Numerologia partnerska
Autor Wiadomość
Lesza Offline
Strażniczka lasu

Liczba postów: 94
Dołączył: Apr 2015
Reputacja: 9
Podziękowania: 0
Podziękowano 0 razy w 0 postach
Podziękowano 0 razy w 0 postach
Post: #1
Numerologia partnerska
1 + 1
Związki partnerskie dwóch jedynek to wieczna wojna, jeśli mamy do czynienia z dwoma jedynkami silnymi w zawartości imion i nazwisk, zapewne rozejdą się one dla własnego spokoju. Mogą stworzyć związki oparte na wzajemnie uzupełniających się ambicjach, o ile zechcą oddzielić swoje życie zawodowe i świadomie zaniechać rywalizacji.
Stałe związki jedynek, które przetrwały wiele burz, są najczęściej, przynajmniej z jednej strony, poddane próbie poprzez słabą motywację do działań lub nieumiejętność wyrażania siebie.

1 + 2
Partnerski związek jedynki z dwójką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z uczuciowym dyplomatą, tolerancyjnym współpracownikiem skłonnym do poddaństwa, naiwności i pamiętliwości (2).

Jedynka jest tu przewodnikiem, dominuje aspiracjami i aktywnością. Poszukuje nowych możliwości spełnienia, aktywności i dba o własną niezależność. Uczy się używać autorytetu, bez narzucania swej woli partnerowi. Dwójka jest szarą eminencją, wie, co się dzieje, i potrafi sterować sytuacją. Nie lubi stać w pierwszym rzędzie, ale chce trzymać rękę na pulsie. Przez gościnność i potrzebę niesienia pomocy potrafi stworzyć grono przyjaciół. Daje silnemu partnerowi spokój i subtelność. Dwójka uczy się okazywania uczuć i współpracy z zachowaniem własnej niezależności, poza postawy poddaństwa i obojętności.
Niebezpieczne jest skupienie się na sobie jedynki i poddańcza postawa dwójki. Obie strony powinny dbać o komunikację swoich emocji i potrzeb oraz o realizm w ocenie sytuacji i zdolność do słuchania.
Ten związek ma duże szansę na powodzenie. Uwrażliwia jedynkę, uczy ją kompromisu a dwójce daje silne oparcie.
Zawodowy związek jedynki z dwójką to połączenie dominujących silnych ambicji jedynki, z targaną wątpliwościami dwójką. Jedynka skłonna jest do egocentryzmu i uczy się szanować wolną wolę innych, ich niezależność. Dwójka uczy się dążenia do wspólnego celu z zachowaniem własnej niezależności, tak aby nie popaść w poddaństwo i obojętność.

1+ 3
Partnerski związek jedynki z trójką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z artystyczną duszą towarzystwa, twórczym i wrażliwym kameleonem, skłonnym do mitomanii i gadulstwa (3).

Jedynka jest tu silnym autorytetem realizującym własne aspiracje, przez oryginalną inicjatywę. Wewnętrzna siła pchają do zdobywania szczytów. Łączą się z trójką w potrzebie bycia kimś wyjątkowym, w potrzebie aktywnej twórczości. Jedynka powinna zawodowo skupić się na zdolnościach przywódczych. Uczy się swojej indywidualności bez apodyktyczności względem otoczenia. Trójka potrzebuje artystycznego wyrażania emocji, błyszczenia w grupie i poczucia wyjątkowości. Zależy jej na zainteresowaniu, podejmuje się realizacji szalonych, osobliwych pomysłów. Trójka dzieli się swoją radością życia, błyszczy erudycją. Uczy się równowagi w codziennym życiu, tak aby kończyć rozpoczęte dzieła, żyć pełnią życia i realnie oceniać rzeczywistość.
Dla jedynki groźny jest nadmiar ambicji, egocentryzm i niepewność. Dla trójki powierzchowność, gadulstwo i samotność. Ten związek może być wzajemnym wsparciem i przynieść sukces, ponieważ partnerzy uzupełniają się nawzajem.
Zawodowy związek jedynki z trójką jest połączeniem autorytetu, który sprawdza otoczenie, by odkryć, kto jest silny i kto potrafi bronić swego zdania, z niespokojnym, twórczym artystą, który potrafi oddać duszę realizowanemu przedsięwzięciu. Jedynka poszukuje nowości, jeśli trójka posiada umiejętność realnej oceny sytuacji, tworzą bardzo kreatywne zestawienie.

1 + 4
Partnerski związek jedynki z czwórką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z solidnym wykonawcą, wytrwałym i wiernym, skłonnym do pamiętliwości, pretensji i sztywności (4).

Jedynka potrzebuje aktywności, przestrzeni i możliwości podejmowania wyzwań, czasem ryzykownych. Potrzebuje samospełnienia. Jest zdolna podbić świat i chce to zrobić. Uczy się takiego dążenia do realizacji własnych celów, aby nie manipulować partnerem. Czwórka zaś jest zasadnicza, nie lubi zmian i ryzyka, potrzebuje zabezpieczenia materialnego. Lubi jasno określone sytuacje, czytelne umowy i terminy. Jest wierna, konserwatywna i odważna, ale jej tempo życia jest stanowczo wolniejsze od potrzeb jedynki. Czwórka uczy się akceptacji warunków życia takimi, jakie są. Powinna przezwyciężyć przywiązanie do ubóstwa. Jest w stanie dać jedynce stabilny i solidny dom.
Jedynka może zniszczyć związek egoizmem i pozerstwem, czwórka zachowawczością, rozpamiętywaniem przeszłości i uporem.
Związek ten wymaga zrozumienia różnic wzajemnych potrzeb i akceptacji ich. Konieczna jest obojgu słowna komunikacja emocji i potrzeb.
Zawodowy związek jedynki z czwórką to klasyczny związek szefa z wykonawcą. Jedynka jest kreatywna, pielęgnuje poczucie niezależności - powinna powstrzymać się od autorytaryzmu. A wtedy, jeśli czwórka potrafi komunikować się przez słowo, stworzą doskonały uzupełniający się układ. Czwórka powinna przezwyciężyć własną surowość i zachowawczość.

1+ 5
Partnerski związek jedynki z piątką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z energicznym magnetycznym psychologiem, aktywnym i ciekawym świata handlowcem, skłonnym do brawury, narcyzmu i rozkojarzenia (5).

Jedynka jest tak samo zainteresowana aktywnością i podróżami jak piątka, ale cele podejmowania działań są odmienne, bowiem jedynka podróżuje w interesach i dla zysku, piątka dla przyjemności i relaksu. Jedynka jest skuteczna i stabilna. Jasno określa swoje cele. Piątka zaś jest nieukierunkowanym wulkanem energii, potrzebuje realnej oceny sytuacji i konsekwencji działań. Powinna zapewniać sobie poczucie ryzyka, najlepiej w ekstremalnych sportach, aby nie ryzykować nadmiernie w życiu. Obie osobowości są niezależne, silne, bronią swego intymnego terytorium i nie znoszą dyktatury, choć mają skłonności do narzucania swej innym. Obie powinny dbać o komunikacją własnych emocji i potrzeb.
Dla jedynki zgubny może być egocentryzm i żądza władzy. Dla piątki - wybuchowość, zarozumialstwo, przesadna niezależność i narcyzm.
Związek ten może być piękną, pełną pasji przygodą, jeśli partnerzy będą wzajemnie szanować swoją niezależność.
Zawodowy związek jedynki z piątką to połączenie ambitnego dowódcy z niezależnym i brawurowym handlowcem, mającym psychologiczne zdolności. Szanując potrzebę wolności wyboru i potrzebę podróżowania piątki, dobry szef potrafi wykrzesać z niej zaskakujący zapał do pracy. Piątka powinna opanować skłonność do brawury.

1 + 6
Partnerski związek jedynki z szóstką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z rodzinnym opiekunem, odpowiedzialnym nauczycielem, skłonnym do pesymizmu, krytyki i pasywności (6).

Jedynka jest tutaj silną stroną związku, aktywną i przewodzącą, ale ambicje powinna spełniać zawodowo. Powinna też poskromić skłonności przywódcze w domu i nie narzucać się partnerowi, szanując jego wybory. Dom tworzony przez szóstkę jest wyjątkowo ciepły, opiekuńczy i wspierający. Szóstka posługuje się zmysłem harmonii artystycznej, aby uczuciowo wspierać partnera i wychować dzieci na wrażliwe istoty. Lubi spokój i ciszę, poczucie bezpieczeństwa, jakie daje ogród i własny pies. Jedynka jest w stanie zapewnić materialne warunki życia, co nie oznacza, że szóstka nie potrzebuje pracy, jest jednak takim partnerem, który poświęci własne potrzeby i aspiracje, by stworzyć harmonię w rodzinie.
Niebezpieczne dla jedynki jest zachowanie władcze i apodyktyczne oraz egoizm. Szóstka musi zrównoważyć dawanie i branie, tak aby nie popaść w cierpienie i by powstrzymać nadopiekuńczość.
Ten związek może przynieść obu partnerom korzyści i satysfakcję, jeśli tylko będą zdawać sobie sprawę z własnych preferencji i podzielą się obowiązkami rodzinnymi.
Zawodowy związek jedynki z szóstką to połączenie osoby silnej, aktywnej i ambitnej z bardzo odpowiedzialną i wywiązującą się ze zobowiązań. Jedynka powinna zdawać sobie sprawę z wrażliwości szóstki i doceniać jej wartość. Szóstka powinna zadbać o to, aby nie ustawiać się w pozycji poddańczej.

1 + 7
Partnerski związek jedynki z siódemką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z perfekcjonistą, duchowym poszukiwaczem, filozofem, skłonnym do pedantyzmu, obsesji i wycofania się do własnego świata (7).

Jedynka jako silna, ambitna osobowość może wspierać aspiracje siódemki. Poszukuje nowości, a siódemka poszukuje wewnętrznej wiedzy. Jeśli potrafią zadbać o to, aby się nawzajem słuchać i nie izolować, mogą ze zrozumieniem być dla siebie wsparciem. Konieczna jest tu aktywność zawodowa obu partnerów tak aby każde z nich posiadało możliwość samorealizacji.
Siódemka intuicyjnie poszukuje wiedzy i docieka prawd uniwersalnych, potrzebuje azylu, miejsca i czasu dla siebie samej, lubi kontemplować piękno zjawisk przyrody. Jedynka potrzebuje aktywności, obie zaś lubią sport i tu mogą się świetnie bawić. Potrzebują komunikacji własnych emocji i uczuć.
Jedynce może zagrozić w spełnieniu tego związku zarozumialstwo, żądza władzy i niepewność. Siódemka powinna poskromić zarozumialstwo, potrzebę poklasku i nadaktywność. Musi kontrolować chęć ucieczki od rzeczywistości w używki i obsesje.
Związek ten przynosi wzajemne aspiracje i pragnienie samodoskonalenia przez poznanie pozaempiryczne, intuicyjne, duchowe.
Zawodowy związek jedynki z siódemką jest połączeniem przewodnika i filozoficznego naukowca. Jedynka określa cele i dba o organizację pracy, siódemka zdobywa wiedzę i poszukuje odpowiedzi. Obie muszą zadbać o komunikację emocji.

1 + 8
Partnerski związek jedynki z ósemką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z szamanem, wojownikiem i przywódcą, sprawiedliwym i surowym, skłonnym do egocentryzmu i tyranii (8).

Związek jedynki i ósemki to związek dwu autorytetów, posiadających wyjątkową moc kreacji świata materialnego, ambicje przywódcze i zdolności organizacyjne. Jedynka jest aktywna i twórcza, posiada umiejętność natychmiastowego wprowadzania myśli w czyn. Ósemka posługuje się zmysłem do interesów, dyscypliną wewnętrzną i potrzebą wybicia się ponad przeciętność. Dodatkowo równoważy świat ducha i materii, nieustannie ewoluuje wewnętrznie poprzez medytuje, wschodnie sztuki walki itp. Partnerzy są tu dla siebie bardzo atrakcyjni, muszą zadbać o aktywność zawodową i nienaruszanie wzajemnie intymnych terytoriów. Powinni dbać o realizm w ocenie sytuacji i o komunikację emocji.
Niebezpieczeństwem dla obu jest samotność i nadmiar ambicji. Jedynka powinna wystrzegać się manipulacji i karierowiczostwa, ósemka zaś egocentryzmu, konserwatyzmu i surowości.
Związek ten przy wzajemnym zrozumieniu może zbudować niezachwianą rodzinną potęgę.
Zawodowy związek jedynki z ósemką to połączenie dwu najsilniejszych autorytetów. Jedynka poszukuje nowości, a ósemka materialnej władzy i duchowego uwznioślenia. Oboje strzegą niezależności, potrafią funkcjonować w relacjach partnerskich, wzajemnie się wspierając.

1 + 9
Partnerski związek jedynki z dziewiątką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) ze wspomożycielem słabszych, idealistycznym i skromnym przewodnikiem skłonnym do osamotnienia i skrytego cierpienia (9).

Mamy do czynienia z zupełną rozbieżnością celów, jedynka poszukuje samospełnienia, sukcesów i potrzebuje wykorzystania swych zdolności przywódczych, zaś dziewiątka skupia uwagę na pomaganiu słabszym, zwłaszcza osobom spoza rodziny. Mogą wzajemnie szanować odmienność swoich potrzeb i akceptując siebie takimi, jakimi są, wspierać działania drugiej strony. Jedynka potrzebuje aktywnej, twórczej niezależności, np. sportowej. Dziewiątka wybiera się w góry, aby kontemplować ciszę i spokój, potrzebuje tańca jako remedium na stres. Lubi udzielać się charytatywnie i działać w organizacjach humanitarnych. Czuje potrzebę wspierania słabszych.
Niebezpieczny dla jedynki jest egocentryzm, samotność, pozerstwo i manipulacje. Dziewiątka powinna wystrzegać się skrywania emocji i potrzeb, samotności i wysługiwania się innymi. Związek ten wymaga poszanowania odmienności potrzeb i zrozumienia różnic.
Zawodowy związek jedynki z dziewiątką niesie dominację autorytetu przywódcy nad altruistycznymi potrzebami dziewiątki. Jedynka poszukuje materialnych sukcesów, dziewiątka może jak nikt inny wspomagać społeczne przedsięwzięcia i socjalne potrzeby.
______________________________________________________________
2 + 1
Partnerski związek dwójki z jedynką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z silnym autorytetem przywódcy, kierownika, skłonnym do egoizmu i zarozumialstwa (1).

Dwójka posiada wewnętrzną dobroć i wrażliwość. Działa pod impulsem uczuć. Jest nieśmiałym wykonawcą, doskonałym doradcą i powiernikiem. Posiada zdolności adaptacji do sytuacji. W związku z autorytetem daje sobie radę, stając w cieniu dowódcy i otaczając go miłością i wsparciem. Dwójka jest partnerem cierpliwym i towarzyskim. Wypełnia związek z jedynką ciepłem i fantazją. Jedynka dla dwójki staje się silnym wsparciem i opoką. Jedynka potrzebuje wyzwań i zdobywania, powinna dbać o aktywność fizyczną. Dwójka potrzebuje sentymentalnych aktów potwierdzających siłę uczuć.
Niebezpieczne dla dwójki w tym związku jest zbytnie przywiązywanie wagi do przeszłości, pasywność i zmienność. Jedynka powinna wystrzegać się apodyktyczności, żądzy władzy i egoizmu.
Związek ten przy zrozumieniu potrzeb partnera może dać pełną satysfakcję obu stronom.
Zawodowy związek dwójki z jedynką jest połączeniem uczuciowego doradcy, skromnego dyplomaty z lubiącym podboje i sławę przywódcą. Mogą stworzyć doskonałą uzupełniającą się parę współpracowników. Jedynka powinna unikać egoizmu, dwójka poddaństwa.

2 + 2
Związek partnerski dwójek może opierać się na doskonałym porozumieniu, o ile obie są silne wewnętrznie i ambitne. Motywacje do działań powinny wnosić potrzebę wolności i samostanowienia.
Słabe dwójki tworzą związki emocjonalnych szantaży i oczekiwania na działanie drugiej strony, bez zrozumienia, że to my sami decydujemy o naszych doświadczeniach. Dwójka poszukuje towarzystwa, odczuwa wewnętrzną potrzebę istnienia w grupie. Słaba dwójka nie potrafi podejmować decyzji.

2 + 3
Partnerski związek dwójki z trójką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).

Połączenie cierpliwej i dobrodusznej dwójki z artystyczną i komunikatywną trójką daje jej możliwość nauczenia się od partnera wyrażania własnych emocji i uczuć. Spontaniczna trójka aktywnie i oryginalnie lubi poszaleć, aby być zauważoną, być wyjątkową. Dwójka jest pasywniejsza i neutralna. Oboje partnerzy bardzo potrzebują umiejętności realnej oceny sytuacji i silnego poczucia własnej wartości. Powinni się wzajemnie wspierać i dbać o swoją kondycję psychiczną. Trójka potrzebuje aktywności. Dwójka szuka cichej przystani, bezpiecznych uczuć, jest wspaniałym doradcą i świetnym dyplomatą.
Zagrożeniem dla dwójki w tym związku jest pasywność, nieśmiałość i pamiętliwość. Dla trójki zagrożeniem jest neurotyczne skupianie się na przeszłości i imaginacjach.
Związek ten potrzebuje ambicji, może być szczególnie radosny i ciepły, łączy dyplomatę i artystę.
Zawodowy związek dwójki z trójką jest wspólnym działaniem wrażliwych i uczuciowych istot. Dwójka może być onieśmielona magnetyzmem i wszechstronnym utalentowaniem trójki, dlatego powinny wzajemnie dbać o poczucie własnej wartości. Trójka jest nieco ekstrawagancka, potrafi jednak zdobywać szczyty.

2 + 4
Partnerski związek dwójki z czwórką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z solidnym i rzetelnym wykonawcą, organizatorem, skłonnym do uporu, nerwowego autorytaryzmu i konserwatyzmu (4).
Dwójka jest partnerem współpracującym, pasywnym i dającym zrozumienie, co jest bardzo ważne dla czwórki. Potrafi się poświęcić, potrzebuje jednak uczuciowej jasności, komunikacji słownej i docenienia. Czwórki, niestety, są skłonne do blokad emocjonalnych i niełatwo jest im mówić o rzeczach ważnych. Doskonale radzą sobie z pracą, zwłaszcza systematyczną i metodyczną. Dbają o stabilną i solidną sytuację materialną w rodzinie. Praca jest dla nich dobrem nadrzędnym, przez podejmowanie pracy ewoluują duchowo. Czwórki są odważne, ale nie lubią ryzyka i nie dokonują zmian, jeśli czują się zagrożone. Oboje partnerzy potrzebują komunikacji emocji.
Dwójka powinna się kontrolować, aby przez nadmierną uczuciowość nie unieszczęśliwić partnera, groźna jest też obojętność i skłonność do poddaństwa. Czwórka powinna opanować surowość, upór i nerwową zachowawczość, wzmocnić wolę.
Związek ten może dać każdej ze stron stabilność i uczuciową satysfakcję.
Zawodowy związek dwójki z czwórką jest połączeniem szarej eminencji, wrażliwej i uczuciowej, z twardą i surową osobowością. Obie potrafią skupić się na celu i podporządkować jego realizacji, czwórka powinna powstrzymać autorytaryzm, dwójka wystrzegać się obojętności i poddaństwa.

2 + 5
Partnerski związek dwójki z piątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z aktywnym, ciekawym psychologiem, obieżyświatem skłonnym do ekstrawagancji, narcyzmu i brawury (5).

Partnerstwo pomiędzy urodzonym współpracownikiem i doradcą a obserwującym psychologiem, który pędzi do przodu z dziką pasją poznawania nowych miejsc i ludzi, będzie wymagało od obojga poznania różnic między własnymi potrzebami. I tak dwójka pragnie romantycznych dowodów miłości, pochwał i docenienia, piątka zaś potrzebuje podróży, ruchu i sytuacji wymagających aktywności. Piątka lubi czuć wyższy poziom adrenaliny, odwrotnie do spokojnej i gościnnej dwójki. Piątka lubi ryzyko, i powinna dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w sporcie, poza domem. Dwójka będzie doradcą i wspomożycielem, piątka może spełnić się jako dostarczająca w związku rozrywki i aktywna zawodowo.
Dwójka powinna wystrzegać się szantażu uczuciowego, poddaństwa, hipokryzji i naiwności. Piątka powinna panować nad swoim niepokojem, narcyzmem i zamiłowaniem do prowokacji.
Związek z piątką zawsze jest szczególnie aktywny i zmienny. Jeśli piątka uszanuje spokój dwójki i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, mogą w pełni doznać spełnienia.
Zawodowy związek dwójki z piątką jest połączeniem dyplomaty z osobą energiczną, psychologiem i ryzykantem. Dwójka jest gotowa do współpracy, tolerancyjna i uczuciowe, piątka zaś jest niespokojnym duchem, podejmuje się szalonych wyzwań, ma zmysł handlowca i odczuwa potrzebę podnoszenia poziomu adrenaliny we krwi.

2 + 6
Partnerski związek dwójki z szóstką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z odpowiedzialnym nauczycielem, obrońcą rodziny skłonnym do nadopiekuńczości, zazdrości i skąpstwa (6).

Mamy połączenie szóstki: manualnie uzdolnionego artysty ze współpracownikiem. Szóstka jest domatorem, silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Uczy się podejmować decyzje i równoważyć przez zdrowy egoizm nawykową skłonność do rozdawania siebie. Dwójkę łączy z partnerem ogromna i głęboka uczuciowość. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję. Szóstka i dwójka potrzebują celów, ambicji i aspiracji oraz energii do działania. Obie są z natury skromne i poszukują spokoju. Dwójka lubi towarzystwo, szóstka zaś woli skromne grono wypróbowanych znajomych, a najchętniej przebywa wśród rodziny.
Partnerzy powinni wystrzegać się nadmiernego skupiania na uczuciowości i pasywności. Dwójka musi opanować zmienność i nieśmiałość, zaś szóstka podejrzliwość, krytykanctwo i nawykowe wątpliwości.
Związek ten może stać się dla obojga spokojną przystanią i przynieść wewnętrzne szczęście.
Zawodowy związek dwójki z szóstką jest połączeniem doradcy i odpowiedzialnego nauczyciela. Dwójka i szóstka potrafią się świetnie porozumieć. Dbać o wzajemne interesy i wspierać się. Pomimo nadmiernej uczuciowości w pracy skupiają się na obowiązkach i rzetelności.

2 + 7
Partnerski związek dwójki z siódemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, skłonnym do dominacji, pracoholizmu i obsesji (7).

Dwójka w połączeniu z siódemką może sprawiać wrażenie uległej i podporządkowanej. Mamy bowiem skromną, delikatną i spokojną dwójkę, połączoną z introwertycznym autorytetem, uduchowionym, inteligentnym i dociekliwym. Siódemka lubi samotność, ciszę i kontemplację, dwójka zaś potrzebuje towarzyskich rozrywek i bywania u innych ludzi. Obie strony łączy idealizm. Siódemka jest perfekcjonistą i lubi dopracowywać przedsięwzięcia w szczegółach, lubi aktywność fizyczną i rozwija się duchowo. Dwójka może, wspomagana przez partnera siódemkę, bardzo głęboko przepracować lekcje tego życia i osiągnąć szczególnie wiele dla własnego rozwoju.
Dwójka może ponieść klęskę, jeśli nie opanuje nadmiernej uczuciowości, niepewności i zmienności oraz hipokryzji. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, ucieczki od rzeczywistości, tyranii, używek i obsesji.
Związek ten może dać siódemce poczucie stabilizacji wewnętrznej a dwójce możliwość rozwoju duchowego.
Zawodowy związek dwójki z siódemką łączy towarzyskiego współpracownika z introwertycznym autorytetem. Dwójka powinna unikać wahań, niepewności i poddaństwa, a znajdzie z autorytatywną siódemką filozoficzne porozumienie. Siódemka powinna zdawać sobie sprawę z własnego pedantyzmu.

2 + 8
Partnerski związek dwójki z ósemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z szamanem, wojownikiem i inteligentnym przywódcą, skłonnym do surowości, egocentryzmu i stresu (8).

Partnerstwo dyplomatycznego doradcy z urodzonym przywódcą jest korzystne dla obydwu. Dwójka swoją uczuciowością daje harmonię, ósemka swoją siłą zapewnia wsparcie i konsekwencję działania. Skromna, spokojna i prosta dwójka jest domatorem i wykonawcą. Pragnąca sukcesu i wybicia się ponad przeciętność ósemka jest logiczna, praktyczna i sprawiedliwa. Związały się ze sobą delikatność i władza, aby się wzajemnie uzupełniać i prowadzić do wyżyn rozwoju własnych osobowości. Dwójka pragnie wcielać w życie ideały, ósemka pragnie panować duchem nad kreacją materii, rozwija równowagę myśli i ich mocy twórczej. Ósemka jest bardzo wymagająca, co daje dwójce możliwość ewolucji przez samo opanowanie emocji i uczuć, myśli i czynów.
Dwójka powinna unikać łatwowierności, poddaństwa i pamiętliwości. Ósemka musi wystrzegać się surowości, egoizmu, nieustępliwości i ekstremizmu.
Oboje potrafią dać sobie to, co w nich najcenniejsze, stworzyć związek silny i ciepły.
Zawodowy związek dwójki z ósemką to uzupełniający się układ. Ósemka może być szorstka i twarda w obyciu, ale jest dowódcą głębokim i sprawiedliwym. Dwójka jest współpracownikiem i doradcą, oferuje zdolności dyplomatyczne.

2 + 9
Partnerski związek dwójki z dziewiątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z idealistą, misjonarzem, skłonnym do uporu, skrytości i cierpienia wewnętrznego (9).
Dwójka jest partnerem uczuciowym i czułym na romantyczne okazywanie względów, dziewiątka zaś poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność ideałów misjonarstwa, wspomagania potrzebujących. Dwójka może często czuć się zaniedbana i niedoceniana. Obie strony łączy wewnętrzna wrażliwość, spokój, silna intuicja i skromność. Mogą wzajemnie rozwijać jasnowidzenie, wyczuwanie energii, wrażliwość. Dwójka pragnie skupić się na domu i rodzinie, zaś dziewiątka ustawia te wartości w drugiej kolejności. Dziewiątka powinna dbać o zaangażowanie w działalność humanitarną lub charytatywną, wtedy bowiem poczuje się spełniona.
Dwójka musi w tym układzie unikać nadmiernej uczuciowości, podporządkowania się, nieśmiałości i obojętności. Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i dążenie do samotności.
Związek ten wymaga zrozumienia potrzeb partnera i dbania o jego poczucie własnej wartości.
Zawodowy związek dwójki z dziewiątką niesie połączenie dwu altruistów, bardzo wrażliwych. Potrafią współdziałać w akcjach charytatywnych i humanitarnych, w przedsięwzięciach artystycznych i sportowych. Łączy ich potrzeba wcielania w życie ideałów.
____________________________________________________________________
3 + 1
Partnerski związek trójki z jedynką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) ze skutecznym ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Trójka lubi być wyjątkowa, jest artystą w nieustannym akcie tworzenia, urodzonym optymistą. Połączona z jedynką - silną, ambitną, niezależną, ma w związku potencjalne oparcie i zrozumienie dla swoich potrzeb. Jedynka jako urodzony przywódca jest zainteresowana osiągnięciem własnych celów, bardzo dumna poszukuje u partnera trójki radości życia, czułości i inteligentnej erudycji. Trójka - oczytana, kulturalna, aktywna twórczo i korzystająca ze swego talentu oratorskiego, potrafi uzewnętrzniać emocje i potrzeby, a także uczyć komunikacji przez słowo swego partnera. Jedynka, wsparta zrozumieniem, potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji.
Trójka powinna wystrzegać się mitomanii, samotności, krytyki, gadulstwa i kaprysów. Jedynka powinna zapanować nad pozerstwem, egocentryzmem, żądzą władzy i nerwami.
Trójka potrafi stworzyć związek z każdym, jest kameleonem, potrafi się wszędzie odnaleźć. Jedynka może osiągnąć w tym połączeniu swoje życiowe cele.
Zawodowy związek trójki z jedynką jest połączeniem twórczego talentu artystycznego z ambitnym i aktywnym autorytetem. Łączy ich pasja bycia kimś wyjątkowym i zdobywania uznania społecznego. Pragnienie samorealizacji pozwala im podejmować wyzwania i realizować nowatorskie przedsięwzięcia.

3 + 2
Partnerski związek trójki z dwójką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z dyplomatycznym, tolerancyjnym doradcą, skłonnym do naiwności, pamiętliwości i zmienności (2).

Trójka wnosi w świat partnera radość z dnia codziennego, optymizm i urok twórczej osobowości. Jest nieco roztargniona w działaniu, ale bardzo aktywna. Dwójka zaś może cierpliwością i intuicją wspierać atmosferę domowego ogniska i podsycać wzajemne ciepło. Oboje potrzebują do spełnienia swoich planów realnej oceny sytuacji i ukierunkowanej ambicji. Dwójka potrzebuje czułości a trójka potrafi jak nikt inny uzewnętrzniać emocje, i tego właśnie uczy partnera. Świetna pamięć dwójki może być często wsparciem dla partnera. Oboje lubią być doceniani i chwaleni, co ułatwia im wspólne pożycie. Każde z nich potrafi nie narzucać się partnerowi i szanować jego indywidualność.
Dwójce grozi zależność emocjonalna, poddaństwo, pamiętliwość i hipokryzja. Dla trójki groźna jest samotność, krytyka, zazdrość i nadmierna potrzeba akceptacji.
Związek ten może dać partnerom satysfakcję, o ile zadbają o własną siłę, aspiracje i realną ocenę rzeczywistości.
Zawodowy związek trójki z dwójką to złożenie aktywnej, spontanicznej i ekstrawaganckiej duszy artysty z lojalnym doradcą, uczuciowym i dyplomatycznym. Trójka powinna zadbać o to, aby żyć pełnią życia, a dwójka o to, aby współpracując, zachować niezależność.

3 + 3
Związek partnerski dwóch trójek, jeśli są silne, ambitne i posiadają pewność siebie, jest artystycznym duetem uzupełnień, z silną świadomością powołania do służby światu, aby uwrażliwiać ludzkość i uczyć innych radości życia. Niezbędne jest do tego wnętrze, znające swoją wartość, silne motywacje do działań i konkretny sposób wyrażania siebie. Trójki potrzebują bezwzględnie umiejętności realnej oceny rzeczywistości.
Słabe trójki ryzykują nadmierne intelektualizowanie, gadulstwo, plotkarstwo i życie bez głębi, ślizgając się po jego powierzchni. Poczucie osamotnienia odbiera im możliwości twórcze i smak artystyczny. Poczucie to jest wynikiem indywidualnych wyborów i wynika tylko z własnego stosunku do świata.

3 + 4
Partnerski związek trójki z czwórką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Połączenie bardzo wymagające. Partner trójka potrzebuje twórczej, artystycznej ekspresji własnych emocji, lubi błyszczeć w towarzystwie, partner czwórka jest wierny, odważny, pracowity i stanowczy, ale nie lubi zmian, przywiązuje wagę do przeszłości i jest konserwatywny. Trójka uczy swego partnera komunikacji poprzez słowo, mówienia o rzeczach ważnych, o emocjach i wewnętrznych potrzebach. Jeśli czwórka pragnie ewoluować, nauczy się swobodnego wyrażania uczuć. Czwórka uczy systematyczności, pracy jako czynnika rozwoju, i realizmu w ocenie sytuacji oraz konsekwentnego kończenia rozpoczętych działań.
Trójce zagrozić mogą: krytyka, samotność, agresja i nadmierna potrzeba akceptacji oraz plotkarstwo. Czwórka powinna opanować przywiązanie do ubóstwa, autorytatywność, zachowawczość i upór.
Związek ten jest wymagający, a partnerzy uczą się pokonywania swoich blokad.
Zawodowy związek trójki z czwórką jest trudną relacją pomiędzy osobą spontaniczną i komunikatywną a zachowawczą i surową. Trójka w tej relacji uczy komunikacji emocji i potrzeb, a czwórka uczy rzetelnej, systematycznej pracy i realizmu. Oboje dają sobie wzajemnie bardzo ważne wskazówki.

3 + 5
Partnerski związek trójki z piątką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem, skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

Jest to związek uprzejmej, szczerej, towarzyskiej i twórczej artystycznie trójki z uczuciową magnetyczną osobowością piątki, skłonnej do ryzyka a często i brawury. Obie strony posiadają magnetyzm osobowości, wpływający na płeć przeciwną. Trójka jest oczytanym, inteligentnym erudytą a piątka ciekawym świata, głębokim psychologicznie, nieprzewidywalnym handlowcem. Łączy ich potrzeba wyróżniania się w tłumie, wyjątkowości. Trójka z każdym partnerem potrafi stworzyć szczęśliwy związek, ponieważ posiada szczególny dar adaptacji do warunków. Piątka powinna dbać o wyjazdy, podróże i korzystać z koneksji, potrzebuje aktywnej sportowej pasji, która pozwoli jej czuć podwyższony poziom adrenaliny i podejmować decyzje, bowiem miłuje własną niezależność.
Trójka musi wystrzegać się zazdrości, samotności i gadulstwa, krytyki i kokieterii. Piątka powinna poskromić zarozumialstwo, narcyzm, fanatyzm, impulsywność oraz zapanować nad rozproszoną uwagą i słomianym zapałem.
Związek ten, przez pasję poznawania nowych miejsc i ludzi, może być wyjątkowo ciekawy i atrakcyjny.
Zawodowy związek trójki z piątką jest współdziałaniem dwu równie aktywnych istot, które pragną doświadczać czegoś wyjątkowego. Mamy do czynienia z twórczym artystą i handlowcem, psychologiem, mającym skłonność do ryzyka. W dziedzinach medialnych (radio, telewizja, gazeta, kino itp.) partnerzy ci mogą stworzyć dzieła wyjątkowe.

3 + 6
Partnerski związek trójki z szóstką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3), z domowym opiekunem, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).

Mamy tu połączenie artystów, trójki - nieco szalonej, ekstrawertycznej, towarzyskiej i lubiącej błyszczeć, z plastycznie i manualnie uzdolnioną szóstką, skupioną na tworzeniu ciepła rodzinnego. Trójka jest bardziej szalona i otwarta, uczy partnera komunikowania emocji i wewnętrznych potrzeb przez słowo, uczy radości z życia codziennego. Szóstka jest przede wszystkim odpowiedzialna, posiada zmysł piękna, wrażliwość i intuicję, uczy trójkę wywiązywania się z podjętych obowiązków i harmonii wewnętrznej. Obie strony potrafią nie ingerować w życie innych i szanować ich prawo do samostanowienia, a także ich własne tempo rozwoju duchowego. Szóstka uczy się podejmowania decyzji a trójka konsekwencji i wytrwałości.
Trójce zagrozić może krytycyzm, agresja, zazdrość, gadulstwo i pretensjonalność. Szóstka musi reagować na zmiany pozytywnie, by uniknąć podejrzliwości, zazdrości, cierpienia, niepokoju i pasywności oraz nihilizmu.
Związek ten powinien uaktywniać artystyczną twórczość obojga, tak aby każde tworzyło dzieła i harmonię wewnętrzną w rodzinie.
Zawodowy związek trójki z szóstką to połączenie oczytanego erudy-ty z odpowiedzialnym opiekunem. Trójka jest dla szóstki zbyt niespokojna i ekstrawagancka. Szóstka lubi poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Mają szansę spotkać się przy realizacji wspólnego artystycznego przedsięwzięcia.

3 + 7
Partnerski związek trójki z siódemką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z uduchowionym, inteligentnym, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, samotności i obsesji (7).

Połączenie radosnej, artystycznej trójki z głęboką wewnętrznie i introwertyczną siódemką wymaga wzajemnego zrozumienia i poszanowania odmiennych potrzeb. Siódemka potrzebuje miejsca i czasu tylko dla siebie, aby czytać, uczyć się, modlić i medytować. Poszukuje w życiu głębi, filozofii, sensu i wewnętrznych doświadczeń. Skupia się na własnym rozwoju, uduchowieniu, magnetycznie działa na otoczenie wewnętrzną tajemnicą i ogromnym poczuciem własnej godności. Trójka jest przyjacielskim i towarzyskim erudytą, lubi ruch i energiczną ekspresję. Potrzebuje bywania wśród ludzi i wolności, choć potrafi odnaleźć się wszędzie. Partnerstwo wymaga od trójki poszanowania ciszy i spokoju siódemki, która powinna ze zrozumieniem popierać aktywność towarzyską partnera.
Trójce groźbę rozpadu związku przynosi: gadulstwo, samotność, nadmierna zmysłowość i rozproszenie uwagi. Dla siódemki groźna jest dominacja i pedantyzm, pracoholizm i egocentryzm.
Trójka potrafi stworzyć każdy związek, w partnerstwie z siódemką uczy się konsekwencji i rozwoju swojej duchowości. Siódemka uczy się komunikacji emocji poprzez słowo, radości z życia i wyrażania własnych potrzeb.
Zawodowy związek trójki z siódemką jest połączeniem radosnego optymisty z poważnym i głębokim filozofem. Trójka uczy w tej relacji radości z dnia codziennego, zaś siódemka uczy rozwoju głębi duchowej. Oboje może połączyć wspólna idea.

3 + 8
Partnerski związek trójki z ósemką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z szamanem, wojownikiem, zdyscyplinowanym przywódcą, skłonnym do dominacji, zazdrości i surowej nieczułości (8).

Trójka, która posiada talent artystyczny, literackie zdolności i jest twórczo aktywna, jest inteligentna, radosna i czuła. Partner ósemka jest zaś silnym przywódcą, związanym z energią ziemi szamanem, małomównym i powściągliwym, zdyscyplinowanym i władczym, i wewnętrznie uduchowionym. Związek ten jest wzajemnym uzupełnianiem się osobowości. Daje trójce oparcie w silnym autorytecie i realną ocenę sytuacji, doskonali duchowo i wyostrza logiczne myślenie; zaś ósemkę uczy komunikacji emocji, mówienia o sobie i swoich potrzebach. Ósemka uczy się radości z dnia codziennego i pasji życia.
Trójka powinna wystrzegać się plotkarstwa, samotności, nadmiernej potrzeby akceptacji i kaprysów. Ósemka powinna poskromić surowość, opanować stresy, unikać egocentryzmu i nieczułości.
Związek ten jest wzajemnym uzupełnianiem się osobowości, silną i wspierającą się konstrukcją dającą partnerom satysfakcję.
Zawodowy związek trójki z ósemką jest układem pomiędzy niesfornym, ale czarującym artystą i władczym, silnym, a nawet czasami srogim przywódcą. Ta relacja jest bardzo korzystna dla ósemki, bowiem uczy ją komunikacji przez słowo. Zaś trójka uczy się odpowiedzialności i rozwoju wewnętrznego.

3 + 9
Partnerski związek trójki z dziewiątką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).

Mamy tu związek dwu artystycznie uzdolnionych istot, które mogą się wzajemnie wspierać, o ile zrozumieją różnice między swoimi potrzebami. Trójka to radosny kameleon, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji i skupić działania na tym, aby być wyjątkowym, aby zabłysnąć i zapisać się dla pokoleń, dziewiątka zaś jest obdarzona szczególnym wyczuciem rytmu, jest idealistą, który poszukuje możliwości uczenia innych zasad etyki wewnętrznej, tak aby przez własną skromność i głębię, wznosić ich na wyższy poziom rozwoju. Mamy przed sobą parę twórczą, w której trójka dąży do samorealizacji i uczy dziewiątkę cieszyć się życiem, a dziewiątka wyzwala w trójce uwrażliwienie na potrzeby innych.
Trójka może zaszkodzić sobie i związkowi przez dążenie do samotności, krytykę, mitomanię, agresję i zazdrość. Dziewiątka powinna wystrzegać się impulsywności, samotności, cierpienia (zwłaszcza za grzechy świata), kłótni, złości i bałaganiarstwa.
Związek ten może zaowocować szczególną artystyczną pracą z przesłaniem dla całego świata, dając obojgu satysfakcję.
Zawodowy związek trójki z dziewiątką niesie wybitne zespolenie dwu artystów: wszechstronnej trójki i muzycznie uzdolnionej dziewiątki. Trójka będzie poszukiwała sławy i zaszczytów, zaś dziewiątka spełnienia wewnętrznego powołania.
_____________________________________________________________________
4 + 1
Partnerski związek czwórki z jedynką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z silnym, aktywnym przywódcą, dumnym człowiekiem czynu, skłonnym do manipulacji, egoizmu i nerwowej niepewności (1).

Czwórka jest budowniczym silnej pozycji materialnej, przez systematyczną i metodyczną pracę, przez oszczędność i asekurację. Nie lubi zmian, ceni sobie pozycję społeczną i bezpieczeństwo finansowe. Jedynka lubi ryzyko, inicjuje zmiany i poszukuje nowości, odczuwa potrzebę odkrywania i zdobywania. Związek ten może istnieć w harmonii, o ile czwórka będzie posiadała materialne zabezpieczenie (coś własnego, co daje możliwość spieniężenia, np.: własne konto, akcje, mieszkanie, samochód, działka itp.), na wszelki wypadek, co da jej poczucie bezpieczeństwa i złagodzi emocje niepewności, niesione przez aktywność jedynki. Jedynka zaś potrzebuje niezależności i aktywności, co wymaga od partnera niewtrącania się w realizacje jej planów i niekrytykowania działań, aby nie hamować rozwoju i aktywności. Czwórka pomocna jest w realnej ocenie sytuacji.
Czwórka powinna wystrzegać się przywiązania do biedy, konserwatyzmu, zachowawczości i skupiania uwagi na przeszłości. Jedynka powinna opanować zarozumialstwo, egoizm, nerwowość i karierowiczostwo.
Ten związek jest trudny i wymaga wzajemnego zrozumienia oraz wsparcia.
Zawodowy związek czwórki z jedynką to połączenie silnych i ambitnych ludzi. Jedynka jest kreatywna, skuteczna i nowatorska, zaś czwórka konserwatywna, zachowawcza i asekurancka. Jedynka jest przywódcą ambitnym i efektywnym, czwórka wykonawcą rzetelnym i odpowiedzialnym, jeśli potrafią komunikować emocje, potrafią stworzyć imperium.

4 + 2
Partnerski związek czwórki z dwójką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

Oboje partnerzy potrzebują nauki komunikacji emocji i radości z życia. Czwórka ma tendencję do blokad emocjonalnych i niełatwo jest jej mówić o rzeczach dla niej istotnych. Poprzez pracę od podstaw, systematyczną i metodyczną, dąży do celu, pomimo zachwiania i zmian sytuacji. Dba o stabilną i solidną sytuację materialną w rodzinie. Praca jest dla niej dobrem nadrzędnym, przez podejmowanie pracy ewoluuje duchowo. Czwórka jest odważna, ale nie lubi ryzyka i nie dokonuje zmian, gdy czuje się zagrożona. Dwójka jest partnerem współpracującym, pasywnym i dającym zrozumienie, a także uczuciowym, co jest bardzo ważne dla czwórki. Potrafi się poświęcić, potrzebuje jednak uczuciowej jasności, komunikacji słownej i docenienia jej postawy.
Czwórka powinna opanować surowość, upór i nerwową zachowawczość, jak również wzmocnić wolę. Dwójka powinna kontrolować się, aby przez nadmierną uczuciowość nie unieszczęśliwić związku, groźbą jest też obojętność i skłonność do poddaństwa.
Związek ten może dać każdej ze stron stabilizację materialną, uczuciową satysfakcję, poczucie własnej wartości.
Zawodowy związek czwórki z dwójką jest połączeniem rzetelnego, konserwatywnego i skutecznego wykonawcy z wrażliwym i towarzyskim współpracownikiem. Czwórka uczy się dyplomacji i poszukiwania kompromisów, dwójka zaś w tej relacji uczy się realnej oceny sytuacji.

4 + 3
Partnerski związek czwórki z trójką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do samotności, zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

Czwórka - budowniczy solidny i wytrwały, uczy w tym związku systematyczności, pracy jako czynnika rozwoju i realizmu w ocenie sytuacji oraz konsekwencji w kończeniu rozpoczętych zadań. Połączenie bardzo wymagające, gdzie partner czwórka jest wierny, odważny, pracowity, stanowczy i nie lubi zmian. Nawykowo przywiązuje wagę do bolących sytuacji z przeszłości, co blokuje komunikację, czyni go twardym i konserwatywnym. Zaś partner trójka potrzebuje twórczej artystycznej ekspresji własnych emocji, lubi błyszczeć w towarzystwie. Trójka uczy swego partnera komunikacji poprzez słowo, mówienia o rzeczach ważnych, o emocjach i wewnętrznych potrzebach. Jeśli czwórka pragnie ewoluować, nauczy się swobodnego wyrażania uczuć.
Czwórka powinna opanować przywiązanie do ubóstwa, egoizm, nerwowość, zachowawczość i upór. Trójce zagrozić mogą: krytyka, samotność i mitomania, agresja i nadmierna potrzeba akceptacji, a także plotkarstwo.
Związek ten jest wymagający, a partnerzy uczą się pokonywania swoich blokad, mogą się wzajemnie kształtować, jeśli wykażą się zdolnością zrozumienia i akceptacji.
Zawodowy związek czwórki z trójką jest połączeniem solidnego i systematycznego pracusia z artystą inteligentnym, oczytanym i twórczym. Trójka powinna wystrzegać się gadulstwa i plotkarstwa. Czwórka powinna dostrzec dobroczynne działanie optymizmu i pogody ducha.

4 + 4
Związek partnerski dwóch czwórek jest wybitnie trudny. Czwórki potrzebują zabezpieczenia materialnego. Aby mogły korzystać ze zmian, niezbędna jest im asekuracja w postaci czegoś na wszelki wypadek. Taką ważną i silną liną bezpieczeństwa jest lokata kapitału, od którego w razie strat można zacząć budowanie struktur materialnych na nowo. Związek dwóch czwórek to ograniczenia materialne i nadmierne przywiązywanie wagi do przeszłości, zwłaszcza negatywnych, bolących doznań.
Silne i otwarte czwórki mogą mieć wspólne cele.
Negatywne czwórki, żyjąc pretensjami do przeszłości i otoczenia, tworzą zamknięty świat własnych emocji. Związek taki jest zgorzkniałą ucieczką od podjęcia odpowiedzialności za siebie samego i swoje życie.

4 + 5
Partnerski związek czwórki z piątką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z podróżnikiem ciekawym świata, dyplomatycznym handlowcem, psychologiem, skłonnym do zmienności, słomianego zapału, fanatyzmu i lenistwa (5).

Czwórka, która jest przywiązana do miejsca, zachowawczo stara się zatrzymać przeszłość i często wykazuje nadmierną ostrożność, w związku z piątką będzie się czuła niepewnie, może nawet zagrożona. Wynika to ze skrajnie różnego postrzegania rzeczywistości i diametralnie różnych potrzeb partnerów. Piątka potrzebuje ruchu, namacalnej przestrzeni i ryzyka podnoszącego poziom adrenaliny, czyli dokładnie tego, czego wystrzega się czwórka. Piątka powinna w związku z czwórką zauważyć i szanować jej potrzebę stabilizacji i asekuracji. Czwórka zaś powinna widzieć radość życia i energię twórczą piątki, jako perspektywy rozwoju siebie samej. Podróże i niezależność piątki często powodują jej nieobecność w domu. Dla równowagi psychicznej czwórka potrzebuje systematycznej pracy a piątka wyżycia się w sporcie.
Zagrożeniem dla związku jest upór, nieustępliwość, nadmiar ambicji i brak konsekwencji u czwórki, zaś u piątki nietolerancja, zmienność, narcyzm i lenistwo.
Takie połączenie różnych partnerów jest związkiem wymagającym pracy nad sobą.
Zawodowy związek czwórki z piątką łączy osobę rzetelną ze zmysłem organizatora z energiczną i butną piątką, która jest uzdolniona handlowo i skłonna do ryzyka. Dla czwórki to trudne połączenie, bowiem ona ceni sobie bezpieczeństwo i stabilizację.

4 + 6
Partnerski związek czwórki z szóstką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z artystycznym nauczycielem, uczuciowym, odpowiedzialnym domownikiem, skłonnym do pesymizmu, podejrzliwości, niepokoju i melancholii (6).

Czwórka pracuje nad zabezpieczeniem finansowo-materialnym rodziny, stara się o stabilizację i silną pozycję społeczną. Jest wierna, odważna i rzetelna, wkłada wysiłek w systematyczną pracę wykonawcy i jest oszczędna. Uzdolniona artystycznie szóstka jest opiekunem ogniska domowego, odpowiedzialnym nauczycielem wewnętrznej harmonii, korzystania z intuicji i tolerancji. Oboje mają nawykowo zablokowaną zdolność komunikowania emocji, co u czwórki jest wynikiem skupiania się na przeszłości, a u szóstki tendencyjną skłonnością do pozostawania w cieniu, na marginesie. Dlatego właśnie partnerzy muszą nauczyć się komunikacji i mówienia o rzeczach dla nich ważnych, o swoich emocjach. Muszą również wspierać wzajemnie poczucie własnej wartości.
Czwórka powinna wystrzegać się nieustępliwości, surowości, nerwowego uporu i zachowawczości. Szóstka musi wystrzegać się pasywności, cierpienia wewnętrznego, zazdrości i zwątpienia w siebie.
Związek ten pozwala wzajemnie ewoluować, przez poznanie relacji rodzinnych i stworzenie ogniska domowego.
Zawodowy związek czwórki z szóstką jest połączeniem wytrwałego wykonawcy, organizatora z odpowiedzialnym i opiekuńczym nauczycielem. Łączy ich siła solidności i potrzeba wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Oboje muszą nauczyć się komunikować swoje emocje.

4 + 7
Partnerski związek czwórki z siódemką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4), z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, odważnym, inteligentnym, skłonnym do dominacji, autorytatywności, pracoholizmu, samotności i obsesji (7).

Czwórka, która jest wykonawcą, obdarzonym zdolnościami administracyjnymi i organizacyjnymi, w związku z uduchowioną, dociekliwą i drobiazgową siódemką ma szansę na rozwój duchowy. Partnerów łączy tu odwaga, konsekwencja i solidność. Czwórka rozwija się poprzez pokonywanie pozornych ograniczeń materii, a siódemka doskonale funkcjonuje w duchowym poznaniu rzeczywistości przez intuicję. Jest więc przewodnikiem i wsparciem dla czwórki, która z kolei realnie ocenia rzeczywistość, jest wierna i wytrwała. Siódemka jest zdolna zdobywać finanse, o ile skupi się na wyższej wartości wykonywanej pracy, a więc na idei. Inteligencja i wewnętrzna tajemnica czynią siódemkę szczególnie atrakcyjnym partnerem. Oboje potrzebują komunikacji przez słowo.
Czwórka musi wystrzegać się przywiązania do przeszłości i ubóstwa, egocentryzmu i twardego uporu. Siódemka powinna opanować skłonność do tyranii, pracoholizmu, samotności i ucieczki w używki, aby uniknąć obsesji.
Związek ten może przynieść realizację zawodową i satysfakcję ze wzajemnych osiągnięć.
Zawodowy związek czwórki z siódemką jest połączeniem silnego, zamkniętego w sobie wykonawcy, rzetelnego i solidnego, z introwertycznym perfekcjonistą. Czwórka sprawdza się świetnie jako administrator, jest systematyczna i metodyczna. Siódemka woli poszukiwać wiedzy i odkrywać nie poznane jeszcze prawdy.

4 + 8
Partnerski związek czwórki z ósemką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z prawym przywódcą, sprawiedliwym i wymagającym organizatorem, skłonnym do konserwatyzmu, egoizmu, surowości i brutalności (8).

Czwórka jest wykonawcą, stabilna, systematyczna, wytrwała i rozwija się poprzez pracę, przez zrozumienie pozornych ograniczeń materii i ostatecznej duchowości wszelkich jej przejawów. Ósemka jest silnym przywódcą, szamanem, związanym z siłami ziemi, panującym duchem nad kreacją materii. Związek ten to połączenie dwu osób realnie oceniających teraźniejszość, daje im siłę i materialną satysfakcję. Oboje muszą nauczyć się mówić do siebie o ważnych dla nich rzeczach. Ósemka jest świadoma narzędzia materialnej kreacji, jako procesu doskonalącego ducha. Dlatego przez mistycyzm i olśnienia wychodzi poza sferę materii. Dla ostrożnej i pracowitej czwórki jest to wzór samorealizacji.
Dla czwórki groźbą niespełnienia jest surowość, wsteczne poglądy, zachowawczość i autorytaryzm. Dla ósemki niebezpieczna jest zazdrość, egoizm, nieczułość i ekstremizm, które grożą bankructwem i ruiną.
Związek ten rozwija się poprzez pracę, jeśli rozwój duchowy zrównoważy rozwój materialny mogą zbudować rodzinne imperium.
Zawodowy związek czwórki z ósemką to połączenie dwu istot poruszających się w rzeczywistości i twardo stojących na ziemi. Czwórka jest wykonawcą. Ósemka jest dowódcą wymagającym, sprawiedliwym i prawym. Łączy ich zdolność administrowania i organizowania. Oboje muszą nauczyć się komunikacji przez słowo.

4 + 9
Partnerski związek czwórki z dziewiątką to połączenie solidnego i wytrwałego organizatora, skutecznego wykonawcy, skłonnego do surowej nieustępliwości i nerwowej zachowawczości (4) z idealistycznym misjonarzem, tolerancyjnym i wspomagającym słabszych, ostrożnym i skromnym, skłonnym do uporu, samotności, kłótni i bałaganiarstwa (9).

Połączenie odważnej, wiernej, pracowitej i rzetelnej czwórki, która skupia wysiłki na zapewnieniu rodzinie społecznego i materialnego bezpieczeństwa, z altruistyczną dziewiątką, głęboko skoncentrowaną na uczeniu innych etyki wewnętrznej, idealizmu i na otaczaniu opieką słabszych, wymaga od partnerów wzajemnego zrozumienia i akceptacji odmiennych potrzeb. Czwórka bowiem potrzebuje domu silnego wewnętrznie, ciepłego i bezpiecznego, a dziewiątka skupia swoją uwagę na możliwościach pomagania słabszym od siebie, na pracy humanitarnej i charytatywnej. To szczególne ukierunkowanie uwagi dziewiątki, która odczuwa wewnętrzną potrzebę misjonarstwa, jest bardzo trudne do zaakceptowania dla partnera, który może czuć się nieważny, a nawet porzucony. Ważna jest tu wzajemna dbałość o wewnętrzne poczucie wartości partnerów.
Czwórka musi zapanować nad zachowawczością, surowością, ego-centryczną nerwowością. Oboje mają skłonność do uporu. Dziewiątka musi powstrzymać podejrzliwość, kłótnie, lęk, nietowarzyskość oraz samotne i skryte cierpienie.
Związek ten jest wymagającym połączeniem pracowitego budowniczego i altruisty, może dać wzajemną naukę konsekwencji i uwrażliwić na potrzeby innych.
Zawodowy związek czwórki z dziewiątką niesie połączenie administratora i rzetelnego wykonawcy z altruistycznym przewodnikiem wprowadzającym w życie ideały. Czwórka jest pod wpływem kogoś, kto potrafi ją zrozumieć i współczuć jej doświadczeniom. Jeśli nauczy się komunikować emocje, może trwale zaznać wsparcia.


Małgorzata Brzoza „Numerologia związków”
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2016, 02:23 {2} przez Lesza.)
24-02-2016, 02:22
Znajdź Posty Reply
Lesza Offline
Strażniczka lasu

Liczba postów: 94
Dołączył: Apr 2015
Reputacja: 9
Podziękowania: 0
Podziękowano 0 razy w 0 postach
Post: #2
RE: Numerologia partnerska
5 + 1
Partnerski związek piątki z jedynką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Piątka jest atrakcyjnym smakoszem życia, uczuciowym i dyplomatycznym psychologiem. Istotą pełną nieukierunkowanej, wulkanicznej energii, brakuje jej umiejętności realnej oceny sytuacji i konsekwencji w działaniach. Potrzebuje poczucia wzrostu poziomu adrenaliny, często ryzykuje w ekstremalnych sportach, aby nie ryzykować nadmiernie w życiu. Oboje partnerzy są niezależni, bronią swego intymnego terytorium i nie znoszą autorytetu nad sobą. Mają skłonności do narzucania siebie innym, dlatego powinni dbać o komunikację własnych emocji i potrzeb. Jedynka jest tak samo zainteresowana aktywnością i podróżami jak piątka, oprócz tego jest skuteczna i stabilna, jasno określa swoje cele i konsekwentnie realizuje zamierzenia. Pracuje systematycznie.
Piątce rozpadem związku grozi wybuchowość, zarozumialstwo, umiłowanie własnej wolności, niepokój i narcyzm. Jedynce grozi egocentryzm, nerwowe karierowiczostwo, samotność i żądza władzy.
Związek ten przy zachowaniu wzajemnego szacunku do własnej niezależności może być piękną, pełną porywów podróżą.
Zawodowy związek piątki z jedynką to połączenie psychologicznego obserwatora z silnym, niezależnym i kreatywnym przywódcą. Piątka jest czarującą osobowością mogącą wiele zdziałać, o ile będzie samodzielnie podejmować decyzje. Dojrzała jedynka zdaje sobie z tego sprawę i potrafi to wykorzystać.

5 + 2
Partnerski związek piątki z dwójką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z uczuciowym dyplomatą, uczuciowym współpracownikiem skłonnym do poddaństwa, naiwności i pamiętliwości (2).

Piątka uzdrawiająca swą energią i prowokująca zmiany potrzebuje podróży, ruchu i sytuacji wymagających aktywności. Lubi czuć emocje, odwrotnie do spokojnej i gościnnej dwójki. Piątka lubi ryzyko i powinna dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w sporcie, poza domem. Partnerstwo między obserwującym psychologiem, obdarzonym dziką energią poznawania nowych miejsc i ludzi, a urodzonym współpracownikiem i doradcą poszukującym uczuciowej przystani wymaga od partnerów zrozumienia swych potrzeb. Dwójka pragnie romantycznych dowodów miłości, pochwał i docenienia. Jest urodzonym doradcą
I wspomożycielem. Piątka może spełnić się jako dostarczająca w związku rozrywki i aktywna zawodowo.
Piątka powinna panować nad swoim fanatyzmem, narcyzmem, lenistwem i słomianym zapałem. Dwójka powinna wystrzegać się szantażu uczuciowego, obojętności, zmienności i pamiętliwości.
Związek z piątką jest trudny, bowiem piątka jest zmienna, aktywna, często bywa w domu tylko gościem, jeśli uszanuje delikatność dwójki i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa uczuciowego, mogą osiągnąć obopólną satysfakcję.
Zawodowy związek piątki z dwójką jest połączeniem osoby magnetycznej, wolnej i niezależnej ze współczującą, wrażliwą i niepewną. Piątka powinna zadbać o takie korzystanie z własnego autorytetu i swej siły, aby wzmacniać poczucie własnej wartości u dwójki. A wtedy dwójka będzie dla niej niezastąpionym doradcą i dyplomatą.

5 + 3
Partnerski związek piątki z trójką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do samotności, zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

Piątka powinna dbać o przygody i świadome smakowanie życia pięcioma zmysłami, potrzebuje aktywności sportowej, aby podejmować niezależne decyzje i odczuwać emocje towarzyszące niepewności przy podejmowanych zmianach. Związek uczuciowej, magnetycznej osobowości piątki, skłonnej do ryzyka, a często i brawury, z trójką twórczą artystycznie, inteligentną i czułą, daje szansę wzajemnego wspomagania aspiracji i ambicji. Obie strony posiadają magnetyzm osobowości, wpływający na płeć przeciwną. Trójka jest oczytana, lubi posługiwać się słowem, otwarcie mówi o emocjach. Piątka jest ciekawa świata, głęboka, prowokuje i ryzykuje. Partnerów łączy potrzeba wyróżniania się w tłumie, bycia wyjątkowym. Trójka potrafi stworzyć szczęśliwy związek dzięki swej zdolności do adaptacji w każdych warunkach.
Piątka powinna opanować egocentryzm, moralizatorstwo, fanatyzm, porywczość oraz zapanować nad lenistwem i słomianym zapałem. Trójka musi wystrzegać się mitomanii, samotności i krytyki, agresji i zazdrości.
Związek ten, przez wspólną potrzebę radości życia, daje partnerom szansę spełnienia.
Zawodowy związek piątki z trójką pozwala zjednoczyć pasję wyjątkowości i popchnąć do realizacji najbardziej śmiałe pomysły, pod warunkiem że oboje posiądą zdolność realnej oceny rzeczywistości i kończenia rozpoczętych działań.

5 + 4
Partnerski związek piątki z czwórką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z solidnym i rzetelnym wykonawcą, wytrwałym i wiernym, skłonnym do zachowawczej pamiętliwości, pretensji i sztywności (4).

Piątka potrzebuje niezależności, przestrzeni i ryzyka podnoszącego poziom adrenaliny, czyli dokładnie tego, czego wystrzega się czwórka. Piątka powinna w związku z czwórką szanować jej potrzebę zabezpieczenia materialnego. Czwórka jest pracowita i odważna, nie lubi jednak niepewności związanej ze zmianami. Czwórka uczy się w tym związku doświadczania przestrzeni w życiu poprzez podróże. Piątka często bywa gościem w domu. Czwórka, która jest przywiązana do miejsca, oszczędna i wierna, w związku z piątką będzie się czuła niepewnie. Zachwianie pewności uczuć i własnej wartości wynika ze skłonności do rutyny i niskiej samooceny. Dla równowagi psychicznej czwórka potrzebuje pracy a piątka ekspresji. Piątka uczy się korzystania ze swojej własnej wolności tak, aby nie ranić bliskich i szanować ich odmienność.
Zagrożeniem dla związku jest konserwatyzm, surowość i nerwowość czwórki oraz jej przywiązanie do ubóstwa. Piątka powinna opanować lenistwo i tendencję do rozpoczynania wielu rzeczy naraz i nie-kończenia ich, narcyzm, impulsywność i skłonność do moralizowania. Związek ten jest trudną nauką dla obojga. Piątka uczy się wytrwałości, solidności i stabilizacji, a czwórka dyplomacji i komunikacji.
Zawodowy związek piątki z czwórką łączy uwodzicielsko magnetycznego psychologa z rzetelnym administratorem i organizatorem. Piątka poszukuje wyzwań i możliwości brawurowego zachowania, zaś czwórka jest rozsądna i często do przesady ostrożna. Mogą współpracować przy jasno określonych podziałach ról.

5 + 5
Związek partnerski dwóch piątek może być związkiem pasjonatów, podróżników lub sportowców, jeśli umiejętność realnej oceny rzeczywistości i potrafią mówić o swoich emocjach. W takim związku będzie dominować fascynacja życiem i zabawa codziennością, aby dotknąć wszystkiego, co interesujące.
Negatywny związek dwóch piątek powoduje wewnętrzny niepokój, przynosi brak tolerancji, lenistwo i fanatyzm. Jest to wieczna lawina sprzecznych impulsów. Realne niebezpieczeństwo to zaspokajanie zachcianek zmysłów bez umiaru.

5 + 6
Partnerski związek piątki z szóstką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z opiekunem rodziny, odpowiedzialnym nauczycielem, skłonnym do pesymizmu, krytyki i pasywności (6).

Piątka jest magnetyczna, emanuje pasją życia i ciekawością świata. To niespokojny duch pragnący więcej poznać, zobaczyć i dotknąć. Obdarzony zmysłem handlowym i zmysłem dyplomatycznego psychologa. Urokiem osobistym działa na płeć przeciwną. W związku z szóstką, która jest wyjątkowo odpowiedzialna, wrażliwa i tolerancyjna, piątka powinna dbać o poskromienie pasji ryzyka i brawury. Wtedy wyrozumiała szóstka odpowie entuzjazmem i stworzy wyjątkowo ciepły i bezpieczny dom. Szóstka powinna dbać o rozwój swego talentu artystycznego i o równowagę pomiędzy dawaniem i braniem, czyli o zachowanie zdrowego egoizmu. Szóstka działa intuicyjnie i potrafi szanować cudze wybory.
Piątce w tworzeniu związku zagrażają: zmienność, wybuchowość, narcyzm, słomiany zapał, intryganctwo i brak tolerancji. Szóstka powinna zapanować nad zwątpieniem w siebie, cierpiętnictwem, zazdrością, pasywnością i apatią.
Związek ten daje ekspresyjnej piątce ciepły dom, a szóstce szalone przygody, jeśli partnerzy zrozumieją różnice między swoimi potrzebami, mogą się uzupełniać.
Zawodowy związek piątki z szóstką łączy pasjonata podróży i poznawania nieznanego z odpowiedzialnym i wrażliwym opiekunem. Szóstce trudno będzie pogodzić się z niepewnością, jaką niesie ze sobą piątka. Piątka nie znosi ograniczeń i zawsze broni swej niezależności.

5 + 7
Partnerski związek piątki z siódemką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, odważnym, inteligentnym, skłonnym do dominacji, autorytatywności, pracoholizmu i samotności, a także do obsesji (7).

Magia osobowości piątki spowodowana jest jej niespokojnym duchem i pasją podróżowania. Magia osobowości siódemki zaś jest wynikiem jej ogromnego uduchowienia, emanacji wewnętrzną tajemnicą, tego, że wciąż zaskakuje i wciąż jest w niej coś do odkrycia. Oboje lubią aktywność ruchową, piątka poznaje świat pięcioma zmysłami i odkrywa, że jest coś jeszcze, zaś siódemka, poszukując filozoficznych głębi, rozpoznaje i doświadcza swej duchowości. Partnerzy w tym związku cenią sobie niezależność, piątka po to, aby pobiegać po górach, a siódemka po to, by medytować w ciszy górskiej jaskini. Jeśli uszanują różnice między swymi potrzebami, każde może odczuć satysfakcję.
Piątce w realizacji związku przeszkodzić może pielęgnowanie wewnętrznego cierpienia, zarozumialstwo, lenistwo i brawura. Siódemka będzie zagrożona, jeśli okaże chęć dominacji i egoizm, skłonność do przeciążania się pracą i ucieknie w samotność czy obsesje.
Związek ten jest szansą rozwoju duchowego dla obojga, uczy piątkę konsekwencji i głębi, a siódemkę luzu i smaku przygody.
Zawodowy związek piątki z siódemką łączy ekspresyjną i aktywną osobę z molem książkowym i laboratoryjnym pasjonatem. Piątka ciężko znosi pedantyczne wymagania siódemki. Siódemka uczy się rozluźnienia i czerpania radości z pracy i życia.

5 + 8
Partnerski związek piątki z ósemką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z szamanem, wojownikiem i inteligentnym przywódcą, skłonnym do surowości, egocentryzmu i stresu (8).

Połączenie aktywnej, nieokiełznanej wręcz piątki z silnym przywódcą i władczym autorytetem ósemki jest wymagającym związkiem. Piątka poprzez kontakt z partnerem-szamanem roznieca uzdrawiające energie, które często przesyła poprzez dłonie. Ósemka, dzięki etyce wewnętrznej, samodyscyplinie i doskonaleniu duchowym, opanowuje kreację materii poprzez energię swoich myśli. Dąży do równowagi świata ducha i materii. Jest przejawem władzy szanującej prawo wolnej woli. Dla piątki jest nauczycielem samodyscypliny. Piątka przez pasję poznawania nowości uczy ósemkę odczuwania osobistej satysfakcji i nienaruszania intymnego terytorium innych. Oboje muszą się nauczyć mówić o swoich emocjach i potrzebach.
Piątka powinna powstrzymać niepokój, cierpiętnictwo, zmienność, lenistwo i intryganctwo. Ósemka musi zapanować nad egocentryzmem, nieczułością, surowością i zazdrością.
Związek ten jest szansą na aktywne i wyjątkowe życie, pełne pasji i niecodziennych zdarzeń, realizacja związku zależy od samokontroli partnerów i ich wrażliwości.
Zawodowy związek piątki z ósemką jest połączeniem niesfornego psychologa z ambitnym, autorytatywnym przywódcą, wymagającym i sprawiedliwym. Piątka może być doceniona za umiejętność podejmowania ryzyka. Ósemka natomiast potrafi docenić odmienność piątki.

5 + 9
Partnerski związek piątki z dziewiątką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) ze wspomożycielem słabszych, idealistycznym i skromnym przewodnikiem, skłonnym do osamotnienia i skrytego cierpienia (9).

Piątka ze skłonnością do zajmowania się sobą, tworząc związek z dziewiątką, jest uwrażliwiana na słabszego człowieka i jego potrzeby. Partnerzy są niezależni i oboje potrafią dbać o swoje aspiracje, łączy ich umiłowanie własnej wolności i niezależności. Piątka przez empiryczne poznanie świata odkrywa intuicję i duchowość, zaś dziewiątka, idealistyczna i głęboko uduchowiona, uczy się zdrowego egoizmu. Piątka szuka w życiu podniecających doznań, pragnie psychologicznie poznać otoczenie. Dziewiątka skupia się na możliwościach pracy charytatywnej i humanitarnej, aby móc otaczać innych opieką i wprowadzać w życie ideały. Żadna ze stron związku nie poszukuje rodzinnego spełnienia, co nie zmniejsza szansy na stworzenie ogniska domowego.
Piątka powinna wystrzegać się fanatyzmu, narcyzmu i wybuchowo-ści, lenistwa i słomianego zapału. Dziewiątka powinna unikać kłótni, samotnego cierpienia, uporu, strachu i podejrzliwości.
Ten szczególny związek prowadzi partnerów do samospełnienia przez wzajemne poznanie i adaptację.
Zawodowy związek piątki z dziewiątką niesie połączenie aktywnego handlowca, reportera z wnoszącym w życie ideały altruistą. Oboje lubią niezależność i poczucie przestrzeni, na tej płaszczyźnie mogą dojść do porozumienia. Piątka szuka podniety, dziewiątka chce spełnić swe powołanie.
_____________________________________________________________________
6 + 1
Partnerski związek szóstki z jedynką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Szóstka poszukuje harmonii w rodzinie przez odpowiedzialność i artystyczny zmysł manualny. Pragnie uczuciowo wspierać partnera i wrażliwie wychować dzieci, aby posiadły sztuką kompromisu. Szanuje prawo wyboru i wolnej woli, lubi spokój, ciszą i bezpieczeństwo. Dom stworzony przez szóstką jest wyjątkowo ciepły, daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Jedynka jako autorytet powinna delikatnie postępować względem wrażliwego partnera. Poskromić aspiracje w domu i nie narzucać partnerowi własnych pomysłów. Jedynka uczy się. od partnera wrażliwości i odpowiedzialności, wywiązywania się z podjętych obowiązków. Szóstka ma tendencje do poświęcania własnych potrzeb i aspiracji na rzecz tworzenia harmonii w rodzinie.
Szóstka musi powstrzymać nadopiekuńczość, unikać nihilizmu, wątpienia w siebie i zazdrości. Niebezpieczną postawą jedynki jest żądza władzy, nerwowość, manipulowanie i osamotnienie.
Ten związek może przynieść partnerom spełnienie, o ile rozpoznają swoje potrzeby.
Zawodowy związek szóstki z jedynką łączy osobę tolerancyjną, uczuciową i odpowiedzialną ze skutecznym, ambitnym i twórczym przywódcą. Szóstka ewoluuje zawodowo przez wypełnianie coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji. Jedynka szef powinna wykorzystać wyjątkową rzetelność i odpowiedzialność szóstki.

6 + 2
Partnerski związek szóstki z dwójką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i zwątpienia w siebie (6) z uczuciowym dyplomatą, uczuciowym współpracownikiem skłonnym do poddaństwa, naiwności i pamiętliwości (2).

Szóstkę łączy w tym związku z dwójką ogromna i głęboka więź uczuć. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję.
Dwójkę z szóstką łączy skromność i delikatność. Szóstka dąży do harmonii wewnętrznej i do równowagi w związku, odpowiedzialnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Manualnie uzdolniony artysta powinien dbać o wyrażanie swego talentu. Szóstka nade wszystko ceni sobie rodzinę i często wycofuje własne aspiracje, by podporządkować się jej dobru. Jest silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Oboje partnerzy są z natury skromni i poszukują spokoju, co ich łączy. Dwójka jako gościnny i tolerancyjny doradca potrafi stworzyć grupę wspierających się przyjaciół. Ponieważ oboje są sentymentalni, powinni dbać o romantyzm w związku.
Dwójka musi opanować nawykowe poddaństwo, brak pewności siebie, pamiętliwość i obojętność. Szóstka powinna powstrzymać cierpiętnictwo, niepokój, pesymizm i melancholię.
Związek ten może dać obojgu spełnienie, spokój i samorealizację.
Zawodowy związek szóstki z dwójką jest połączeniem dwu wrażliwych i emocjonalnie reagujących istot. Dwójka jest urodzonym doradcą, posiada umiejętność dyplomatycznego godzenia skrajnych opcji i zwaśnionych stron. Szóstka zaś wymaga odpowiedzialności i obdarza ciepłą opieką.

6 + 3
Partnerski związek szóstki z trójką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).

Szóstka jest artystą uzdolnionym manualnie - plastycznie, posiadającym szczególne wyczucie harmonii. Związek z trójką to życie z osobą wszechstronnie uzdolnioną, równie wrażliwą. Łączy ich sposobność do wyrażania swoich emocji przez twórczość artystyczną i wyostrzona intuicja. Szóstka uczy odpowiedzialności i altruizmu. Poznaje radość życia, uczy się wychodzenia z cienia, komunikacji emocji poprzez słowo i mówienia o swoich aspiracjach. Trójka jest swawolna, lubi błyszczeć i wyróżniać się z tłumu. Szóstka ceni sobie spokój, dom, zacisze kominka i własne kwiaty. Partnerzy w tym związku mogą, wspierając się wzajemnie, krystalizować poczucie własnej wartości i motywować się do dalszego działania.
Szóstka powinna opanować nadwrażliwość i powstrzymać nadopiekuńczość, poskromić wewnętrzne rozterki i pasywność. Trójka musi powstrzymać się od mitomanii, odsunąć samotność, kaprysy i krytykanctwo.
Związek ten powinien dać satysfakcję rodzinną, artystyczną i ciepło partnerskie.
Zawodowy związek szóstki z trójką to połączenie wrażliwego opiekuna z artystycznym erudytą. Szóstka pragnie bezpieczeństwa i dba o wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Dla trójki to jest lekcja konsekwencji i głębi życia.

6 + 4
Partnerski związek szóstki z czwórką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i prawym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Szóstka uzdolniona artystycznie, odpowiedzialny nauczyciel i opiekun domu, korzysta z intuicji, by tworzyć harmonię w związku. Jest tolerancyjna. Oboje partnerzy mają problemy w komunikowaniu emocji. Szóstka przez skłonność do umniejszania swojej wartości i stawania w cieniu, czwórka dlatego, że skupia się na bolesnych doświadczeniach z przeszłości. Szóstka potrzebuje słów potwierdzających, że jest niezbędna, ważna i doceniana. Czwórka pracuje systematycznie, aby dać materialne bezpieczeństwo rodzinie. Wypracowuje pozycję społeczną przez oszczędność. Jest wytrwała i stanowcza, przywiązana do tradycji, potrzebuje słów, że jest kochana i doceniana. Oboje partnerzy muszą nauczyć się komunikacji i mówienia o rzeczach dla nich ważnych, o swoich emocjach, i wspierać wzajemnie poczucie własnej wartości.
Szóstka musi opanować nawykowe usuwanie się z drogi, problemy uczuciowe, pasywność i usłużność. Czwórka powinna opanować swoją zachowawczość, twardość, egoizm i nerwowość, aby nie groziła im bieda.
Związek ten może spełnić się w tworzeniu szczęśliwej i kochającej rodziny, o ile partnerzy nauczą się komunikacji.
Zawodowy związek szóstki z czwórką jest połączeniem odpowiedzialnej i uczuciowej osoby z rzetelnym i solidnym administratorem. Oboje dbają o poczucie bezpieczeństwa i stabilizację finansowo społeczną. Oboje muszą nauczyć się komunikować przez słowo swoje emocje, oczekiwania i potrzeby.

6 + 5
Partnerski związek szóstki z piątką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z energicznym, magnetycznym psychologiem, aktywnym i ciekawym świata handlowcem skłonnym do brawury, narcyzmu i roztargnienia (5).

Szóstka powinna poza rodziną dbać o własny rozwój i rozwój talentu artystycznego. Nawykowo poświęca się w związku, dlatego powinna nauczyć się dbać o siebie. Jest wrażliwym i odpowiedzialnym opiekunem i nauczycielem. Uczy poszanowania wolnej woli każdego człowieka i nieingerowania w jego wybory. Piątka jest atrakcyjnym partnerem, pełnym energii i dyplomatycznym. Poszukuje doznań podwyższających poziom adrenaliny, przez co naraża szóstkę na niepokój. Posiadając zmysł handlowy i psychologiczne podejście do otoczenia, może przez wytrwałość wiele osiągnąć. Często posługuje się urokiem osobistym. Sukces jest u piątki uzależniony od wypracowania konsekwencji działań.
Szóstka powinna wystrzegać się poddaństwa i usłużności, powinna opanować nadwrażliwość i pesymizm. Powinna panować nad fanatyzmem, lenistwem, zmiennością i nieopanowanym zaspokajaniem zmysłów.
Związek ten wymaga wzajemnego zrozumienia i pogodzenia się z odmiennością potrzeb partnera, wtedy będą mogli stworzyć bezpieczny dom.
Zawodowy związek szóstki z piątką to związek odpowiedzialnego i opiekuńczego nauczyciela z energicznym, pełnym pasji życia obserwatorem. Szóstka pragnie stabilizacji, wywiązuje się ze zobowiązań. Piątka zaś ryzykuje i poszukuje podniety, trudno jest pogodzić tak skrajne potrzeby.

6 + 6
W związku partnerskim dwie silne i świadome siebie szóstki mogą znaleźć głębokie poczucie zrozumienia, duchową więź w potrzebie posiadania prawdziwej, ciepłej rodziny. Słaba jest tu kreacja finansowa, dlatego związek taki powinien być wsparty z zewnątrz, przez majątek rodzinny.
Niezdecydowane szóstki, nadwrażliwe mogą stać się zgorzkniałe, czuć osamotnienie, lęk i nie podejmować żadnych działań, niewolniczo przyjmując obowiązki i zaniedbując je. Jeśli szóstki nie komunikują swoich emocji, zamykają się we własnym lęku i kompleksach.

6 + 7
Partnerski związek szóstki z siódemką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z perfekcjonistą, duchowym poszukiwaczem, filozofem, skłonnym do pedantyzmu, obsesji i wycofania się do własnego świata (7).

Szóstka jest autorytetem skłonnym do kompromisów, który nade wszystko dba o dobro rodziny i jej podporządkowuje własne cele. Siódemka jest introwertykiem, który poszukuje własnego, wewnętrznego poznania świata i potrzebuje intymnego osamotnienia, aby uczyć się i rozwijać. Zestawienie tak skrajnie różnych potrzeb jest wyjątkowe. Miłość nie zna granic, a jednak w tym przypadku należy zachować ostrożność, bowiem tam, gdzie spotykają się szóstka z siódemką, wyostrzają się negatywne tendencje u obydwu, szóstka wątpi w siebie samą, a siódemka popada w wątpliwości w sens i ułożenie świata. Tych partnerów łączyć mogą wzniosłe cele wznoszenia ludzkości na wyższy poziom rozwoju. Indywidualne relacje zależą od szczegółów zawartych w datach narodzin, od programu i zawartości imion i nazwisk.
Szóstka powinna panować nad nawykowym poddaństwem, podejrzliwością! zazdrością, a także nad wewnętrznym niepokojem i pesymizmem.
Siódemka powinna kontrolować ambicje, skłonność do dominacji i pracoholizm, unikać samotności i używek, ponieważ grozi jej obsesja.
Ogólnie jest to trudne zestawienie, ale partnerzy mogą współpracować dla dobra wyższego, dla idei polepszenia życia społecznego w wybranej kwestii.
Zawodowy związek szóstki z siódemką jest połączeniem dwu bardzo odpowiedzialnych osób. Szóstka pracuje, aby jak najrzetelniej wywiązywać się z podjętych zobowiązań, i tu łączy się z siódemką, która z kolei dopracowuje wszystko w szczegółach. O ile nie popada w nadmierny pedantyzm, może wspierać pracę szóstki.

6 + 8
Partnerski związek szóstki z ósemką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z szamanem, wojownikiem i przywódcą, sprawiedliwym i surowym, skłonnym do egocentryzmu i tyranii (8).

Szóstka i ósemka łączą się w potrzebie posiadania własnej, bezpiecznej rodziny, ciepłej i stabilnej. Szóstka jest tą wrażliwszą i delikatniejszą emocjonalnie stroną związku, potrzebuje zapewnień o swej wartości i romantycznych dowodów uczuć, w postaci kwiatów i prezentów. Ósemka dba o finanse, posiada zmysł do interesów, zdolności organizacyjne i administracyjne. Szóstka troszczy się o emocje partnera, jest tolerancyjna, szczera, uczy etyki wewnętrznej i harmonii emocji, ciała i ducha. Ósemka jest autorytetem, dowódcą stabilnym, zdyscyplinowanym, inteligentnym. Jest też duchowym szamanem, i dlatego potrzebuje związku z ziemią, z drzewami, z dużymi roślinami. Zmysł praktyczny połączony z wytrwałością czyni ją silnym oparciem dla partnera. Oboje muszą nauczyć się mówić o swoich emocjach.
Szóstka powinna unikać pasywności, podporządkowania, poddaństwa i skąpstwa. Ósemka musi poskromić egocentryzm, nieczułość, konserwatyzm i nieuczciwość.
Związek ten daje szansę stworzenia silnego, stabilnego partnerstwa, ciepłego domu, o ile partnerzy zadbają o swoje potrzeby bez egoizmu.
Zawodowy związek szóstki z ósemką jest połączeniem wrażliwej i skromnej osoby z wyjątkowo silnym przywódcą. Szóstka powinna zadbać o to, aby nie usuwać się w cień, nie podporządkowywać, bowiem autorytet szanuje autorytet. Drogą do harmonii z ósemką będzie więc dla szóstki wypracowane poczucie własnej wartości.

6 + 9
Partnerski związek szóstki z dziewiątką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, i uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).

Szóstka dysponuje zdolnościami manualnymi, poczuciem harmonii i talentem kopisty, zaś dziewiątka jest obdarzona szczególnym wyczuciem rytmu. Oboje są wrażliwi i chcą opiekować się innymi, z tą różnicą, że szóstka zajmuje się domem i rodziną a dziewiątka poszukuje osób trzecich, którym może pomóc. Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Szóstka pozostaje więc w pewien sposób osamotniona w swojej potrzebie tworzenia ogniska domowego. Partnerzy mogą stworzyć wspólnotę opiekując się dziećmi, swoimi i cudzymi, połączyć się w działaniach humanitarnych. Szóstka dba o partnera, jest szczera i tolerancyjna. Dziewiątka wprowadza w życie ideały, potrzebuje własnej wolności.
Szóstka powinna wystrzegać się krytykanctwa, zazdrości, pesymizmu i nadopiekuńczości. Dziewiątka musi wystrzegać się uporu, samotności, skąpstwa, impulsywności i skrytego cierpienia.
Związek ten może dać partnerom spełnienie i zadowolenie, daje możliwość ekspresji artystycznej.
Zawodowy związek szóstki z dziewiątką niesie połączenie dwu dusz artystycznych, pozwala szóstce korzystać ze szczególnego poczucia artystycznej harmonii. Jest to połączenie dwóch altruistów, wyjątkowo wrażliwych i odpowiedzialnych.
_____________________________________________________________________
7 + 1
Partnerski związek siódemki z jedynką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z silnym autorytetem przywódcy, kierownika skłonnego do egoizmu i zarozumialstwa (1).

Siódemka, inteligentna i perfekcyjna, poszukuje filozoficznej głębi życia, doświadczeń duchowych i poznania pozaempirycznego. Skupia się w życiu na realizacji wyższych celów a materialne dobra same przychodzą w odpowiedzi na etykę wewnętrzną. Siódemka ma wysokie i ugruntowane poczucie własnej godności, nawykowo broni go, tworząc dystans, co często interpretowane jest przez otoczenie jako wyniosłość i wywyższanie się. Jedynka jest silnym, aktywnym i ambitnym przywódcą. Pragnie sukcesu społecznego, osobistego i finansowego. Inicjuje realizację oryginalnych pomysłów i doprowadza do ich spełnienia. Jedynka jest skuteczna i jasno określa swoje cele. Partnerzy w tym związku są indywidualistami, powinni dbać o wzajemną komunikację.
Siódemka powinna kontrolować narcyzm, pracoholizm, skłonność do dominacji i tyranii. Jedynka musi kontrolować nerwowość, niepewność, osamotnienie i egocentryzm.
Związek ten daje możliwości samorealizacji i aktywności, wspiera rozwój duchowy.
Zawodowy związek siódemki z jedynką jest połączeniem osoby głęboko uduchowionej z niezależnym i silnym autorytetem. Siódemka też dba o swoje terytorium, czasami bywa autorytatywna. Oboje powinni opanować nadmiar ambicji i egocentryzm, aby owocnie współpracować.

7 + 2
Partnerski związek siódemki z dwójką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z dyplomatycznym, tolerancyjnym doradcą, skłonnym do naiwności, pamiętliwości i zmienności (2).

Siódemka poprzez kontakty z przyrodą, z jej naturalnymi zjawiskami kontempluje duchowość. Jest sprawna, silna, dociekliwa i perfekcyjna. Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk. Potrzebuje czasu tylko dla siebie i odosobnienia, by móc w spokoju się uczyć. Z dwójką łączy ją wewnętrzna potrzeba pracy dla idei. Dwójka, będąc partnerem siódemki, przez swoją skromność, tolerancję i delikatność, może sprawiać wrażenie podporządkowanej. Mamy urodzonego doradcę, pokojowego współpracownika połączonego z autorytetem. Siódemka uczy się od dwójki istnienia w grupie z zachowaniem swojej niezależności.
Siódemka musi wystrzegać się skłonności do tyranii, osamotnienia w świecie własnych iluzji, zarozumialstwa i pedantyzmu. Dwójka musi wystrzegać się poddaństwa, pamiętliwości, skłonności do manipulacji i szantażu emocjonalnego.
Związek siódemki z dwójką może obu partnerów wznieść w rozwoju duchowym i daje szansę stworzenia szczęśliwej rodziny.
Zawodowy związek siódemki z dwójką to połączenie inteligentnego i dociekliwego filozofa z urodzonym dyplomatą. Siódemka, która opanowała własną skłonność do dominacji i egoizmu, może obdarować dwójkę wsparciem emocjonalnym, podnieść jej poczucie własnej wartości i zyskać nieocenionego doradcę.

7 + 3
Partnerski związek siódemki z trójką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z artystyczną duszą towarzystwa, twórczym i wrażliwym kameleonem skłonnym do mitomanii i gadulstwa (3).

Siódemka doskonale potrafi poznawać rzeczywistość dzięki intuicji. Jest przewodnikiem i wsparciem dla trójki, która uczy ją radości z życia i swobodnej komunikacji emocji. Siódemka jest zdolna zdobywać finanse, o ile skupi się na wyższej wartości wykonywanej pracy, a więc na idei. Inteligencja i wewnętrzna tajemnica czynią siódemkę szczególnie atrakcyjnym partnerem, w którym zawsze jest jeszcze coś zaskakującego. Mamy więc połączenie artystycznej osobowości trójki, która szuka szczerej przyjaźni i lubi robić wrażenie, z głęboką, perfekcyjną siódemką, która szuka poznania poza pięcioma zmysłami. Trójka to dusza towarzystwa, logiczna, oczytana i obdarzona wyjątkową wyobraźnią. Partnerstwo pozwala siódemce cieszyć się życiem, a trójkę uczy konsekwencji działań.
Siódemka powinna wystrzegać się autorytatywności, narcyzmu, ucieczki w używki i zwątpienia w sens życia (pamiętając, że życie jest szkołą i nauką). Trójka powinna poskromić plotkarstwo, osamotnienie, folgowanie sobie, krytykę i zazdrość.
Siódemka i trójka potrafią stworzyć głęboki duchowo i atrakcyjny związek, o ile rozpoznają różnice między swymi potrzebami i będą je szanować.
Zawodowy związek siódemki z trójką jest połączeniem introwertycznego i skrupulatnego autorytetu z optymistycznym i nieco roztargnionym artystą. Siódemka uczy się w tej relacji komunikowania własnych emocji i potrzeb przez słowo. Zaś konsekwentne wymagania siódemki wypracowują systematykę pracy u trójki.

7 + 4
Partnerski związek siódemki z czwórką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Siódemka poszukuje w życiu głębi, filozofii, sensu i wewnętrznych doświadczeń. Skupia się na własnym rozwoju, uduchowieniu,działa na otoczenie wewnętrzną, magnetyczną tajemnicą i ogromnym poczuciem własnej godności. Siódemka potrzebuje miejsca i czasu tylko dla siebie, aby czytać, uczyć się, modlić i medytować. Czwórka rozwija się poprzez pokonywanie pozornych ograniczeń materii, jest wykonawcą obdarzonym talentem administracyjnym i organizatorskim. Partnerzy ci są silni, waleczni, odporni i potrafią z uporem dążyć do celu. Czwórka posiada zdolność realnej oceny sytuacji, siódemka korzysta z intuicji. Czwórka musi wystrzegać się wstecznej uwagi, przywiązania do bólu z przeszłości i ubóstwa.
Siódemka musi dla stworzenia związku zrezygnować z dominacji i egocentryzmu, nadaktywności i wycofania do wewnętrznej samotni. Czwórka powinna powstrzymać upór, surowość, autorytatywność i nauczyć się mówić o swoich emocjach.
Związek ten wymaga komunikacji i zrozumienia, może dać satysfakcję w postaci stabilnej rodziny.
Zawodowy związek siódemki z czwórką jest połączeniem duchowego i filozoficznego autorytetu z solidnym i konserwatywnym wykonawcą. Siódemka i czwórka lubią konsekwentną, metodyczną i systematyczną pracę, co ułatwia im wzajemne relacje. Przeszkodzić mogą tylko niedomówienia, czyli brak komunikacji i emocjonalne odgrodzenie się.

7 + 5
Partnerski związek siódemki z piątką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z ciekawym świata podróżnikiem, dyplomatycznym handlowcem, psychologiem skłonnym do niestałości, słomianego zapału, fanatyzmu i lenistwa (5).

Siódemka jest zdolna zdobywać finanse, o ile skupi się na wyższej wartości wykonywanej pracy, a więc na idei. Inteligencja i wewnętrzna tajemnica, czyni siódemkę szczególnie atrakcyjnym partnerem. Oboje potrzebują komunikacji przez słowo. Siódemka jest sprawna, silna, dociekliwa i perfekcyjna, emanuje wewnętrzną głębią, własną godnością i tajemnicą. Magia osobowości siódemki wciąż zaskakuje czymś jeszcze do odkrycia. Urok piątki polega na jej niespokojnym duchu, potrzebie poznawania nowych miejsc i ludzi. Ciekawa piątka dyplomatycznie poszukuje sprzymierzeńców i obserwuje ich, psychologicznie analizując. Piątka potrzebuje aktywności, tak aby mogła podejmować własne decyzje. Potrzebuje poczucia podejmowania ryzyka, chce być podziwiana.
Siódemka w związku powinna unikać autorytaryzmu i chęci dominacji, samotności i izolacji oraz nietolerancji. Piątka w związku nie powinna reagować impulsywnie, niepotrzebnie ryzykować, musi powstrzymać narcyzm, lenistwo i słomiany zapał.
Związek ten jest wymagający, bowiem piątka musi wykazać się konsekwencją i odpowiedzialnością a siódemka musi zrozumieć potrzebę ryzyka u partnera.
Zawodowy związek siódemki z piątką łączy uduchowionego perfekcjonistę z magnetycznym podróżnikiem. Siódemka jest w sytuacji, w której jej potrzeba dopracowywania rzeczy w szczegółach nie może być zrozumiana, bowiem stanowi opozycję do szalonych, żywiołowych przedsięwzięć, jakie lubi piątka. Jeśli podzielą się pracą, mogą się uzupełniać.

7 + 6
Partnerski związek siódemki z szóstką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z odpowiedzialnym nauczycielem, obrońcą rodziny, skłonnym do nadopiekuńczości, zazdrości i skąpstwa (6).

Siódemka jest inteligentna i perfekcyjna, poszukuje filozoficznej głębi życia, doświadczeń duchowych i poznania pozaempirycznego. Skupia się w życiu na realizacji wyższych celów a finanse przychodzą w odpowiedzi na etykę wewnętrzną. Siódemka ma ogromne i ugruntowane poczucie własnej godności, nawykowo broni jej, tworząc dystans, co często interpretowane jest przez otoczenie jako wyniosłość i wywyższanie się. Szóstka jest wrażliwym opiekunem i nauczycielem, najważniejsze jest dla niej dobro rodziny i jej podporządkowuje własne aspiracje. Siódemka potrzebuje intymnego osamotnienia, aby uczyć się i rozwijać. Zestawienie tak skrajnie różnych potrzeb jest wyjątkowe. Łączyć tych partnerów mogą altruistyczne cele pracy dla ludzkości. Miłość nie zna granic, a jednak w tym przypadku należy zachować ostrożność, bowiem tam, gdzie spotykają się siódemka z szóstką, wyostrzają się negatywne tendencje u obydwu, szóstka wątpi w siebie samą, a siódemka popada w wątpliwości w sens i ułożenie świata.
Siódemka musi poskromić egocentryzm i chęć do dominacji, odsunąć samotność i nie sięgać po używki. Szóstka powinna opanować podejrzliwość, zazdrość, pesymizm i czarnowidztwo.
Związek ten wymaga wyjątkowej ostrożności.
Zawodowy związek siódemki z szóstką jest połączeniem istoty nawykowo dystansującej się z bardzo uwrażliwionym altruistą. Aby ich praca obojgu przyniosła korzyści, powinni zadbać o wzajemny szacunek i podnoszenie poczucia własnej wartości. Partnerzy są tu wrażliwi, ale nawykowo nie potrafią uzewnętrznić swoich emocji, powinni się tego nauczyć.

7 + 7
Związek partnerski siódemek komunikujących emocje i stabilnych w ocenie rzeczywistości niesie poznanie duchowe, szacunek i zrozumienie potrzeby indywidualności wraz z poszukiwaniem wiedzy duchowej. Może być wspaniałym rozwijającym się duchowo duetem, otwartym na piękno natury.
Jeśli siódemka jest twarda wewnętrznie, narzuca swoje poglądy innym, tyranizuje otoczenie, zamyka się w świecie niespełnionych wymagań. Jeśli zaś jest zbyt słaba, to uchodzi za drapieżnego dziwaka izolującego się w wewnętrznym świecie, wątpi w sens życia i popada w pracoholizm lub w obsesje. Związek taki jest wielkim poczuciem samotności, izolacji i zwątpienia w sen istnienia.

7 + 8
Partnerski związek siódemki z ósemką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z szamanem, wojownikiem, zdyscyplinowanym przywódcą, skłonnym do dominacji, zazdrości i surowej nieczułości (8).

Siódemka jest autorytetem, filozofem poszukującym głębi życia, perfekcyjnym i odważnym. Siódemka poznała otoczenie pięcioma zmysłami i odkrywa większe możliwości przez duchowe doświadczenia. Lubi samotność i naturalne piękno, góry, tęcze itp. Dla równowagi
wewnętrznej potrzebuje czasu tylko dla siebie, aby uczyć się i rozwijać własne zainteresowania. Wraz z ósemką lubi aktywność fizyczną i przestrzeń. Ósemka jest przywódcą, wyważonym, wytrwałym i logicznym. To wojownik, szaman, silnie związany z energią ziemi. Posiada zdolności organizacyjne i siłę wewnętrzną, także fizyczną. Łączy ich duchowość i miłość do natury. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji. Oboje potrzebują komunikacji swoich emocji i potrzeb.
Siódemka powinna powstrzymać zarozumialstwo, nadmiar ambicji, egocentryzm i ucieczkę w używki. Ósemka nie może sobie pozwolić na napięcia wewnętrzne, zazdrość, nieczułość, surowość i nieuczciwość.
Partnerstwo to jest wyjątkowym zespoleniem bardzo uduchowionych istot, które potrafią stworzyć inteligentny, wspierający się związek.
Zawodowy związek siódemki z ósemką to szczególne połączenie rozsądnego i sprawiedliwego szefa z introwertycznym, dociekliwym perfekcjonistą. Przez rozwój duchowy potrafią intuicyjnie porozumieć się w dowolnej kwestii. Układ ten po opanowaniu egocentryzmu i autorytaryzmu jest bardzo korzystny.

7 + 9
Partnerski związek siódemki z dziewiątką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).

Mamy tu połączenie duchowe kierującego się intuicją filozofa z misjonarzem-idealistą. Siódemka poprzez kontakty z przyrodą, z jej naturalnymi zjawiskami, kontempluje duchowość. Jest sprawna, silna, dociekliwa i perfekcyjna, studiuje wybrane dziedziny w celu samodoskonalenia. Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk. Potrzebuje czasu tylko dla siebie i odosobnienia, by móc w spokoju się uczyć, medytować i modlić. Spełnienie potrzeb materialnych jest dla siódemki dodatkiem do drogi wewnętrznej ewolucji. Skromna i ostrożna dziewiątka realizuje się, służąc słabszym. Skupia swoje wysiłki na pracy charytatywnej i humanitarnej. Przez naukę ideałów uwrażliwia ludzi i wznosi ich na wyższy poziom rozwoju.
Siódemka musi wystrzegać się skłonności do tyranii, osamotnienia w świecie własnych iluzji, zarozumialstwa, dominacji i pedantyzmu. Dziewiątka musi wystrzegać się kłótni, złości, impulsywności, strachu, podejrzliwości i uporu.
Związek ten może dać satysfakcję z pracy dla ludzkości, oboje partnerzy odczuwają bowiem potrzebę życia dla idei. Sztuką będzie zespolenie idei w związku z jednoczesnym zachowaniem własnej niezależności i wewnętrznej wolności.
Zawodowy związek siódemki z dziewiątką niesie połączenie dwu silnych introwertyków, którzy pracując dla idei, mogą stworzyć silne i stabilne przedsięwzięcia. Oboje powinni dbać o kontakt z naturą, spacery, pracę w terenie, spotkania, wyjazdy, szkolenia, to pozwoli im zachować poczucie przestrzeni i własnej niezależności.


Małgorzata Brzoza „Numerologia związków”
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2016, 17:28 {2} przez Lesza.)
24-02-2016, 17:28
Znajdź Posty Reply
Lesza Offline
Strażniczka lasu

Liczba postów: 94
Dołączył: Apr 2015
Reputacja: 9
Podziękowania: 0
Podziękowano 0 razy w 0 postach
Post: #3
RE: Numerologia partnerska
8 + 1
Partnerski związek ósemki z jedynką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Pragnąca sukcesu i wybicia się ponad przeciętność ósemka jest logiczna, praktyczna i sprawiedliwa. To szaman silnie związany z energią ziemi i natury. Sprawiedliwy i odważny wojownik, realnie oceniający rzeczywistość. Mistyczny i głęboki duchowo. Związek jedynki i ósemki łączy dwa autorytety. Partnerzy posiadają podobne ambicje i aspiracje, nie godzą się na przeciętność. Jedynka jest aktywna, poszukuje nowości, jest skutecznym realizatorem przedsięwzięć, szczerym i odważnym. Oboje potrzebują komunikacji emocji i zdolności do cieszenia się życiem codziennym. Jedynka posiada ogromną siłę woli, inteligencję i pasję. Entuzjazm popychają do działania i udziela się partnerowi.
Ósemka powinna wystrzegać się surowości i nieczułości, egoizmu i osamotnienia. Obie strony powinny poskromić ambicje i aspiracje. Jedynka powinna wystrzegać się pozerstwa i nerwowości.
Związek ten łączy dwu silnych przywódców, ich wzajemne wsparcie i zrozumienie jest warunkiem samospełnienia.
Zawodowy związek ósemki z jedynką niesie połączenie dwu silnych istot, ambitnych i niezależnych, z których żadna nie godzi się na to, by ktoś kierował jej życiem. Mogą więc współpracować na zasadach partnerstwa i jasno określonych kompetencji, uzupełniając się wzajemnie. Ósemka posiada umiejętność realnej oceny sytuacji, logicznego działania, jest prawa, a jedynka posiada jedność myśli i czynu, umiejętność skutecznego działania.

8 + 2
Partnerski związek ósemki z dwójką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

Partnerstwo przywódcy, wojownika z uczuciowym doradcą daje szansę wzajemnego uzupełnienia. Ósemka poprzez realizm w ocenie sytuacji, zmysł do interesów i samodyscyplinę osiąga satysfakcję finansową i powodzenie. Dąży do tego, by panować duchem nad kreacją materii, do świadomej mocy twórczej. Dwójka przez skromność, tolerancję i gościnność potrafi wspierać i wspomagać partnera. Skromna i spokojna jest współpracownikiem zachowującym niezależność swego wkładu w osiągany wspólnie sukces. Partnerów łączy tu uduchowienie. Altruistyczna dwójka uczy etyki wewnętrznej a mistyczna ósemka głębi doświadczeń i związku z wszechobecną uniwersalnej energią. Ósemka jest bardzo wymagająca, co daje dwójce możliwość ewolucji przez samo opanowanie emocji i uczuć, myśli i czynów.
Dwójka powinna unikać nadmiernej uczuciowości, zależności od innych i nieśmiałości. Ósemka musi wystrzegać się autorytaryzmu, konserwatyzmu, nieczułości i podporządkowywania się.
Związek ten może dać ósemce wspierającego partnera, a dwójce silnego obrońcę i połączyć ich w dążeniu do wspólnego celu.
Zawodowy związek ósemki z dwójką to układ pomiędzy bardzo
odpornym i niezależnym przywódcą a uczuciowym i towarzyskim doradcą. Ósemka jest kreatorem i koordynatorem. Dwójka jest gościnnym, tolerancyjnym dyplomatą, który musi powstrzymać skłonności do poddaństwa i obojętności.

8 + 3
Partnerski związek ósemki z trójką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do samotności, zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

Ósemka posługuje się zmysłem organizacyjnym i administracyjnym, pragnie wysokiego standardu życiowego, awansu społecznego i zapisania się w historii. Jest wojownikiem, szamanem, który dba o równowagę materii i ducha, rozwija się wewnętrznie, aby świadomie kreować myśli. Ósemka odczuwa potrzebę podejmowania decyzji i nigdy nie zgodzi się na podporządkowanie innemu autorytetowi. Partnerów tych łączy inteligencja i to, że nie godzą się na przeciętność, wzajemnie wspierając swe poczucie wyjątkowości. Radosna, artystyczna twórcza trójka uczy partnera wyrażania swoich emocji i uczuć. Opiera się na realnej ocenie sytuacji partnera ósemki. Trójka i ósemka mogą wzajemnie doskonalić się duchowo, tak aby oboje czerpali radość z życia codziennego. Trójka powinna dbać o literacką lub inną artystyczną formę ekspresji.
Trójka powinna wystrzegać się gadulstwa, mitomanii, krytyki, nadmiernej zmysłowości i samotności. Ósemka powinna poskromić napięcie wewnętrzne, egoizm i ekstremizm.
Związek ten jest wzajemnym dopełnieniem, pozwala spełnić osobiste aspiracje i wspólne rodzinne potrzeby.
Zawodowy związek ósemki z trójką jest połączeniem wymagającego, sprawiedliwego i prawego dowódcy z pełnym uroku, artystycznie uzdolnionym erudytą. Ósemka pragnie sukcesu dla społecznych i materialnych korzyści. Trójka zaś dla osobistej satysfakcji i blasku sławy.

8 + 4
Partnerski związek ósemki z czwórką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Partner ósemka jest silnym i ambitnym przywódcą. To szaman związany z energią ziemi, małomówny i powściągliwy, zdyscyplinowany i władczy, o ogromnej sile wewnętrznej. Ósemka jest wytrwała, bardzo silna fizycznie i psychicznie. Łączy ją z czwórką materialny aspekt działalności. Czwórka jest wykonawcą, solidnym i odważnym. Rozwija się duchowo poprzez pracę, przez jej podjęcie pomimo trudności i zrozumienie pozornych ograniczeń materii. Partnerzy muszą zadbać wzajemną komunikację, o mówienie o rzeczach ważnych: emocjach wewnętrznych potrzebach. Ósemka poza satysfakcją materialną poszukuje duchowej iluminacji, przeżyć mistycznych i głębi siebie. Oboje partnerzy potrzebują czuć i słyszeć, że są kochani.
Ósemka powinna wystrzegać się surowości, autorytaryzmu, nieczułości i obojętności. Czwórka musi powstrzymać przywiązanie uwagi do przeszłości, nadmiar ambicji i nerwowość. Egoizm grozi w tym związku bankructwem i ruiną.
Partnerstwo przez pracę nad emocjami, wzajemne zrozumienie i wsparcie może stworzyć związek silny i stabilny wewnętrznie.
Zawodowy związek ósemki z czwórką to połączenie władczego, silnego, a czasami nawet srogiego przywódcy z rzetelnym, systematycznym i pracowitym wykonawcą. Ósemka ceni odpowiedzialność i skrupulatność u partnera. Aby związek ten był korzystny, oboje muszą umieć szczerze rozmawiać.

8 + 5
Partnerski związek ósemki z piątką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z aktywnym, ciekawym psychologiem, obieżyświatem skłonnym do ekstrawagancji, narcyzmu i brawury (5).

Ósemka jest silnym przywódcą, szamanem związanym z siłami ziemi, panującym duchem nad kreacją materii. Jest świadoma narzędzia materialnej kreacji, jako procesu doskonalącego ducha, dlatego przez mistycyzm i olśnienia wychodzi poza sferą materialnych doświadczeń. Przez praktycyzm, realizm, precyzję i zdyscyplinowanie, ósemka potrafi wiele osiągnąć w interesach. Z piątką łączy ją niezależność i poczucie wolności, każdy z partnerów w tym związku nie godzi się na to, by ktoś ustawiał mu życie. Piątka nieustatkowana, rozkojarzona w działaniach pod wpływem wymagającej ósemki ma szansę ukierunkować swoje poczynania na realizację konkretnych celów. Oboje muszą opanować zdolność komunikacji. Ósemka musi zapanować nad konserwatyzmem, nieustępliwością, oschłością i emocjami. Piątka zaś nad impulsywnością, moralizowaniem, lenistwem i brawurą.
Związek ten daje piątce szansę na oparcie i realną ocenę sytuacji. Ósemce zaś pomaga zasmakować dzikiej pasji życia i podróży.
Zawodowy związek ósemki z piątką jest połączeniem wyjątkowo silnego, ambitnego przywódcy ze skłonnym do brawury, niespokojnym duchem. Ósemka potrafi docenić magnetyzm osobowości piątki i jej psychologiczne pasje, choć bywa oschła i surowa, jest sprawiedliwa. Ósemka mówi mało, ale treściwie.

8 + 6
Partnerski związek ósemki z szóstką to połączenie wytrwałego wojownika, szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z artystycznym nauczycielem, uczuciowym, odpowiedzialnym domatorem skłonnym do pesymizmu, podejrzliwości, niepokoju i melancholii (6).

Ósemka, która jest władczym autorytetem, poprzez etykę wewnętrzną, samodyscyplinę i doskonalenie duchowe opanowuje kreację materii świadomą myślą i wolą, dąży do równowagi świata ducha i materii. Jest przejawem władzy szanującej prawo wolnej woli, więc dla szóstki jest silną podporą. Oboje pragną stabilnej i bezpiecznej rodziny. Szóstka jest subtelniejsza, bardziej emocjonalna Nic nie podnosi jej poczucia własnej wartości tak jak zadowolenie partnera i pochwały rodziny. Ósemka jest wierna i opiekuńcza, powinna jednak dbać o słowne wyrażanie swoich emocji, aby i partner ośmielił się mówić o sobie. Szóstka powinna dbać o aktywność artystyczną, choćby wśród kwiatów, ósemka powinna dbać o sportową stymulację własnej aktywności.
Ósemka musi poskromić surowość, zazdrość, nadmiar ambicji i powinna komunikować swoje potrzeby. Szóstka powinna unikać pasywności, krytykanctwa, podejrzliwości i osamotnienia wewnętrznego.
Partnerstwo to jest ukierunkowane na rodzinę, ósemka tworzy struktury materialne, a szóstka wewnętrzne ciepło.
Zawodowy związek ósemki z szóstką jest połączeniem ambitnego, autorytatywnego i silnego przywódcy, wymagającego i sprawiedliwego, z osobą odpowiedzialną i wywiązującą się ze zobowiązań. Ósemka powinna zadbać o poczucie własnej wartości szóstki, aby zachować jej wewnętrzną równowagę.

8 + 7
Partnerski związek ósemki z siódemką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem skłonnym do dominacji, pracoholizmu i obsesji (7).

Ósemka dba o finanse, posiada zmysł do interesów, zdolności organizatorskie i administracyjne. Jest autorytetem, stabilnym, zdyscyplinowanym i inteligentnym dowódcą. Jest też duchowym szamanem, i dlatego potrzebuje związku z ziemią, z drzewami, z dużymi roślinami. Zmysł praktyczny połączony z wytrwałością czyni z ósemki silne oparcie dla partnera.
Ósemka potrzebuje niezależności w podejmowaniu decyzji, aby czuć, że kieruje swoim życiem. Siódemka jest filozofem poszukującym sensu życia poza pięcioma zmysłami. Siódemka przywiązuje dużą wagę do szczegółów, jest perfekcjonistą, nie lubi, gdy ktokolwiek przesuwa jej rzeczy. Lubi samotność cichego konta, gdzie może uczyć się wybranych dziedzin. Partnerzy w tym związku porozumiewają się duchowo i świetnie współpracują w imię idei.
Ósemka nie może sobie pozwolić na egocentryzm, konserwatyzm, obojętność, milczenie i ekstremizm. Siódemka powinna powstrzymać zarozumialstwo, wystrzegać się samotności i nadaktywności, aby nie popaść w uzależnienia.
Partnerstwo w tym związku opiera się na duchowych przeżyciach i materialnej kreacji, dwa autorytety inteligentnie uczą się równowagi i własnej głębi.
Zawodowy związek ósemki z siódemką to szczególne połączenie dwu duchowo rozwijających się istot. Ósemka pragnie satysfakcji materialnej i społecznej. Siódemka skupia się na osiągnięciu prestiżu i uznania, finansami nie jest bezpośrednio zainteresowana. Partnerstwo to, wykorzystując perfekcję siódemki i zmysł do interesów ósemki, może usatysfakcjonować oboje.

8 + 8
Dwie ósemki o silnej motywacji do działań w związku partnerskim będą poszukiwały siły, by kreować świat materialny i pogłębiać rozwój duchowy. Dlatego też niezbędny jest taki sposób przejawiania siebie, aby uzewnętrzniać emocje. Natura wojownika przynosi skuteczność działań i głębię wewnętrzną.
Ósemki zablokowane emocjonalnie są zaborcze, ostre w kontaktach i nie liczą się z nikim. Jeśli są zbyt słabe wewnętrznie, nie potrafią działać skutecznie, oszukują i stają się ordynarne.

8 + 9
Partnerski związek ósemki z dziewiątką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z idealistą, misjonarzem, obrońcą słabszych, skłonnym do uporu, skrytości i cierpienia wewnętrznego (9).

Dziewiątka wraz z ósemką lubi aktywność fizyczną i poczucie przestrzeni, co u dziewiątki warunkuje poczucie własnej wolności. Ósemka jest przywódcą, wyważonym, wytrwałym i logicznym. To wojownik-sza-man, silnie związany z energią ziemi. Posiada zdolności organizacyjne i siłę wewnętrzną, także fizyczną. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji. Jednoczy się duchowo z partnerem poprzez miłość do natury. Partnerzy różnią się wewnętrznymi potrzebami, bowiem ósemka poszukuje samospełnienia i sukcesu materialnego, dziewiątka jest samarytaninem wspomagającym słabszych.
Ósemka nie może pozwolić sobie na egocentryzm, surowość, autorytaryzm, milczenie, nieczułość i obojętność. Dziewiątka musi wystrzegać się uciekania w samotność, skrytego cierpienia, uporu, podejrzliwości i wysługiwania się innymi.
Pomimo różnic w potrzebach partnerzy mogą stworzyć silny i ciepły związek, powinni dbać o podróże i kontakt z wodą (jeziorem, rzeką, morzem itp.).
Zawodowy związek ósemki z dziewiątką to połączenie rozsądnego i sprawiedliwego, małomównego, ale konkretnego szefa z altruistycznym, wrażliwym społecznikiem. Potrzeba autonomii i niezależności jest ich wspólną cechą. Dla własnej równowagi wewnętrznej powinni dbać o kontakt z przyrodą.
________________________________________________________________________________________
9 + 1
Partnerski związek dziewiątki z jedynką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Dziewiątka jest skromna i ostrożna, realizuje siebie poprzez służbę słabszym. Skupia swoje wysiłki na pracy charytatywnej i humanitarnej. Przez naukę ideałów uwrażliwia ludzi i wznosi ich na wyższy poziom rozwoju. Potrzebuje kontaktu z wodą i doświadczania przestrzeni, przez spacery czy podróże. Powinna także dbać o uaktywnienie swego talentu artystycznego, który przejawia się w zdolnościach do gry perkusji i tanecznych. Jedynka pragnie samospełnienia, bycia przywódcą i inicjowania nowości. Potrzebuje niezależności, sportowej rywalizacji i zdobywania. Jej pasją jest pionierskie odkrywanie nowych możliwości samorealizacji.
Dziewiątka powinna wystrzegać się skrywania emocji i impulsywności, uporu, kłótni i złości. Niebezpieczny dla jedynki jest nadmiar ambicji, karierowiczostwo, nerwowość i niezdecydowanie.
Związek ten jest trudnym zespoleniem, przy wzajemnym poszanowaniu może stworzyć silną, aktywną rodzinę.
Zawodowy związek dziewiątki z jedynką łączy skromnego i wrażliwego, idealistycznego wspomożyciela z ambitnym i kreatywnym przywódcą. Dziewiątka pragnie poprzez swoją pracę pomóc komuś, kogoś wesprzeć lub uzdrowić. Jedynka jest zainteresowana wyjątkową samorealizacją i podnoszeniem statusu społecznego.

9 + 2
Partnerski związek dziewiątki z dwójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

Dziewiątka wybiera się w góry, aby kontemplować ciszę i spokój, potrzebuje tańca jako remedium na stres. Lubi udzielać się charytatywnie i działać w organizacjach humanitarnych. Czuje potrzebę wspierania słabszych. Dziewiątka skupia uwagę na pomaganiu słabszym, zwłaszcza osobom trzecim - spoza rodziny. Oboje partnerzy są skromni, dziewiątka pragnie spełnić życiową powinność misjonarza wewnętrznej etyki i uniwersalnej miłości. Dwójka jest współpracownikiem, szarą eminencją przedsięwzięć, doskonałym doradcą i przyjacielem. Dwójka waha się i miewa wątpliwości, jest skromna i do nowości podchodzi z rezerwą. Dba o dom i życie towarzyskie, do którego dziewiątkę często należy namawiać. Partnerzy mogą zjednoczyć się w nauce rozwijającej wyczuwanie energii, sensytywną wrażliwość, zdolności mantyczne.
Dziewiątka musi wystrzegać się kłótni, złości, impulsywności, strachu, podejrzliwości, uporu. Dwójka musi w tym związku hamować skłonność do poddaństwa, hipokryzji, obojętności i naiwności.
Związek ten ma szansę spełnienia i samorealizacji, jeśli będzie wsparty duchową ewolucją partnerów.
Zawodowy związek dziewiątki z dwójką łączy dyplomatycznego współpracownika z altruistycznym misjonarzem, który rozdaje siebie innym. Łączą ich ideały. Dwójka powinna unikać poddaństwa i obojętności. Dziewiątka uporu i kłótni.

9 + 3
Partnerski związek dziewiątki z trójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do uciekania w samotność, do zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

Dziewiątka poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność mesjanistycznych ideałów. Dziewiątka lubi działalność humanitarną lub charytatywną. Dla własnego dobra powinna aktywnie podróżować i przebywać blisko wody. W tym przypadku, połączona z artystycznie uzdolnioną trojką, może w pełni rozwinąć własny talent. Dziewiątka zawsze działa, kierując się dobrem ogółu. Trójka jest artystą, który pragnie sukcesu, satysfakcji i spełnienia własnych ambicji, potrafi wszędzie czuć się dobrze i odnaleźć się w każdej sytuacji. Jest inteligentna, oczytana, czuła i wrażliwa. Związek dziewiątki z trójką jest połączeniem artystów, z których jeden poszukuje samospełnienia, a drugi pragnie uwrażliwić ludzkość.
Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i uciekanie w samotność. Trójka powinna wystrzegać się samotności, krytyki, zawiści, agresji i nadmiernej zmysłowości.
Związek ten może przynieść altruistyczną rodzinę lub realizację na arenie międzynarodowej.
Zawodowy związek dziewiątki z trójką łączy duchowo dojrzałą osobowość pracującą dla wzniesienia ludzkości na wyższy poziom rozwoju z artystycznie uzdolnioną trójką poszukującą samospełnienia. Wspierając się wzajemnie, są w stanie tworzyć pokoleniowe dzieła.

9 + 4
Partnerski związek dziewiątki z czwórką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Dziewiątka jest partnerem samodzielnym, kieruje uwagę na zewnątrz związku, zajmuje się wspomaganiem słabszych i wdrażaniem w codzienne życie uniwersalnych wartości. Broni własnej wolności, niezależności i przestrzeni. Dziewiątka posiada szczególne poczucie rytmu, talent do gry na perkusji i taneczny, a twórczość rozwijająca te zdolności pomaga jej zachować równowagę wewnętrzną. Z czwórką łączy ją potrzeba oszczędzania. Dziewiątka spełnia się w każdej działalności charytatywnej i humanitarnej. Czwórka skupia się na pracy, systematyce planów i metodyczności podejmowanych działań. Rozwija się duchowo przez pracę, i praca jest dla niej emocjonalnym stabilizatorem. Nawykowo rozpamiętuje bolesne doświadczenia z przeszłości, dlatego potrzebuje partnera, który potrafi komunikować emocje i jest czuły na jej potrzeby. Jest silna, wytrwała, wierna i odważna.
Dziewiątka musi opanować lęk, złość, kłótnie, nietowarzyskość, skłonność do prowokowania skrajnych sytuacji. Czwórka musi zapanować nad surowością, egoizmem, wsteczną uwagą i pamiętliwością. Oboje mają skłonność do uporu.
Związek ten uczy dziewiątkę realnej oceny sytuacji a czwórkę wrażliwości na innych.
Zawodowy związek dziewiątki z czwórką łączy ambitnego, charyzmatycznego, niezależnego przywódcę, wymagającego i sprawiedliwego, z pracowitym, systematycznym i rzetelnym wykonawcą. Dziewiątka poszukuje możliwości spełnienia swoich wewnętrznych ideałów, jest wrażliwa i chętnie pomaga, może więc być dla czwórki powiernikiem i przyjacielem.

9 + 5
Partnerski związek dziewiątki z piątką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

Dziewiątka skupia swoją uwagę na możliwościach pomagania słabszym od siebie, na pracy humanitarnej i charytatywnej. To szczególne ukierunkowanie uwagi dziewiątki, która odczuwa wewnętrzną potrzebę misjonarstwa, jest bardzo trudne do zaakceptowania dla partnera, który może czuć się nieważny, a nawet porzucony. Ważna jest tu wzajemna dbałość o wewnętrzne poczucie wartości partnerów. Altruistyczna dziewiątka, która koncentruje się na uczeniu innych wewnętrznej etyki, uniwersalnej miłości i otaczaniu opieką słabszych, potrzebuje niezależności, tak jak i jej partnerska piątka. Piątka jednak dba o własną niezależność, o podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Piątka ciekawa świata ma zdolności handlowe i dyplomatyczne.
Dziewiątka powinna unikać impulsywności, złośliwości, uporu, samochwalstwa i bałaganu. Piątka powinna wystrzegać się nietolerancji, wybuchowości, egoizmu, lenistwa i słomianego zapału.
To partnerstwo daje dziewiątce możliwość smakowania życia i naukę zdrowego egoizmu, a piątce uwrażliwienie na innych i głębię duchową.
Zawodowy związek dziewiątki z piątką jest partnerstwem altruistycznego przewodnika wprowadzającego w życie ideały z niespokojnym, czarującym swą osobowością podróżnikiem i psychologiem. Dziewiątka uwrażliwia piątkę i ukierunkowuje jej rozproszone działania, powinna dbać o poczucie niezależności i wolności piątki, jednocześnie wymagając od niej konsekwencji w działaniu.

9 + 6
Partnerski związek dziewiątki z szóstką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z opiekunem rodziny, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).

Dziewiątka skupia się na możliwościach pracy charytatywnej i humanitarnej, aby móc otaczać opieką i wprowadzać w życie ideały. Jest wrażliwa na krzywdy i potrzeby innych ludzi, jest skromna, ostrożna i uważna. Partnerów w tym związku łączy wrażliwość, humanitaryzm i zmysł artystyczny. Szóstka dysponuje talentem manualnym, plastycznym, dziewiątka tanecznym i muzycznym. Mogą połączyć swe zdolności w tańcu. Dziewiątka zawsze będzie bardziej otwarta na potrzeby obcych niż najbliższych, co może burzyć równowagę szóstki pomimo jej tolerancji. Szóstka jest całą sobą skupiona na tworzeniu ciepłej i radosnej rodziny, potrafi temu celowi podporządkować własne aspiracje i cele, często nawet rezygnując ze swoich ambicji i potrzeb.
Szóstka powinna unikać pozostawania w cieniu, nadopiekuńczości, wewnętrznej samotności i skrywanego cierpienia, aby nie popaść w melancholię i pesymizm. Dziewiątka musi wystrzegać się emocjonalnego bałaganu, wysługiwania się innymi, uporu, izolacji, impulsywności i zamknięcia w sobie.
Związek ten wymaga wzajemnej podbudowy poczucia własnej wartości, sprzyja humanitarnej realizacji.
Zawodowy związek dziewiątki z szóstką łączy dwie artystycznie uwrażliwione istoty, równie altruistyczne i humanitarne. Dziewiątka jest silniejsza i przejawia skłonność do dominacji, zaś szóstka nawykowo staje w cieniu i wycofuje własne potrzeby dla wyższego dobra. Oboje partnerzy powinni dbać o podsycanie aspiracji i zdrowy egoizm.

9 + 7
Partnerski związek dziewiątki z siódemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uduchowionym inteligentem, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, ucieczki w osamotnienie i obsesji (7).

Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Wprowadza w życie ideały, potrzebuje wolności. Jest istotą bardzo niezależną i zwróconą uwagą na innych a nie na najbliższych. Taka postawa daje możliwość tworzenia związku z siódemką poprzez pewną suwerenność partnerów. Możliwa jest realizacja wspólnych planów, obie strony są jednak równie silne i przywiązane do swojej niezależności, dlatego potrzebują komunikacji emocji i mówienia o rzeczach ważnych dla nich samych. Dziewiątka nawykowo odsuwa swoje potrzeby a siódemka nawykowo stwarza dystans jako barierę obronną. Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk, sprawny fizycznie, zręczny i dociekliwy. Lubi zagrzebywać się w książkach.
Dziewiątka powinna unikać impulsywności i uporu, nie powinna stronić od towarzystwa, wysługiwać się innymi. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, nadaktywności, zarozumialstwa, pedantyzmu, używek i nihilizmu. Związek ten łączy dziewiątkę i siódemkę przez ich intuicję, współczucie, niezależność, indywidualizm, wrażliwość i duchowość.
Zawodowy związek dziewiątki z siódemką daje możliwość poczucia głębokiej intuicyjnej więzi duchowej. Praca dla obu partnerów jest dobrem i sposobem na przekazanie czegoś z siebie innym. Dziewiątka dzieli się swoją wiedzą i wrażliwością, a siódemka swymi odkryciami i owocami swej skrupulatnej pracy. Partnerzy powinni dbać o komunikację słowem.

9 + 8
Partnerski związek dziewiątki z ósemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z prawym przywódcą, sprawiedliwym i wymagającym organizatorem, skłonnym do konserwatyzmu, egoizmu, surowości i brutalności (8).

Dziewiątka jest idealistą skupionym na zbawianiu świata i nauce uniwersalnej miłości. Jej partner to szalenie inteligentny przywódca, dysponujący zmysłem do interesów i pragnący prestiżu oraz satysfakcji finansowej. Misjonarz dziewiątka jest skromny, nie szuka poklasku, intensywnie pracuje, często bezinteresownie. Powinien dla własnej równowagi dbać o ekspresję artystyczną. Ósemka - wojownik-szaman jest aktywny fizycznie, silny wewnętrznie. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji, ogromne zdyscyplinowanie i logikę. Dziewiątka poszukuje możliwości uwrażliwienia świata na potrzeby innych ludzi, krzewi tolerancję. Sława i rozgłos są dla niej marginesem altruistycz-nej pracy. Ósemka uczy świadomego kreowania swojego społecznego statusu przez samodyscyplinę i etykę, a duchowość swą rozwija przez iluminacje.
Dziewiątka musi wystrzegać się uciekania w samotność, kłótni, skąpstwa, złości, bałaganiarstwa i uporu. Ósemka nie może pozwolić sobie na autorytaryzm, obojętność i brutalność, podporządkowanie i konserwatyzm. Związek ósemki i dziewiątki łączy się w głębokim duchowy doświadczaniu świata, dziewiątka dba o wrażliwość ósemki, a ósemka dba o pozycję społeczną dziewiątki.
Zawodowy związek dziewiątki z ósemką to partnerstwo idealisty skłonnego rozdać, dla wsparcia potrzebujących, owoce swej pracy z silnym i realnie oceniającym rzeczywistość przywódcą. Dziewiątka szuka możliwości spełnienia wewnętrznej misji. Ósemka zaś jest zainteresowana zyskiem, znaczną pozycją społeczną i sukcesem.

9 + 9
Związek partnerski dwóch dziewiątek to duet szaleńców chcących zbawić świat. Jeśli ich imiona wnoszą siłę i energię do działania oraz umiejętność realnej oceny rzeczywistości, mogą stworzyć silny i solidny związek ukierunkowany na działalność humanitarną i opiekuńczą.
Jeśli wewnętrznie są słabi, będą wykorzystywani przez innych, mogą poświęcić życie utopijnym ideom. Jeśli nie posiadają zdolności komunikacji z otoczeniem, postawa zachowawcza przyniesie wzrost poczucia zagrożenia, podejrzliwość i upór, zrodzi samotność i wyobcowanie.


Małgorzata Brzoza „Numerologia związków”
24-02-2016, 21:04
Znajdź Posty Reply


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Impressum | Mitglieder | Regeln | Forensoftware MyBB