Satanizm Teistyczny - uaktualniony wątek
Autor Wiadomość
Void Offline
Pierwszy wśród równych

Liczba postów: 396
Dołączył: Sep 2014
Reputacja: 26
Podziękowania: -1
Podziękowano 0 razy w 0 postach
Podziękowano 0 razy w 0 postach
Post: #1
Satanizm Teistyczny - uaktualniony wątek
Piszę wątek drugi raz, (Dzięki ci o wielka Godformo, Animalu za usunięcie starego) - ten jest uaktualniony i napisany według podanego wzorca (I tobie pradawna matko, Imogen oraz Olimpio). Przechodząc do sedna.

1)Ogół i Geneza.
2)Prekursor/Założyciel nurtu.
3)Źródła informacji i Główne prawdy Wiary.
4)Magia w rytualnych i technicznych podejściach.
5)Główne akty Religijne - Inicjacja i Celebracja.
6)Imię Szatana i Główne założenie drogi/ścieżki systemu.
7)Moja Opinia na ten temat.

Satanizm Duchowy.
1.Satanizm Duchowy to stosunkowo stary – gdyż pierwotny - Nurt Satanizmu. Jest on uznawany za Ogół Satanizmu Teistycznego. Nie ma dokładnej daty powstania ani założycieli. Można to wywnioskować z faktu że każdy kto parał się chociażby ziołolecznictwem, był z miejsca nazywany Czcicielem Szatana – mówię o średniowieczu. Ale nie miało to nic wspólnego z realnym Kultem.
Ale możemy sądzić że w średniowieczu znaleźli się i czciciele autentyczni. Nie mogę tego potwierdzić, ale stosując się do liczby tamtejszych Grimoire`s (tłum. Grymurów – jak kto woli) Możemy stwierdzić że takowi rzeczywiście istnieli.
Niedawno, no może jednak dawno gdyż około roku 2002 powstał nurt Satanizmu Duchowego – uznajmy go za odnowiony.

2.Jego założycielką była dziś najwyższa Kapłanka Kościoła Szatana – nie mówię o kościele LaVeyan – Madam. Maxine Dietrich. Jest ona dosyć anonimową osobą, lecz posiada dużą wiedzę z racji materiałów jakie przekazuje swoim adeptom.

3.Źródła z których możemy dowiedzieć się nieco o tym nurcie są dosyć ubogie. Głównym źródłem informacji o Demonach, zasadach kultu, technikach, historiach znajdziemy na jego stronie, Joy of Satan…
Joy of Satan – to główna witryna która reprezentuje informacje o tym systemie. Są tam opisywane określone rytuały, jak zaślubiny czy inicjacja przez chrzest. Ale i wiele więcej.
Jeżeli cię to ciekawi to możesz tam zajrzeć (www.angelfire.com/empire/serpentis666/) to nie jest tematem, więc nie będę tego rozpisywał.
Z kolei świętą księgą jest Czarna Księga – Al-Jilwah, można zdobyć o niej informacje także z Internetu. Jest to zbiór przykazań, porad i kazań jakie Szatan-Enki-Ea przekazał swoim ludziom. W tłumaczeniu, oto jej doktryny:

Rozdział I

Byłem, jestem teraz i nie będę miał końca. Sprawuję władzę nad wszelkimi istotami oraz sprawami wszystkich tych, którzy znajdują się pod opieką mojego wizerunku. Jestem zawsze obecny by pomóc wszystkim, którzy mi ufają i wołają mnie w czasie potrzeby. Nie ma miejsca we wszechświecie, które nie zna mojej obecności. Biorę udział we wszystkich sprawach, które ci, będący bez nazywają złymi, ponieważ ich natura nie jest taka, jaką aprobują. Każdy wiek ma swojego zarządcę, który kieruje sprawami według moich rozporządzeń. To stanowisko jest zmienne z pokolenia na pokolenie tak, że władca tego świata i jego przywódcy mogą wywiązać się z obowiązków swoich poszczególnych stanowisk, każdy w swojej kolejności. Pozwalam każdemu postępować zgodnie ze swoją naturą, ale ten, kto mi się sprzeciwia, gorzko tego pożałuje.

Żaden bóg nie ma prawa wtrącać się w moje sprawy, i uczyniłem to konieczną zasadą, że każdy będzie powstrzymać się przed czczeniem wszystkich bogów. Wszystkie księgi tych, którzy są bez, zostały przerobione przez nich; i podupadły przez nich, mimo, iż zostały napisane przez proroków i apostołów. To, że są w nich wtrącenia widoczne jest w tym, że każda sekta usiłuje udowodnić, że inni są w błędzie i zniszczyć ich księgi.

Prawda i fałsz są mi znane. Gdy przychodzi pokusa, daję moje przymierze temu, który mi ufa. Co więcej, daję rady wykwalifikowanym zarządcom, jako że wyznaczyłem ich na okresy, które są mi znane. Pamiętam potrzebne sprawy i wykonuję je w odpowiednim czasie. Uczę i prowadzę tych, którzy przestrzegają moich zaleceń. Jeśli ktokolwiek jest mi posłuszny i stosuje się do moich przykazań, dozna radości, rozkoszy i luksusu.

Rozdział II

Odpłacam potomkom Adama i obdarowuję ich różnymi nagrodami, które znam ja sam. Ponad to, władza i zwierzchnictwo nad wszystkim, co jest na Ziemi, tym, co jest powyżej i tym, co jest poniżej jest w moich rękach. Nie pozwalam na przyjazne związki z innymi ludźmi, ani też nie pozbawiam tych, którzy są moi z czegokolwiek co jest dobre dla nich. Kładę moje sprawy w ręce tych, których już wypróbowałem i którzy są zgodni z moimi pragnieniami. Ukazuję się w różnorodny sposób tym, którzy są wierni i znajdują się pod moimi rozkazami.

Daję i zabieram; wzbogacam i zubażam; sprowadzam zarówno szczęście i nieszczęście. Robię to wszystko zgodnie z charakterystyką każdej epoki. Nikt nie ma prawa mieszać się w moje zarządzanie spraw. Na tych, którzy mi się przeciwstawiają, zsyłam choroby; ale moi nie zginą jak synowie Adama, którzy są bez. Nikt nie będzie żył dłużej na tym świecie niż przez czas ustalony przeze mnie; a jeśli tego zapragnę, wysyłam osobę po raz drugi albo trzeci na ten lub jakiś inny świat poprzez wędrówkę dusz.

Rozdział III

Prowadzę prostą drogą bez objawionej księgi; kieruję właściwie moich ukochanych i wybranych w niewidoczny sposób. Wszystkie moje nauki można łatwo stosować we wszystkich czasach i warunkach. Karzę w innym świecie tych, którzy czynią wbrew mojej woli.

Ci synowie Adama bez nie znają stanu rzeczy, który ma nadejść. Z tego powodu popadają w wiele błędów. Bestie Ziemi, ptaki nieba i ryby mórz, wszystkie są pod kontrolą moich rąk. Wszystkie skarby i rzeczy ukryte są mi znane; i jeśli tak zapragnę, biorę je jednemu i obdarzam nimi innego.

Objawiam moje wspaniałości tym, którzy ich szukają, a w odpowiednim czasie moje cuda tym, którzy otrzymują je ode mnie. Lecz ci, którzy są bez są moimi przeciwnikami, dlatego też się mi przeciwstawiają. Nie wiedzą też oni, że taki sposób postępowania jest przeciwny ich interesom, jako że potęga, obfitość oraz bogactwa są w moich rękach i obdarzam nimi każdego zasługującego na nie potomka Adama. Tak więc rządy światów, przejścia pokoleń i zmiany ich rządzących są określane przeze mnie od początku.

Rozdział IV

Nie oddam moich praw innym bogom. Pozwoliłem na stworzenie czterech substancji, czterech czasów i czterech kątów; ponieważ są one niezbędne dla stworzeń.

Księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów, jako tych, którzy są bez, akceptuj pod pewnymi względami, to znaczy gdy tylko zgadzają się i podporządkowują się moim zasadom. Cokolwiek jest mi przeciwne, zostało przez nich zmienione; nie akceptuj tego. Trzy rzeczy są przeciwko mnie i nienawidzę trzech rzeczy. Jednak ci, którzy dochowują moich tajemnic otrzymają spełnienie moich obietnic. Ci, którzy cierpią ze względu na mnie z pewnością wynagrodzę w jednym ze światów.

Jest moim pragnieniem, aby wszyscy moi wyznawcy zjednoczyli się w więzi jedności, aby ci, którzy są bez nie zwyciężyli nad nimi. A teraz, wszyscy ci, którzy przestrzegali mych przykazań, odrzućcie wszelkie nauki i powiedzenia tych, którzy są bez. Nie nauczyłem ich, ani też nie pochodzą one ode mnie. Nie wspominajcie mojego imienia ani moich cech, abyście tego nie żałowali, gdyż nie wiecie co ci, którzy są bez, mogą zrobić.

Rozdział V

O wy, którzy we mnie wierzyliście, szanujcie mój symbol i wizerunek, jako że przypominają wam o mnie. Przestrzegajcie moich praw i zasad. Bądźcie posłuszni moim sługom i słuchajcie tego, cokolwiek mogą wam podyktować z rzeczy ukrytych. Otrzymujcie to, co jest podyktowane i nie nieście tego przed tych, którzy są bez, żydów, chrześcijan, muzułmanów i innych; bo nie znają oni natury moich nauk. Nie dawajcie im swoich ksiąg, aby nie przerobili ich bez waszej wiedzy. Nauczcie się na pamięć ich większą część, żeby nie zostały przerobione.


Wiem, jest to długi temat.
Lecz i tak według tychże Satanistów największym i najprawdziwszym źródłem informacji jest sam Szatan. Z kolei przykazania, dzięki którym prosperuje ten system, wyglądają następująco:
1)„Wszystkie moje nauki można łatwo stosować we wszystkich czasach i warunkach.”
2)„Uczę i prowadzę tych, którzy przestrzegają moich zaleceń”
3)„Sprawuję władzę nad wszystkimi istotami i nad sprawami wszystkich tych, którzy znajdują się pod opieką mojego wizerunku.”
4)„Jestem zawsze obecny by pomóc wszystkim którzy mi ufają i wołają mnie w czasie potrzeby.”
5)„Pozwalam każdemu postępować zgodnie ze swoją naturą, ale ten, kto mi się sprzeciwia, gorzko tego pożałuje.”
6)„Żaden bóg nie ma prawa wtrącać się w moje sprawy, i uczyniłem to konieczną zasadą, że każdy będzie powstrzymać się przed czczeniem wszystkich bogów.”
7)„Gdy przychodzi pokusa, daję moje przymierze temu, który mi ufa.”
8)„Nie pozwalam na przyjazne związki z innymi ludźmi,” – odnośnik do Chrześcijan i Islamistów
9)„Ani też nie pozbawiam tych, którzy są moi z czegokolwiek co jest dobre dla nich.”
10)„Ukazuję się w różnorodny sposób tym, którzy są wierni i znajdują się pod moimi rozkazami.”
11)„Prowadzę prostą drogę bez objawionej księgi; kieruję właściwie moich ukochanych i wybranych w niewidoczny sposób.”
12)„Trzy rzeczy są przeciwko mnie i nienawidzę trzech rzeczy.” – Trójca Święta.
13)„Jednak ci, którzy dochowują moje tajemnice otrzymają spełnienie moich obietnic.”
14)„Jest moim pragnieniem, aby wszyscy moi wyznawcy zjednoczyli się w więzi jedności, aby ci, którzy są bez nie zwyciężyli nad nimi.”
15)„Wszyscy ci, którzy przestrzegali mych przykazań, odrzućcie wszystkie nauki i powiedzenia tych, którzy są bez(nich). Nie nauczyłem ich, ani też nie pochodzą one ode mnie.”
16)„Szanujcie mój symbol i wizerunek, jako że przypominają wam o Mnie.”
17)„Sprawuję władzę nad wszystkimi istotami i nad sprawami wszystkich tych, którzy znajdują się pod opieką mojego wizerunku. Jestem zawsze obecny by pomóc wszystkim którzy mi ufają i wołają mnie w czasie potrzeby.”

Jeżeli dostrzegłeś alegorię – to tak – przykazania są spisane z księgi jako bezpośrednie przestrogi dla tych którzy wierzą w Szatana i chcą ten stan kontynuować…
To tyle jeżeli chodzi o zasady i prawa wiary którymi ten system operuje.
Kolejnym ważnym elementem są techniki które są tu używane.
System skupia się głównie na samorozwoju przez różnorakie techniki medytacji.
Ważnym elementem jest tu kontakt z Bóstwem, odbywa się on szczególnie przez medytację.
Jakakolwiek forma mająca cię rozwinąć, dać wiedzę, czy utrwalić kontakt z bogiem – jest tu uznawana za dobrą.

4.Co do Magii tegoż systemu, jest ona dosyć dobrze rozbudowana, lecz nie jest jednolita.
W pierwotnym kulcie ograniczało się to do Magii Rytualnej/Ceremonialnej, czy podstawowych form Wiedźminiarstwa – mówię o średniowieczu.
Gdy magia stała się… hm – ogólnodostępna, to chyba złe słowo – możliwa do odkrywania w sposób bezpieczny i osobisty, rozwinął się także Satanizm w tym ujęciu.
Dziś Satanizm jako System Magiczny zawiera w sobie wiedzę i magię z wielu dziedzin.
Najlepszym tego dowodem jest fakt że wielu Satanistów tworzy własne:
-Alfabety pragnień i zbiory Glificzne
-Serwitory na odpowiedni użytek
-Narzędzia rytualne z odpowiednią intencją
-Pisane osobiście Rytuały
Ogółem jest to wiedza z wielu dziedzin, trudno to określić gdyż jeżeli kogoś to interesuje, sam się o tym dowiaduje i zgłębia to na własny użytek. Lecz ciekawostką w tym kontekście jest fakt że Szatan często podaje zaklęcia mantryczne swoim wyznawcom i kilka innych technik... (Tak wynika z relacji trzech osób z którymi rozmawiałem, i jest to ich cecha wspólna).

Kolejną kwestią w Magii jest fakt istnienia narzędzi rytualnych. Można to NIEMALŻE przyrównać do systemu Wicca, lecz istnieje tu kilka oboczności. Oto narzędzia:
-Athame: Nóż rytualny do kierowania energii.
-Czarne lustro: Narzędzie uniwersalne.
-Dzwon: Narzędzie oczyszczające i rozpoczynające/kończące rytuał.
-Kadzidło: Symbol Ognia i Powietrza – Szatana i Lucyfera.
-Misa z piaskiem/solą – Symbol Beliala/Belzebuba.
-Misa z woda – Symbol Lewiatan/Astaroth.
-Świeca – Symbol Ognia i Światła – Szatana i Lucyfera.
-Księga cieni – odnośnik do dziennika magicznego
-Sznury rytualne – używane do np. Rytuałów Miłosnych by łączyć manifestacje osób.
-Lalka – służy jako manifestacja postaci by wykonywać na niej określone akcje.
*Moje narzędzie* Pióro Glificzne – z racji że różdżka jest zakazana, używam czegoś do niej podobnego, lecz nie kieruje ona energii ani nie zmusza demonów do określonych akcji. Tworzy jedynie glify energetyczne mające określone zadania i funkcję.

Kwestia Magii Demonicznej - Z jednej strony nie istnieje coś takiego. To po prostu używanie pomocy demonów, ich energii, modłów, rad czy chociażby ich koncepcji/opinii na wykonanie czegoś, w rytuałach które sami wykonujemy. Można by to przyrównać do katolickich modlitw które stworzyli święci w ich kanonie - zrobili to by ułatwić im przekazanie prośby do Jahve.

To by było na tyle, wymieniłem ty wszystkie podstawowe narzędzia rytualne w tym systemie.
Zakończyliśmy właśnie temat Magii, poprzedziły go kwestie religijne, oraz geneza i ogólny opis. Czas na elementy praktyki.

5.Satanizm jest to system nieco podobny do chrześcijaństwa – w ujęciu pierwotnym – jak i wiele innych religii prostych. Nie tych materialistycznych, a duchowych.

Składa się głównie z dwóch elementów(W ujęciu Rytualno-Religijnym). Inicjacji i Celebracji.

Inicjacja odbywa się przez Cyrograf. W skrócie jest to dokument. spisujesz zasady paktu. Nie mówię tu o „coś za coś” to jest akt przynależności. Oferujesz swoje usługi, służbę, co możesz oddać, nie co możesz zyskać – zyski przychodzą same gdy spełniasz warunki umowy. Możesz oferować szerzenie jego wiary, gorliwość, regularną medytację. Wiele, ale tylko to co możesz wykonać – inaczej… nie ma on żadnej wartości.
Co do kolejnego aktu, to celebracja. Polega to na wskazaniu na ołtarzu 4 elementów, inwokację określonych wcześniej 4 władców, modlitwa, oddanie czegoś – np. bezczeszczenie Biblii, i odpędzenie ich. Możesz wtedy o coś prosić, czy po prostu dziękować – wola to jedyne co mamy wolne w samym sobie. Ogółem rytuał to sfera prywatna, to co wtedy robisz nie ma zbyt wielkiego znaczenia i nie podlega jakim kol wiek regułom – no może poza szacunkiem i warunkami rytuału, jakim jest: Określenie woli, wykonanie czynności oraz poprzedzające i kończące go oczyszczenie przestrzeni rytualnej.

No spoko, ale czy to wszystko? Nie ma żadnych uznawanych świąt ani tym podobnych? Oczywiście że są. Wyglądają jak święta wiccańskie - w kontekście czasu.
(http://www.angelfire.com/empire/serpenti...IDAYS.html)
Jest to bardzo rozbudowany temat, W kwestiach obchodzenia należy się kierować na ogół faktem szczególnej celebracji i odnosić to do fazy pory roku i księżyca...
Podam przykład... W Imbolc - Satanistyczny, stosuje się wiele elementów związanych z ogniem. Od Piromancji, Medytacji nad tym aspektem - po szczególne użycie w Magii Świec.
Lecz... im więcej napiszę, tym bardziej uznacie że nie warto to czytać (TL;DW ;P).
Podam źródła:
Ogół w tłumaczeniu: http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2...wieta.html

*Imbolc- http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2...wanie.html
*Beltane- http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2...burga.html
*Letnie Przesilenie- http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2...lenie.html
*SamHain- http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/2...oween.html

Tak, tu zostanę shejtowany za fakt nie pisania z własnego umysłu. Ale... żyje się wiele razy, mam czas na poprawy w innych życiach.

Dobrze, opisałem rytuały religijne. Cóż mi pozostało?
Ah, no tak – pozostały dwie kwestie: Pierwsza to zdanie wyznawców na temat systemu, druga to moja opinia. Zaczynając…

6.Wyznawcy Satanizmu Duchowego twierdzą jakoby Szatan to tylko z jedno z imion pradawnej i potężnej siły. Siła ta jak to wielu uważa charakteryzuje się faktem samorozwoju, dyscypliny oraz Magnum Opus – Perfekcji ducha i ciała.
Do tego posiada on własne byty służące jego wyznawcą, są oni także pomniejszymi, lub średnimi Bogami (Demonami).
Dla przykładu Isztar(Azathot), Azazel, Belzebub, Namtillaku – idąc w kolejności, wymieniłem tu Upadłą Boginie, Upadłego Anioła/Boga, Silnego i nieco trudnego w zrozumieniu Eregora, Demona z Necronomiconu Al Azif. To kilka klas dla pokazania ogromu tego panteonu.
Z kolei Co do tej siły. Miała ona według nich wiele imion. Zaczynając od: Enki, Ea, Quetzalcoatl, Hades – ale tylko w ujęciu symbolicznym, Mefistoteles…
Tyle znam sam, zapewne jest to nieco dłuższa historia, można dodać Apollyna, lecz ten ostatecznie oznacza Anioła Abaddona.
Wszystkie te byty miały symbolizować ścieżkę Lewej Dłoni. Rozwój duchowy i dobro jednostki poza dobro ogółu. Koniec kwestii odnoszącej się do zdania wyznawców.

7. Ostatni wątek, moja opinia. Według mnie system przykuwa uwagę. Jest to bardzo rozbudowany system religijny, podlega wielu zmiennym i zmuszą osoby go praktykujące do samorozwoju, praktyk i medytacji – co idzie tylko na dobro. Dodatkowo jego głównym założeniem jest kontakt z Bóstwem wytworzonym na przestrzeni wielu setek lat.
Jest to trzeci system religijny jaki praktykuję, po Dyskordianizmie i Wicca, sądzę że jest… Piękny? Ma coś w sobie co przyciąga ludzi, myślałem nad nim sporo, na początku miałem wątpliwości, ale im dalej niego wchodziłem tym bardziej mnie fascynował. Każdy jego drobiazg ma dwie natury, a to jaką odkrywasz zależy jakie masz do niej podejście.
Ważnym w nim aspektem jest także szczerość i oddanie bóstwu, bez tego nie osiągamy zbyt wiele.
Według mnie system idealny dla kogoś kto chce coś osiągnąć, jest na nim skupiony, oraz lubi nieco ciemniejsze sztuki.
To moje zdanie, oby wasze było równie pozytywne.
Ave…
06-06-2015, 17:06
Znajdź Posty Reply


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Impressum | Mitglieder | Regeln | Forensoftware MyBB