znajduje się w okresie czarnego księżyca, czyli podczas
miesiączki.
Krew menstruacyjna odgrywa centralną rolę w czarnych sztukach i jest jeszcze wyżej ceniona w
mrocznej magii seksualnej, gdzie funkcjonuje ona jako wzmacniacz złowrogich energii. W odróżnieniu
od krwi, która przenosi siłę życiową i płynie w naszych żyłach, krew menstruacyjna, zwana również
"krwią czarnego księżyca" lub "wodą śmierci", ma siłę aby
sterylizować, niszczyć, rozpuszczać i zabijać. Krew menstruacyjna według starszych tradycji mogła
doprowadzać psy do szaleństwa i dać magowi likantropiczne własności oraz dać mu kontrolę nad
krwiożerczymi wilkami. Jest to interesujące, ponieważ pokazuje silne powiązanie krwi menstruacyjnej
z mrocznym i złymi siłami księżyca, które najlepiej reprezentuje bogini czarnego księżyca. Krew
menstruacyjna ma zawsze najsilniejszą moc podczas malejącego księżyca i staje się najpotężniejsza
w nowiu. Właśnie w tym okresie mroczne siły osiągają swój szczyt. Wtedy też najlepiej przeprowadzać
czarne rytuały mające na celu zmagazynowanie energii Satanistycznych bogiń. Podczas takich
obrzędów, które poprzez magazynowanie czarnych żeńskich energii wzmacniają siłę maga, kapłanka
zawsze powinna mieć rolę dominującą. Podczas nowiu mroczna bogini
podróżuje przez mroczne nocne niebo i pozwala swojej krwi menstruacyjnej spływać na ziemię.
Dlatego krew kapłanki podczas mroków bezksiężycowej nocy nabiera największej mocy - jest ona w
harmonii z gniewem mrocznej matki. Tak długo jak kapłanka krwawi nie może ona zajść w ciążę, więc
tym silniejsza jest jej możliwość aby urodzić (stworzyć) duchowe dziecko na poziomie astralnym. W
ten sposób seksualność Ewy przekształca się w seksualność Lilith, która może zostać użyta do
otwarcia bram do mrocznej strony.
Krew menstruacyjna jest zatem w kabale klifotycznej darem Samaela dla kobiety, który może ona
użyć aby osiągnąć władzę i wolność. Z powodu silnych powiązań z niszczącymi, śmiercionośnymi
mrocznymi siłami krew menstruacyjna jest kluczem do anty-kosmicznych i klifotycznych mocy i może
zostać użyta aby nawiązać kontakt z bogami i demonami rozszalałego chaosu. Symboliczne
przedstawienie które jest obecne w wielu obrzędach MLO jest następujące: mag zanurza sztylet w
czarze wypełnionej winem rytualnym aby w ten sposób zmienić wino w czarze w eliksir, który jest
nazywany krwią smoka. Ta zamiana ma miejsce dzięki polaryzacji pomiędzy
sztyletem/ogniem/Lucyferem a czarką/wodą/Lilith. Właśnie seksualne siły przeciwieństw przemieniają
zawartość czarki, która symbolizuje krew menstruacyjną mrocznej bogini, w eliksir zwany krwią
smoka. Krew smoka lub "jad Taninsam", jak nazywa się ten eliksir w sztukach klifotycznych, jest
symboliczną reprezentacją eliksiru, który jest produkowany gdy kapłan i kapłanka przeprowadzają
seksualne obrzędy w okresie menstruacyjnym kapłanki. Ten najsilniejszy i najmroczniejszy eliksir jest
nazywany w zakazanej alchemii "czerwonym złotem" i ma ponoć niezliczone mroczne własności.
Miedzy innymi czerwone złoto/krew smoka może zostać użyta aby odpędzić niepożądane jasne
energie i rozsiewania mrocznych i niszczycielskich strumieni mocy.
Krew smoka znajduje zastosowanie również podczas seksualnych inwokacji do mrocznych bóstw.
Podczas tych inwokacji magazynuje się energię mrocznej władzy i ściąga się ją przez wir. Podczas
szczytu rytuału biorący udział spożywają krew smoka, aby w ten sposób wzmocnić obecność
mrocznych bogów w ich świadomości.
Krew smoka ma również wiele zastosowań nekromanckich , bo jest syntezą między kobiecą
śmiercionośną i męską życiodajną energią. Dlatego krew smoka jest również powiązana z
strumieniem mocy 353 i z mocami nieumarłych. Jednym ze sposobów praktykowania seksualnej
nekromancji jest ułożenie jedenastu pochodni lub czarnych świateł wokół grobu osoby, z którą mag
chce się skontaktować i wewnątrz kręgu jedenastu płomieni odbyć rytuał seksualny. Celem rytuału jest
danie życia cieniowi zmarłego i przy pomocy wiru wyciągnięcie zmarłego z grobu. Podczas rytuału
można wznosić inwokacje do zmarłych a pieczęć, która symbolizuję wolę
powinna być intensywnie zwizualizowana podczas aktywacji wiru. Wir jest kierowany w dół i w czasie
orgazmu mag przy pomocy swojej silnej woli wyciąga cień zmarłego z grobu. eliksir jest rozcieńczany
czerwonym winem i jest składany w ofierze na ziemi przed nieumarłym cieniem, który oboje biorący
udział silnie wyobrażają sobie.
Krew smoka (eliksir) wzmacnia cień oraz wiąże go z wolą magika. Cień może następnie zostać
związany z talizmanem lub kryształem albo pytany o sprawy, które interesują maga. Cień może
również być użyty jako "astralny zombie" i wysłany do snów innych ludzi aby doprowadzić ich do
szaleństwa. Ponieważ wszystkie cienie zmarłych należą do mrocznej bogini, w jej aspektach: Lilith,
Hekate, Kali, Hel, Persefona i Ereshkigal, magik powinien przed rytuałem nekromanckim najpierw
złożyć odpowiednią ofiarę różnym aspektom bogini śmierci.
Prócz wyżej wymienionych zastosowań krwi smoka, ten mroczny eliksir może również służyć otwarciu
wewnętrznych portali do Sitra Ahra i jako jad Taninsam spaleniu wszystkich kosmicznych iluzji,
przyczyniając się do osiągnięcia gnozy chaosu. Jeden z powodów dla których magia seksualna jest
tak użyteczna jest następujący: podczas transu seksualnego, gdy wir jest aktywowany i wewnętrzne
bramy są otwarte większa część świadomości maga jest na wyższym poziomie. Jest zatem stosunków
łatwo podczas tych rytuałów nawiązać kontakt z i otrzymać informacje od sił duszy znajdujących się
poza poziomem materialnym. Te siły to mroczne boginie takie jak Lilith, Naamah, Mahalat, Igrath,
Hekate, Lykania, Persefona, Hel, Ereshkigal, Kali, Bafomet, Sechmety i Vampiria, których moce są
najłatwiejsze do opanowania podczas mrocznych seksualnych rytuałów. Innymi bardzo ważnymi
bytami w magii seksualnej są inkuby i sukuby. Te demony należące do sfery czarnego księżyca są
zarówno wampiryczne i seksualne w swojej naturze i wewnątrz MLO są postrzegane jako duchowe
kanały kanalizujące seksualną energię i życiową siłę z kosmosu z powrotem do chaosu/klifotu.
Sukuby, które są żeńskimi demonicznymi kochankami i inkuby, męscy, demoniczni kochankowie,
znajdują się w mrocznych tradycjach wszystkich kultur. Zsyłają one ludziom, według odwiecznych
legend, różne zakazane dary w zamian za energie seksualne, które zabierają podczas seksualnych
rytuałów, w których biorą udział. Lecz kiedy te demony czują, że magicy seksualni są w harmonii z
czarnym księżycem mogą one wamp iryzować uczestników i zabrać im całą siłę życiową.
Przykłady tych seksualnych demonów są podane w "księdze Enocha'. Opisano tam zakon aniołów
znanych jako "obserwatorzy" i to jak ci aniołowie tak zostali urzeczeni pięknością kobiet, że przełamali
wszystkie prawa demiurga i porzucili swoje miejsca w niebie aby zatopić się w poziomie fizycznym,
aby zaspokoić swoje seksualne żądze. Rezultatem spółkowanie Nefilimów, jak nazywali się ci "upadli"
aniołowie, z ludzkimi kobietami było stworzenie rasy nadludzi. Nefilim, których liderem był Samyaza,
przekazali swoją boskość potomkom, a z powodu swoich buntowniczych poczynań umrocznili dusze
swoich dzieci. Te demoniczne dzieci zwane są Geburin i jako półbogowie sterowali stworzeniem.
Aniołowie/demony Nefilim uczyli ludzi, w zamian za ich
energie seksualne, wszystkich zakazanych sztuk demiurga, takich jak na przykład magia, astrologia,
astronomia, alchemia, sztuka wojny, magie seksualna, kucie broni, pismo, tajemnice księżyca i gnoza
o kosmosie i chaosie.
W ten sposób Nefilim stali się demonicznymi ojcami ewolucji i cywilizacji. Lecz demiurg, który chciał
zatrzymać zarówno ludzi jak i aniołów jako swoich niewolników, napełnił się gniewem i krzykiem z
powodu złamania jego kosmicznego prawa. Zwołał swoich bezwolnych i zniewolonych aniołów,
których liderem był bezwartościowy Michał i wysłał ich aby zabić nową rasę nadludzi, którzy nieśli w
sobie czarny płomień. Nakazał również swoim posłusznym sługom zabić aniołów Nefilim i
zaszlachtować wszystkich, którzy nie poddali się jego prawom. Lecz chociaż ziemia spłynęła krwią
wszyscy odmówili, poza słabym Noem i jego żoną, odrzucić swoją nowo zdobytą władzę i wolność.
Dlatego głupi stwórca zdecydował się na zatopienie wszystkiego co żywe, poza Noem i jego żoną,
którzy czołgali się przed demiurgiem, w tym co nazywamy potopem. Aniołowie Nefilim, którzy nie
zostali zabici, zamknęli się wraz z legionami Szatana poza barierami kosmosu i poprzysięgli pomścić
rozlaną krew swoich braci, żon i potomków. W ten sposób Nefilim stali się antykosmicznymi/
klifotycznymi mocami, którzy
należą do mrocznego klifotu Naamah, Nahemoth. Demiurg odbudował na nowo swoje stworzenie i z
pomocą Noego i jego zony na nową zaludnił ziemię bezwolnymi ludźmi. Lecz mroczne duchy Geburin,
półbogów zamieszkały stworzenie demiurga w formie czarnych płomieni, które życie po życiu
podlegają reinkarnacji w najsilniejszych ludziach.
Jest wiele ezoterycznej wiedzy w opowiadaniach o Nefilim i anty-kosmiczny mag seksualny powinien
aktywnie
współpracować z siłami Nefilim w czasie swoich seksualnych obrzędów. Przede wszystkim "ród
obserwatorów" powinien został przywołany w celu wzmocnienia dary Samyazego, którym jest
wewnetrzny czarny płomień. Ród obserwatorów składa się z pięciu głównych grup: Nefilim, Rafaim,
Anakim, Amalekites i Geburim.
( Źródło : Liber Azerate)
Wszystkim zainteresowanym 'mroczniejszymi" nurtami polecam niniejszą książkę. Nie polecam współpracy z ŻADNYMI energiami/ bytami przdstawionymi w powyższym dziele osobom niedoświadczonym i mało zaawansowanym w praktyce magicznej ewokacji.
Nie biore odpowiedzialności za efekty uboczne rytów z tej książki ani przypadkowych ofiar opisanych tam demonów.
Mimo kilku dennych szczegółów i filozofii (chaozofii) której nie prtzyjmuję, dzieło zawiera (dla osób kreatywnych) dość sporą wiedzę magiczną, trzeba tylko odzielic ziarno od plew.
Powodzenia.
06-08-2014, 21:31
Reply
~Ismena
Gość

 
Podziękowania:
Podziękowano razy w postach
Post: #2
RE: Mroczna magia sexualna (na podstawie Liber azerate)
(06-08-2014, 21:31)Viktor napisał(a): Partnerzy koncentrują się na
daniu sobie jak największej rozkoszy, aby w ten sposób wzmocnić i skoncentrować naładowanie
seksualnymi energiami. Im więcej czasu upływa zanim kapłan i kapłanka osiągną orgazm, który
uwalnia energie zmagazynowane i stworzone podczas rytuału, tym większa staje się moc seksualnej
energii. Gdy kapłan lub kapłanka znajduje się w odmiennym stanie świadomości zwanym transem
seksualnym zaczyna on lub ona powtarzać frazę lub formułę reprezentującą ich wspólna wolę.
Podczas wypowiadania formuły strona znajdująca się w transie powinna również intensywnie
wyobrażać sobie pieczęć, która przedstawia cel rytuału. Trans seksualny występuje w chwili gdy
wszystkie myśli znikają i czysta przyjemność wypełnia wszystkie zmysły i całkowicie panuje nad
świadomością. To właśnie wtedy połączenie między różnymi poziomami staje się najgrubsze i wir
zostaje aktywowany. Najbardziej pożądaną sytuacją jest gdy partnerzy razem wpadają w trans
seksualny i razem zaczynają powtarzanie formuł oraz wizualizacje pieczęci. (...)

Viktor, wszystko to ładnie opisane. Zaznaczyłam ważny fragment. Bardzo ciekawe informacje na temat zastosowania krwi menstruacyjnej. I dokladnie opisane etapy rytualu.
08-08-2014, 13:54
Reply


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Impressum | Mitglieder | Regeln | Forensoftware MyBB